Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia


La nova ambició climàtica: tres pilars bàsics

Reducció d’emissions d’acord amb UE i plans nacionals ​

> 55%

2030

Neutralitat climàtica

2050

Adaptació als impactes del canvi climàtic

Transició justa

Reducció com a mínim d’un 55% de les emissions del CO2 a l’any 2030 i avançar cap a la neutralitat climàtica fins el 2050.

El compromís dels municipis és l’execució d’accions per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Increment de la resiliència als impactes del canvi climàtic.

La resiliència és la capacitat d’un sistema per absorbir les alteracions i adaptar-se a l’estrès generat pel canvi. Es preveu que hi haurà més onades de calor i més duradores, menor disponibilitat d’aigua, efectes negatius sobre la biodiversitat i els boscos, augment del risc d’incendi forestal... s’avalua la vulnerabilitat dels municipis en aquests impactes i es proposen mesures per minimitzar els efectes negatius.

Accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania per garantir una transició justa per tothom.

L’augment del cost de l’energia i les diverses crisis socials i econòmiques han fet aflorar un greu problema social, pel qual hi ha llars on l’accés a l’energia no està garantit. Fomentar mesures que redueixin aquest problema és clau.

Però no només cal garantir l'energia a les persones més vulnerables sinó assegurar una transició justa per no deixar a ningú enrere per accedir a les energies renovables, mobilitat elèctrica...

Suport que s’ofereix des de la

Gerència de Serveis de Medi Ambient

Redacció dels Plans (PAESC)El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) és un document de planificació energètica i d’adaptació al canvi climàtic municipal. S’ofereix suport tècnic per a la seva redacció i eines i metodologies específiques.


En el següent enllaç trobareu tota la informació relacionada: https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/suport-integral

Formació


La Gerència de Serveis de Medi Ambient ofereix formació als municipis. Hi ha cursos que tracten temes directament relacionats amb la gestió energètica i l’adaptació al canvi climàtic dels municipis, fet que facilita l’execució de les accions del PAESC. Aquesta formació és gratuïta i està oberta atots els ens locals de la província.

En el següent enllaç trobareu tota la informació relacionada: www.diba.cat/web/alcaldespelclima/formacio-a-tecnics-municipals

Execució de les accions


Els municipis signants executen accions concretes per assolir els objectius. Aquestes accions intervenen en diversos sectors municipals. Des del Servei de Medi Ambient es dona suport tècnic, econòmic i jurídic per les accions relatives als àmbits de la mobilitat (promoció de mitjans de transport sostenible, suport en la redacció de plans de desplaçament d’empresa –PDE-), els residus (suport en la redacció dels plecs de condicions tècniques), la gestió energètica (préstec d’aparells de monitorització...), la promoció de les energies renovables (subvencions fotovoltaica i biomassa), la gestió del verd (promoció de la gestió sostenible del verd urbà) i el cicle de l’aigua (programes complementaris per a l’abastament... )


Trobareu tota la informació relacionada:
www.diba.cat/web/alcaldespelclima/quines-accions-Seguiment del PAESCEl seguiment dels PAESC permet valorar el grau d’assoliment dels seus objectius. Per fer les actualitzacions de les emissions de CO2 i seguiment de les accions, s’organitzen sessions de treball en què assisteixen els municipis amb l’objectiu de resoldre dubtes i també el de compartir experiències entre els assistents.


En el següent enllaç trobareu tota la informació relacionada: https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/dades

Comunicació i sensibilització


La comunicació i la sensibilització són aspectes clau per assolir els objectius del Pacte. Des de la Diputació s’ofereix suport mitjançant diversos recursos durant tot l’any, com ara tallers, xerrades, exposicions, activitats educatives, eines de comunicació... l’oferta d’aquests recursos se centra durant la Setmana Europea de l’Energia Sostenible.

En el següent enllaç trobareu tota la informació relacionada: www.diba.cat/web/alcaldespelclima/comunicacio-i-sensibilitzacio