Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

wierzenia

Pierwsze

start

Title 1

jest to najdłuższa era w dziejach ludzkości, od pojawienia się pierwszych człowiekowatych na terenach dzisiejszej Afryki
(ok. 4 mln lat temu) do wynalezienia pisma.

Czym jest Prehistoria?

Title 2

Historia zaczyna się dopiero w 3000 r. przed Chr., wraz
z wynalezieniem pisma
w Mezopotamii.
Dzięki malowidłom
i szkieletom znalezionym w grotach znamy niektóre obrzędy i praktyki religijne ludzi pierwotnych.

Najstarsze wierzenia religijne ludzi prehistorycznych obejmowały wiarę w życie pozagrobowe i kult płodności.

Step 4

Trudności badaczy

Step 2

Lorem ipsum dolor sit amet.

+

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


WRITE YOUR TITLE HERE

Podstawową trudność w badaniu religii prehistorycznych stanowi brak źródeł. Badacze stają wobec milczących zabytków przeszłości: kości, głazów ułożonych w szczególny sposób, grubo ciosanych figur kamiennych, malowideł naskalnych, narzędzi i innych pozostałości, których funkcję

i zastosowanie niełatwo rozszyfrować.

Stanowisko naukowców w zakresie praktyk religijntch ludzi pierwotnych:

zaczął bardzo wcześnie zastanawiać się nad pochodzeniem natury, dociekał skąd się biorą zjawiska, których nie umiał wytłumaczyć: grzmoty,pioruny,cykliczne powtarzanie się pór roku, itd.

Człowiek jako istota myśląca

Przypisywał to wszystko jednemu lub wielu wszechwładnym bogom.
Wydaje się też,
że ludzie zawsze chcieli nawiązać kontakt z bóstwami, aby je sobie zjednać.

grobowce

Już w czasach prehistorycznych pierwsi ludzie grzebali swych zmarłych z bronią, ozdobami, przedmiotami codziennego użytku,
tak jakby zmarli mieli ich używać w innym życiu,
w życiu po śmierci.

Pierwsze grobowce.

Dwa dziecięce szkielety pochowane w grocie w Grimaldi (30 000 r. przed Chr.,Franacja)

Sam fakt grzebania zmarłych jest już aktem religijnym, gdyż zakłada, że ciało człowieka ma inne potrzeby prócz potrzeb związanych z życiem codziennym. Najdawniejszymi śladami wierzeń religijnych są ludzkie szczątki otoczone lub przykryte przedmiotami złożonymi w dole wykopanym w ziemi. Doły te, które można uznać za pierwsze groby, pochodzą z epoki człowieka neandertalskiego, który żył 80 000 lat temu. Zmarłych grzebano w dołach, których ściany pokrywano czymś w rodzaju czerwonej gliny.
Ciała zdobiono biżuterią, perłami, muszlami lub wisiorkami i otaczano różnorakimi przedmiotami:bronią, kamiennymi lub kościanymi narzędziami. Ten szczególny sposób traktowania zmarłych ukazuje, że interesowano się tym, co się dzieje po śmierci.

posążki kobiet

Author's name

począwszy od roku
30 000 przed Ch.,pojawiaja sie pierwsze przejawy sztuki.
Są to rzeźby wykonane z kości i z kamienia, posążki kobiet,których piersi i pośladki są przesadnie wyolbrzymione.
Być może są to posążki bogiń płodności.

Bogini Matka z Çatal Hüyük, neolityczna figurka wykonana z palonej gliny, przedstawiająca boginię matkę z obu stron otoczoną kotami, które były najprawdopodobniej powszechnie uznawane za symbol płodności i żyzności.

Rzeźby i zdobione groty.

