Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kviečiame Mokytis

prašymai priimami darbo dienomis nuo 10:00 iki 14:00 val

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje

Tapkite mūsų
bendruomenės dalimi

www.aistuva.lt

Aistuva – tai milžiniška šalis: gali eiti devynis kartus po tris dienas ir naktis per ošiančius miškus, neprieisi krašto. Pabelsk į duris, nebijok, tave priims su džiaugsmu. Šita žemė nežino blogų žmonių.
- Jonas Trinkūnas

AKTYVIAI DALYVAUJAME:

Konkursuose

Olimpiadose

Projektuose

„Būk pilietiškas ir atsakingas“


„Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“


„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“


„Tyrinėjimo menas partnerystės kuriančioms mokykloms“


Lietuvos istorijos olimpiadoje


Regioninėje matematikos olimpiadoje


Rusų kalbos olimpiadoje


Mokinių meninio skaitymo konkurse


Lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“


Organizuojame ir dalyvaujame diktantų konkurse „Rašau be klaidų“


Organizuojame ir dalyvaujame tarptautiniame rašinių konkurse Laiškas Lietuvai


Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

Misija
Teikti aukštos kokybės išsilavinimą, ugdant atsakingą, laisvai reiškiančią savo mintis, kūrybingą asmenybę, gebančią praktiškai taikyti įgytas žinias, darniai sugyventi su aplinka, integruotis į Lietuvos ir Europos visuomeninį gyvenimą.

Vizija
Turgelių „Aistuvos“ gimnazija – savarankiška, atsakinga, atvira ir saugi, nuolat besikeičianti, besimokanti organizacija, turinti modernią mokymo aplinką, ugdymui pritaikytas žaliąsias erdves, puoselėjanti savitą kultūrą ir kiekvieno nario saviraišką.

Vertybės
Pagarba, Atsakomybė,
Bendradarbiavimas, Žinios,
Saugumas.

www.aistuva.lt

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU MŪSŲ:

Stovyklomis

Šventėmis

Svečiais

Veiklomis

Bendradarbiaujame su Šalcininkų 1011-ąja šaulių kuopa


Bendradarbiaujame su Šalčininkų policijos komisariatu


Kai į svečius užsuka Lietuvos Karo policininkai


Susitinkame su gimnazijos svečiais


Visada laukiame sugrįžtant buvusių mokinių

Gražiausius žodžius skiriame Mamai


Kuriame Kalėdų džiaugsmą


Puoselėdami tradicijas, pasiruošiame Kaziuko mugei


Švenčiame Užgavėnes


Švenčiame Vasario 16-ąją


Nepamirštame kovotojų už Lietuvos Laisvę


Didžiuojamės esantys Lietuvos vaikai


Nepamirštame padėkoti mokytojams


Stovyklaujame sportuodami
Stovyklaujame ir mokomės anglų kalbosLietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“


Mokinių meninio skaitymo konkurse


Organizuojame tarptautinį rašinių konkursą Laiškas Lietuvai


Atrandame daržininkystės subtilybes


Mokomės plaukti


Sportuojame su interaktyvia LU sistema


Renkamės profesiją


Organizuojame integruotas pamokas


Bandome, tyrinėjame, atrandame