Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Kviečiame Mokytis

prašymai priimami darbo dienomis nuo 10:00 iki 14:00 val

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje

Tapkite mūsų bendruomenės dalimi

www.aistuva.lt

Aistuva – tai milžiniška šalis: gali eiti devynis kartus po tris dienas ir naktis per ošiančius miškus, neprieisi krašto. Pabelsk į duris, nebijok, tave priims su džiaugsmu. Šita žemė nežino blogų žmonių. - Jonas Trinkūnas

AKTYVIAI DALYVAUJAME:

Konkursuose

Olimpiadose

Projektuose

„Būk pilietiškas ir atsakingas“ „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“ „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ „Tyrinėjimo menas partnerystės kuriančioms mokykloms“

Lietuvos istorijos olimpiadoje Regioninėje matematikos olimpiadoje Rusų kalbos olimpiadoje

Mokinių meninio skaitymo konkurse Lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“ Organizuojame ir dalyvaujame diktantų konkurse „Rašau be klaidų“ Organizuojame ir dalyvaujame tarptautiniame rašinių konkurse „Laiškas Lietuvai“

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

MisijaTeikti aukštos kokybės išsilavinimą, ugdant atsakingą, laisvai reiškiančią savo mintis, kūrybingą asmenybę, gebančią praktiškai taikyti įgytas žinias, darniai sugyventi su aplinka, integruotis į Lietuvos ir Europos visuomeninį gyvenimą.VizijaTurgelių „Aistuvos“ gimnazija – savarankiška, atsakinga, atvira ir saugi, nuolat besikeičianti, besimokanti organizacija, turinti modernią mokymo aplinką, ugdymui pritaikytas žaliąsias erdves, puoselėjanti savitą kultūrą ir kiekvieno nario saviraišką.VertybėsPagarba, Atsakomybė, Bendradarbiavimas, Žinios, Saugumas.

www.aistuva.lt

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU MŪSŲ:

Stovyklomis

Šventėmis

Svečiais

Veiklomis

Bendradarbiaujame su Šalcininkų 1011-ąja šaulių kuopa Bendradarbiaujame su Šalčininkų policijos komisariatu Kai į svečius užsuka Lietuvos Karo policininkai Susitinkame su gimnazijos svečiais Visada laukiame sugrįžtant buvusių mokinių

Gražiausius žodžius skiriame Mamai Kuriame Kalėdų džiaugsmą Puoselėdami tradicijas, pasiruošiame Kaziuko mugei Švenčiame Užgavėnes Švenčiame Vasario 16-ąją Nepamirštame kovotojų už Lietuvos Laisvę Didžiuojamės esantys Lietuvos vaikai Nepamirštame padėkoti mokytojams

Stovyklaujame sportuodami Stovyklaujame ir mokomės anglų kalbos

Lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašyti taisyklingai lietuviškai – garbinga!“ Mokinių meninio skaitymo konkurse Organizuojame tarptautinį rašinių konkursą Laiškas Lietuvai

Atrandame daržininkystės subtilybes Mokomės plaukti Sportuojame su interaktyvia LU sistema Renkamės profesiją Organizuojame integruotas pamokas Bandome, tyrinėjame, atrandame