Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

1.BENVINGUTS!

2. MATRÍCULA 1R ESO

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

4. TRANSFORMACIÓ DIGITAL

5. QUOTES I MATERIAL

6. SERVEIS

7.ALTRES INFORMACIONS

8.OBRES

9. TORN OBERT

Reunió famílies 1r ESO 21-22

BENVINGUTS A L'IE GREDA!

 • Som un centre de nova creació que comença a caminar el curs passat amb 3 grups de 1r d'ESO

 • Oferta formativa curs 21-22: una línia de P3 a 6è i de dues línies (3 grups) a 1r i 2n d'ESO

 • El centre acull 311 alumnes:
  • 64 alumnes infantil
  • 131 alumnes primària
  • 118 alumnes ESO


MATRÍCULA 1r ESO

Després de fer el traspàs d'informació amb les mestres de les escoles d'origen, confeccionarem 3 grups heterogenis a 1r d'ESO: 1 ESO A, 1 ESO B, 1 ESO C


Hi ha matriculats 59 alumnes d'ESO procedents de les escoles:

Organització pedagògica: Marc Horari

Organització pedagògica: Equip docent

13

Docents totals:

Docents ESO:

31,25

Organització pedagògica: Matèries

El nostre currículum és singular d'acord amb el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 • Projectes transversals dill-dts tarda

 • Primera franja 8:15-8:45: Lectures, Habilitats matemàtiques, Ara i aquí

 • Tutoria 2 dies setmanals: dcs-dv 13:15-14h

Organització pedagògica: Matèries (II)

Organització pedagògica: agrupaments

3 Grups classe

Pla intensiu de millora (PIM)

Atencions individualitzades

Grups heterogenis de 20 alumnes cadascun

Franges LC, LS, MA. Alumnat amb necessitats de suport en aquestes matèries

Alumnat nouvingut o amb necessitats de suport psicopedagògic o educatiu

Organització pedagògica: Projectes

Projecte: És net l'aire que respirem?

 • Projecte STEAM de ciència ciutadana sobre la qualitat mitjançant l'estudi de diferents contaminants atmosfèrics

 • L'IE Greda té en funcionament 2 estacions de contaminació que prenen dades en temps real

 • A partir el 20 de juliol es podrà veure el treball realitzat en una exposició a l'Hospital d'Olot

Organització pedagògica: Projectes

Projecte: Comunica

 • Projecte de l'àmbit lingüístic

 • Es treballen les habilitats comunicatives i de lecto-escriptura a partir del conte

 • Al final es treballen activitats gamificades amb l'elaboració d'un Scape Room literari

Organització pedagògica: Pla d'acció tutorial

1

2

3

4

ACOLLIDA:

Dues sessions setmanals de tutoria


Tutor i cotutor

Assamblees de grup i de centre

PROJECTES

Projecte de convivència: resolució positiva de conflictes, mediació i restauració

Sigues Tu Dipsalut

Salut i Escola

Recursos d'entorn

COM?

Ser un mateix
Ser autònom
Comunicar-se
A viure junts

APRENDRE A:

Trucada personalitzada setembre

Dinàmiques de coneixença i de cohesió de grup

L'educació emocional com un dels pilars del nostre projecte educatiu

Organització pedagògica: Sortides

Enguany hem anat adaptant les sortides a la situació de la Covid-19

SORTIDA INICI CURS

Sortida de tutoria per establir vincles amb el grup

SORTIDES CURRICULARS

Organitzades amb finalitats pedagògiques des dels projectes i matèries

JORNADES 'FEM CULTURA'

2 dies abans de Setmana Santa amb activitats en el medi natural per treballar aspectes pedagògics i de cohesió de grup

SORTIDA FI DE CURS

Sortida lúdica

COLÒNIES IMMERSIVES EN ANGLÈS

De Fons Socials Europeus (FSE) per a un grup reduït d'alumnes a l'estiu

Blog de l'IE Greda

Organització pedagògica: Sortides

Organització pedagògica: Sortides

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE CENTRE

 • Garantir que l'alumnat sigui digitalment competent en acabar l'ESO.


 • Aconseguir que tot el professorat tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI

 • Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats

El Departament d'Educació està desplegant el 'Pla d'educació digital de Catalunya' en el període 20-23 amb els objectius:

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE CENTRE:
EQUIPS

 • Les tecnologies digitals són una eina bàsica per a dur a terme el nostre projecte educatiu, 'Connectats al sXXI'

 • Educació dotarà als alumnes de 1r i 2n d'ESO amb un ordinador a finals del 2n o a principis del 3r trimestre (!)


 • Mentrestant, el centre facilitarà un Chromebook en préstec a cada alumne

 • És per això que demanem una quota digital de 100 €/alumne inclosa en la matrícula

MATERIAL I QUOTES

Podeu trobar el llistat de material i quotes penjat a la nostra web

Els pagaments s'han repartit en 2 quotes de 105€, una ara i l'altra al setembre

AFA

Transport

Extraescolars

Menjador

SERVEIS

ALTRES INFORMACIONS: PLA D'ACTUACIÓ COVID

 • Segueixen les mateixes indicacions que el curs passat amb petites modificacions:

  • No s'ha de prendre la temperatura a l'entrar

  • Al pati es poden barrejar alumnes de grups bombolla diferents (mascareta)

  • Es pot compartir material

ALTRES INFORMACIONS: COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

El centre fa ús de 2 canals de comunicació amb les famílies:

email: informacions importants de centre

App Edvoice:


informacions de centre, de tutoria i comunicació amb el tutor/a

A inici de curs us donarem un codi per família i us explicarem el funcionament

ALTRES INFORMACIONS: TAQUILLES

Cada alumne té la possibilitat d'útilitzar una taquilla d'ús personal

La fiança de les taquilles és de 10 €/alumne

OBRES

Aquest estiu s'està realitzant la 2a fase d'obres, amb adequacions al sector de primària i altres espais d'ús compartit: menjador, laboratori, taller, aula de plàstica, aula de música.

OBRES

OBRES

TORN OBERT

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!

@iegreda

@iegreda

www.iegreda.cat