Author's name

W Europie Zachodniej odkryto około 150 grot ozdobionych malowidłami lub rytami, przedstawiającymi dłonie,
a przede wszystkim zwierzęta.
Ludzie rysowali konie, bizony,jelenie i nosorożce.
W czasach, kiedy zasadniczą rolę odgrywały łowy, budzące lęk
i poszukiwane zwierzę było ważnym elementem wierzeń człowieka.Często do tych grot trudno było dotrzeć, co pozwala przypuszczać,że nie służyły one jako mieszkanie,lecz pełniły jakąś funkcję religijną.

Bizon z groty Altamira Hiszpania

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat.

obejrzyj

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

lorem ipsum dolor sit amet.

zmiany w neolicie

Sposób życia ludzi ulega zmianie.Skupiają sie oni w osadach żyją już nie tylko z polowań i zbieractwa, ale zaczynają uprawiać ziemie i hodować bydło.
Okres ten nosi nazwę neolitu.Przemiana sposobu życia pociąga za sobą istotne zmiany w ich wierzeniach i praktykach religijnych.

Megality

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.


W neolicie pojawiały się w Europie tajemnicze konstrukcje kamienne - megality. Wykonane były z bloków surowego lub z grubsza obrobionego kamienia różnej wielkości.
Miały najprawdopodobniej przeznaczenie kultowe.

Dolmeny

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.


to megality ułożone w kształcie olbrzymiego stołu. Pierwotnie dolmen był przysypywany ziemią.

kurhan

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.


rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkulistego,
z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym.

Warstwa ziemi

Warstwa kamieni

Warstwa gleby

Komora grobowa

Step 3

Step 4

Rozwój


Step 2

Lorem ipsum dolor sit amet.

+

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut.Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Lorem ipsum dolor sit amet ergo sum, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, set nonummy nibh euismod tincidunt ut.


Powstawały coraz większe osady.

Wznoszono w nich stałe domy ze specjalnie przygotowanych do tego materiałów (m.in. glinianych cegieł). Zaczęto w nich wyodrębniać izby o różnym przeznaczeniu. Niektóre osady otaczano potężnymi fortyfikacjami. W ten sposób zaczęły powstawać skupiska o charakterze miejskim.

Rozwijało się w nich rzemiosło (garncarstwo, plecionkarstwo, tkactwo, obróbka kamieni, kości rogu i pierwsze próby obróbki miedzi) i wymiana handlowa. Zmianom ekonomicznym towarzyszył rozwój systemów religijnych. Zaczęto budować świątynie. Podstawowe znaczenie miał kult bóstw płodności i urodzaju. Istotną rolę odgrywał również kult przodków.

ekonomiczny i religijny

kult przodków

Wraz ze wzrostem dobrobytu pojawia się ideologia rodziny. Podstawą jej jest kult czaszek, który pojawił się około 7000 p.n.e. na Bliskim Wschodzie, w pierwszym okresie Jerycha. Czaszki zostają zgromadzone w podziemnych depozytach. Później zwyczaj uległ zmianie przez jakieś 2000 lat i około 5500 p.n.e. zostają one wystawione na widok publiczny w domach lub w sanktuariach. Czasami są one wystawione całkiem nagie, na prostych podstawach z czerwonej gliny, ustawione wzdłuż ścian, innym razem są wypełnione gliną i wtedy mają wymodelowane z wapna lub gliny twarze, na wzór maski pośmiertnej. W innych miejscach znaleziono szkielety pozbawione głów.

name surname

Obok osiedli powstawały nekropolie – w tym okresie były to zbiorowe groby, mieszczące od 500 do 100 osób. Dość szybko zaznacza się podział między skromnymi miejscami pochówku a grobami bogato wyposażonymi.

Na Bliskim Wschodzie często praktykowano pozostawianie ciała zmarłego na świeżym powietrzu aż do czasu rozłożenia się ciała i chowania pozostałych szczątków pod podłogą w domu lub w jego pobliżu. Znajduje się kości pomalowane na czerwono, niebiesko lub zielono.

NAME SURNAME

Dziękuję za uwagę!

Dziękuję za uwagę!