Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

1.BENVINGUTS!

2. MATRÍCULA 1R ESO

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

4. TRANSFORMACIÓ DIGITAL

5. QUOTES I MATERIAL

6. SERVEIS

7.ALTRES INFORMACIONS

8.OBRES

9. TORN OBERT

Reunió famílies 1r ESO 21-22

BENVINGUTS A L'IE GREDA!

Som un centre de nova creació que comença a caminar el curs passat amb 3 grups de 1r d'ESOOferta formativa curs 21-22: una línia de P3 a 6è i de dues línies (3 grups) a 1r i 2n d'ESOEl centre acull 311 alumnes:64 alumnes infantil131 alumnes primària118 alumnes ESO

MATRÍCULA 1r ESO

Després de fer el traspàs d'informació amb les mestres de les escoles d'origen, confeccionarem 3 grups heterogenis a 1r d'ESO: 1 ESO A, 1 ESO B, 1 ESO C

Hi ha matriculats 59 alumnes d'ESO procedents de les escoles:

Organització pedagògica: Marc Horari

Organització pedagògica: Equip docent

13

Docents totals:

Docents ESO:

31,25

Organització pedagògica: Matèries

El nostre currículum és singular d'acord amb el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Projectes transversals dill-dts tarda

Primera franja 8:15-8:45: Lectures, Habilitats matemàtiques, Ara i aquí

Tutoria 2 dies setmanals: dcs-dv 13:15-14h

Organització pedagògica: Matèries (II)

Organització pedagògica: agrupaments

3 Grups classe

Pla intensiu de millora (PIM)

Atencions individualitzades

Grups heterogenis de 20 alumnes cadascun

Franges LC, LS, MA. Alumnat amb necessitats de suport en aquestes matèries

Alumnat nouvingut o amb necessitats de suport psicopedagògic o educatiu

Organització pedagògica: Projectes

Projecte: És net l'aire que respirem?

Projecte STEAM de ciència ciutadana sobre la qualitat mitjançant l'estudi de diferents contaminants atmosfèricsL'IE Greda té en funcionament 2 estacions de contaminació que prenen dades en temps realA partir el 20 de juliol es podrà veure el treball realitzat en una exposició a l'Hospital d'Olot

Organització pedagògica: Projectes

Projecte: Comunica

Projecte de l'àmbit lingüísticEs treballen les habilitats comunicatives i de lecto-escriptura a partir del conteAl final es treballen activitats gamificades amb l'elaboració d'un Scape Room literari

Organització pedagògica: Pla d'acció tutorial

1

2

3

4

ACOLLIDA:

Dues sessions setmanals de tutoriaTutor i cotutorAssamblees de grup i de centre

PROJECTES

Projecte de convivència: resolució positiva de conflictes, mediació i restauracióSigues Tu DipsalutSalut i EscolaRecursos d'entorn

COM?

Ser un mateixSer autònomComunicar-seA viure junts

APRENDRE A:

Trucada personalitzada setembreDinàmiques de coneixença i de cohesió de grup

L'educació emocional com un dels pilars del nostre projecte educatiu

Organització pedagògica: Sortides

Enguany hem anat adaptant les sortides a la situació de la Covid-19

SORTIDA INICI CURS

Sortida de tutoria per establir vincles amb el grup

SORTIDES CURRICULARS

Organitzades amb finalitats pedagògiques des dels projectes i matèries

JORNADES 'FEM CULTURA'

2 dies abans de Setmana Santa amb activitats en el medi natural per treballar aspectes pedagògics i de cohesió de grup

SORTIDA FI DE CURS

Sortida lúdica

COLÒNIES IMMERSIVES EN ANGLÈS

De Fons Socials Europeus (FSE) per a un grup reduït d'alumnes a l'estiu

Blog de l'IE Greda

Organització pedagògica: Sortides

Organització pedagògica: Sortides

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE CENTRE

Garantir que l'alumnat sigui digitalment competent en acabar l'ESO.Aconseguir que tot el professorat tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXITeixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats

El Departament d'Educació està desplegant el 'Pla d'educació digital de Catalunya' en el període 20-23 amb els objectius:

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE CENTRE:EQUIPS

Les tecnologies digitals són una eina bàsica per a dur a terme el nostre projecte educatiu, 'Connectats al sXXI'Educació dotarà als alumnes de 1r i 2n d'ESO amb un ordinador a finals del 2n o a principis del 3r trimestre (!)Mentrestant, el centre facilitarà un Chromebook en préstec a cada alumneÉs per això que demanem una quota digital de 100 €/alumne inclosa en la matrícula

MATERIAL I QUOTES

Podeu trobar el llistat de material i quotes penjat a la nostra web

Els pagaments s'han repartit en 2 quotes de 105€, una ara i l'altra al setembre

AFA

Transport

Extraescolars

Menjador

SERVEIS

ALTRES INFORMACIONS: PLA D'ACTUACIÓ COVID

Segueixen les mateixes indicacions que el curs passat amb petites modificacions:No s'ha de prendre la temperatura a l'entrarAl pati es poden barrejar alumnes de grups bombolla diferents (mascareta)Es pot compartir material

ALTRES INFORMACIONS: COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

El centre fa ús de 2 canals de comunicació amb les famílies:

email: informacions importants de centre

App Edvoice:informacions de centre, de tutoria i comunicació amb el tutor/aA inici de curs us donarem un codi per família i us explicarem el funcionament

ALTRES INFORMACIONS: TAQUILLES

Cada alumne té la possibilitat d'útilitzar una taquilla d'ús personalLa fiança de les taquilles és de 10 €/alumne

OBRES

Aquest estiu s'està realitzant la 2a fase d'obres, amb adequacions al sector de primària i altres espais d'ús compartit: menjador, laboratori, taller, aula de plàstica, aula de música.

OBRES

OBRES

TORN OBERT

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!

@iegreda

@iegreda

www.iegreda.cat