Want to make creations as awesome as this one?

PROJE ÇALIŞMA PLANI

Transcript

OUR PROJECT WORK PLAN

PROJE ÇALIŞMA PLANIMIZ

Start

The project will start in February and finish in May.


Proje Şubat ayında başlayacak ve Mayıs ayında bitecek.

READ UNDERSTAND LİVE


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.

February :

- Partners will create school boards
- A logo competition
- An online meeting will be held among partner students
and teachers
Şubat :
- Ortaklar okul panoları oluşturacak
- Bir logo yarışması
- Ortak öğrenciler arasında çevrimiçi bir toplantı yapılacaktır.
ve öğretmenler


+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Pre questionnaires will be prepared and applied


Ön anketler hazırlanacak ve uygulanacaktır.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

MARCH-APRİL

Each month, 2 reading texts will be choosen and discussed with students through online meeeting.

MART - NİSAN
Her ay 2 okuma metni seçilecek ve öğrencilerle online toplantı yoluyla tartışılacaktır.


+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Each partner will be responsible for preparing material each month about given passages and which web2 tools will be used to do activities.


Her ortak, verilen pasajlar ve etkinlikleri yapmak için hangi web2 araçlarının kullanılacağı hakkında her ay materyal hazırlamaktan sorumlu olacaktır.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.