Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ציפורי בר

הצטרפו לחוקרות שלומית ליפשיץ וד"ר נירית לביא אלון ,אשר סוקרות וחוקרות את מגוון ציפורי הבר בקרבת משכנות האדם

בחצר הבית

להתחלה

מבט עלהפרוייקט

כליםלתכנון

לוקחים את הפעילות לכיתה

מעוררהשראה

מידע כללי

כלי תכנון

רצף דינמי

מורים משתפים

תוצרי תלמידים

Insightsסיפורי הפעלה

תפריט ראשי

אישורים וטפסים

טופס הצטרפות

הורדת חומרים

רצף הפעילויות

על הפרוייקט

המטרות הלימודיות של הפרוייקט

מה עושים התלמידים בפרויקט

פעילויות מרכזיות בפרויקט

קישור לתוכנית הלימודים

מטרות הפרויקט

כל המידע על הפרויקט

מיפוי הנושא בתוכנית הלימודים

מידע כללי

אישורים וטפסים

טפסי הצטרפות והרשמה

אישורי הורים

אישור המדען הראשי

אישור מדען ראשי להשתתפות בפרויקט מדע אזרחי לתש"פ+הארכה לתשפ"א

רצפי הפעילות

רצף הפעילות לכיתות יסודי

רצף הפעילות לכיתות על יסודי

רצף הפעילות (לכיתות יסודי)

ביצוע החקר

3

סיכום

מדוע חשוב לספור ציפורים

מתכוננים ליציאה

ספירת ציפורים

1

2

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

הציפור שלי

תצפית בציפור בודדת

פתיחה

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

4

סיכום

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח אתמיומנויות החקרשל התלמיד

רצף הפעילות (לכיתות על יסודי)

ביצוע החקר

6

7

סיכום

מהו מדע אזרחי?

חושבים על הנגשת המרחב

מהו מיפוי השתתפותי?

על אנשים עם עיוורון

העלאת שאלות חקר

בחינת הנגשת היישוב

הערכות לקראת המיפוי

8

הכרות עם האפליקציה

9

איסוף מידע גאוגרפי

10

חזרה לבחינת המסלולים

11

תוצאות והסקת מסקנות

12

יצירת תוצר מסכם

13

הצגת תוצרים

1

2

3

4

5

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

מתרגליםמיומנויות מפה

עולמם של כבדי הראייה

מדד הנגישות

חוקרים מסלולי הליכה

ממפים את היישובב OSM

עמדות הציבור בנוגע להנגשה

לומדיםמנתונים

פתיחה

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח אתמיומנויות החקרשל התלמיד

רצפים דינמים לתכנון הפרויקט

רצף דינמי לתכנון הפרויקט לכיתות יסודי

רצף דינמי לתכנון הפרויקט לכיתות על יסודי

3

מדוע חשוב לספור ציפורים

מתכוננים ליציאה

ספירת ציפורים

1

2

רצף דינמי לתכנון פרוייקט השינה

הציפור שלי

תצפית בציפור בודדת

4

סיכום

לכלי התכנון

גררו את העיגולים והתאימו את הרצף לתוכנית הלימודים אשר בניתם

בדף זה תוכלו לעצב את הרצף שלכם: גררו פעילויות שאתם מעוניינים להוציא מהרצף והשאירו את הפעילויות בהן אתם מעוניינים

שימו לב! - הרצף שלכם אינו נשמר במעבר לעמוד אחר!כדי לשמור אותו אצלכם,בצעו צילום מסך ושמרו את התמונה.

ביצוע החקר

סיכום

פעילויות להעמקה במיומניות חקר

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פתיחה

פעילויות להעמקה בלמידה שיתופית

חשיפה לרעיונות של מדע אזרחי

פעילויות העמקה אשר עוצבו במטרה לפתח אתמיומנויות החקרשל התלמיד

כלי תכנון לפרוייקט

לוח תוצרי תלמידים

תוצרים נבחרים של תלמידים שהשתתפו בפרוייקט

אנחנו מזמינים אותך להעלות בעמוד זה את התוצרים הנבחרים של כיתתך

אין להעלות תוצרים הכוללים תמונות ו/או פרטים אישיים של תלמידים

החומרים בעמוד זה לא נערכו ע"י צוות הפרויקט

מורים משתפים

פעילויות שעוצבו על ידי מורים

אנחנו מזמינים אותך להעלות בעמוד זה פעילויות אשר עיצבת ברוח הפרוייקט

אין להעלות תמונות ו/או פרטים אישיים של תלמידים

החומרים בעמוד זה לא נערכו ע"י צוות הפרויקט

צוות הפרוייקט ישמח לתת ליווי בתהליך התכנון וההפעלהלהצטרפות אנא מלאו את הטופס

טופס הצטרפות לפרויקט

לעמוד הורדת חומרי הפרויקט

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם.פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:חשיפה לנושא השינהזיהוי הכרונוטייפ האישיניהול "יומן שינה" במשך שבועייםהכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאוברניתוח הנתונים שנאספוהעלאת שאלות מחקרהצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקרביצוע תהליך החקרניתוח הממצאיםהצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)

.לאחר הלחיצה על הצלמית חומרי הלימוד יופיעו תחת התיקייה קבצים ששותפו איתיאת הקבצים ניתן להטמיע בכל מערכת לניהול למידה(Google Classroom/Microsoft Teams)

להורדת כל חומרי הפרויקט לכונן הדרייב

מה התלמידים עושים בפרויקט?במסגרת הפרויקט התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם (באמצעות ניהול "יומן שינה מקוון"), פגשו עם חוקרי שינה ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים, התלמידים יוכלו לחקור את השפעתם של מגוון גורמים על הרגלי השינה, כמו השפעת החשיפה הממושכת לאור המלאכותי על משך ואיכות השינה שלהם.פעולות מרכזיות של התלמידים בפרויקט:חשיפה לנושא השינהזיהוי הכרונוטייפ האישיניהול "יומן שינה" במשך שבועייםהכרות עם חוקר/ת שינה – הרצאה מפרופ' תמר שוחט / פרופ' ערן טאוברניתוח הנתונים שנאספוהעלאת שאלות מחקרהצעת דרכים לבדיקת שאלת המחקרביצוע תהליך החקרניתוח הממצאיםהצגת תוצרים (כיד הדמיון הטובה)