Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

dzień shakespeare'a 2021

kierunek- innowacja

23. 04 .2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Wadowicach obchodzono Dzień Shakespeare'a.
W ramach tego dnia zorganizowano kilka działań innowacyjnych związanych z życiem i twórczością dramaturga.

Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka języka angielskiego-
pani mgr Monika Wanat, która przygotowała aktywności online (w tym czasie trwało nauczanie zdalne), m.in gry edukacyjne tzw. grywalizację, interaktywne karty pracy, scenariusze zajęć z języka angielskiego, interaktywne szablony storyboard dla uczniów.

Działania związane z Dniem Shakespeare'a były prowadzone
w języku angielskim, ale treści przekazywane w poszczególnych aktywnościach korelowały z innymi przedmiotami: językiem polskim, historią, czy wiedzą o kulturze.
W trakcie inicjatywy
wykorzystano różnorodne
narzędzia TIK

Cele:

  • urozmaicenie procesu dydaktycznego
  • rozwijanie zainteresowań językowych i humanistycznych
  • zapoznanie uczniów z sylwetką Williama Shakespeare'a oraz jego twórczością
  • Rozwijanie uzdolnień uczniów, kreatywności, wyobraźni twórczej i odtwórczej
  • poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania TIK
  • doskonalenie umiejętności językowych (rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, praca z materiałem audiowizualnym)

Pierwsze działania w ramach Dnia Shakespeare'a obejmowały poznanie sylwetki jednego z najwybitnejszych pisarzy literatury angielskiej.
Przybliżono uczniom życiorys dramaturga, tło historyczne, czasy
w których żył i jego wpływ na rozwój teatru, literatury
i języka angielskiego.
W tym celu stworzono interaktywne karty pracy za pomocą platformy
liveworksheets.com

interaktywne karty pracy

Karty pracy dotyczyły dramatów "Makbet" oraz "Romeo i Julia".
Interaktywne karty pracy powstały na podstawie materiałów dostępnych na stronie BritishCouncil Learn English Teens (wideo, uporządkowanie fabuły, transkrypcja). Karty pracy posłużyły również innym nauczycielom języka angielskiego, bowiem były też scenariuszem lekcji online ( zawierały rozgrzewkę językową, zadania związane ze słownictwem, rozumienie tekstu, a także propozycję projektu klasowego czy pracy domowej)

interaktywne karty pracy

gra interaktywna jeopardy

uczniowie na lekcjach online sprawdzili swoją wiedzę nt. życia
i twórczości williama Shakespeare'a poprzez interaktywną grę "jeopardy" znaną w polsce jako "va banque".
ten teleturniej w wersji online pozwolił uczniom na rozwijanie umiejętności pracy w zespole i na uporządkowanie zdobytej wiedzy.

gra interaktywna jeopardy

tworzenie storyboard

Na podstawie fabuły znanych dramatów Williama Shakespeare'a ("Makbet" oraz "Romeo i Julia" - lektury dla uczniów szkoły ponadpodstawowej) uczniowie przygotowali storyboard- czyli historyjki obrazkowe. W udostępnionym przez nauczyciela kreatorze online uczniowie mogli zaprojektować postaci, wybrać odpowiednią scenerię i ułożyć dialogi pomiędzy bohaterami. Niektóre prace były wiernym odzwierciedleniem dramatów, inne zaś ich współczesną wersją. Na koniec zajęć uczniowie prezentowali swoje prace.

makbet- storyboard

romeo i julia- storyboard

romeo&juliet

artykuł prasowy
i reportaż telewizyjny

Zadaniem uczniów było przygotowanie artykuły prasowego lub reportażu telewizyjnego nt. tragedii Romea i Julii. Uczniowie pracowali w grupach 5 osobowych, a każda osoba była odpowiedzialna za inną część projektu: redakcja, grafika, korekta, plan.

artykuł

Praca nad projektem grupowym

fragment pracy uczniów- artykuł

Uczniowie pracowali nad projektem artykułu w programie Canva, który był udostępniony przez nauczyciela. Program umożliwia pracę w grupie symultanicznie w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca grupowa mogła odbywać sie podczas kształćenia na odległość.

artykuł

Praca nad projektem grupowym

fragment pracy uczniów- artykuł

artykuł

fragment pracy uczniów- artykuł

reportaz

fragment pracy uczniów- reportaż

Uczniowie przygotowali również reportaż telewizyjny, który był przedstawiany podczas zajęć online. Uczniowie przy użyciu kamerek relacjonowali tragiczne wydarzenia łącząc się ze studia z korespondentami i udzielając wywiadu jako świadkowie wydarzenia. Uczniowie zadbali o odpowiednią ścieżkę dźwiękową oraz ilustracje, które prezentowali na wideokonferencji wykorzystując możliwość dzielenia ekranu na Google Meet.

Cykl zajęć w ramach Dnia Shakespeare'a 2021 angażował uczniów
z różnych klas szkoły ponadpodstawowej liceum i technikum.
Zajęcia pozwoliły uczniom rozwijać umiejętności językowe, efektywnie wpłynęły na pracę w grupie podczas nauczania zdalnego.
Uczniowie rozwijali kompetencje społeczne pozostając w kontakcie
z rówieśniami, integrując się z grupą podczas gier interaktywnych
i zadań projektowych.
Ponadto działania innowacyjne z wykorzystaniem narzędzi TIK poszerzyły umięjętności w zakresie korzystania z nowych technologii
(tworzenie storyboard, sprawne wykorzystanie narzędzi Google- Meet, wideokonferencja, chat, Jamboard, edycja tekstu i grafiki w programie Canva,
korzystanie z interaktywnych kart pracy)

ckziu nr 1 w wadowicach

prezentację przygotowała
mgr Monika Wanat