Want to make creations as awesome as this one?

Нові наукові видання науково-педагогічних працівників Київського національного університету культури і мистецтв

Transcript

Книги червня

Інформаційний проєкт 12+ книг 2021 року

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проєкт «12+ книг 2021 року».Мета проєкту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.Підготувала Олена Скаченко, завідувачка відділу наукової комунікації і публікаційної діяльності.Бібліографічна редакторка Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.Технічна підтримка Євгена Дорошенка.

Варенко В. М. Інформаційні продукти, послуги, ринок: навч. посіб. / В. М. Варенко, С. А. Борисенко. – Київ : Талком, 2021. – 188 с.У навчальному посібнику розкрита суть, структура та основні особливості інформаційних продуктів та послуг на інформаційному ринку України. Окремо дана характеристика окремим різновидам інформаційних продуктів та послуг з урахуванням їх практичного використання та застосування. Враховано останні тенденції цифрових трансформацій, глобальних змін в інформаційному суспільстві.Видання призначено для студентів, аспірантів та викладачів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також може бути корисним кожному, кого цікавить розвиток інформаційного ринку України.Переглянути зміст

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2021. – 330с.У збірнику викладено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». Тематика збірника має розділи, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії; міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права; світового господарства та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціології міжнародних відносини, соціологічних досліджень в галузі міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій.Переглянути зміст

Просандєєва Л. Є.Генеза самоцінності особистості в процесі соціалізації : монографія / Л. Є. Просандєєва. – Київ : НАКККіМ 2021. – 384 c.У монографії висвітлюються психологічні аспекти проблеми самоцінності особистості. Обгрунтовано особистісно-ціннісний підхід до вивчення психологічних механізмів, закономірностей самоцінності особистості, презентується психологічна модель розвитку самоцінності особистості на етапі дорослішання. Генеза самоцінності особистості в процесі соціалізації інтерпретовано як індивідуальний і соціально вільний творчий акт свідомої реалізації людиною своєї ціннісної сутності, що пов’язано з динамічним змінюванням власного «Я», розвитком ідентичності у віковому діапазоні від початку дошкільного до кінця юнацького. Ціннісна обумовленість «Іншого», яка «живе» в особистості та підтримує, заохочує, контролює, регулює та піднімає її на вищі рівні самоосягнення, є ціннісне «Я» людини, що стало її внутрішнім змістом, справжнім реальним «Я» в нероздільній цілісності з «Я – іншим».Для наукових працівників, студентів психологічних та гуманітарних спеціальностей, усіх, хто займається проблематикою розвитку особистості.Переглянути зміст

Совгира Т. І. Аудіо- та візуальні технології в сценічному мистецтві : практикум / Т. І. Совгира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. режисури естради та масових свят. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. – 68 с.У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Аудіо- та візуальні технології в сценічному мистецтві» та основні теми до вивчення. Подано теми і матеріали лекцій, теми і завдання для практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, пакет контрольних завдань. Наведено список рекомендованої літератури.Переглянути зміст

Совгира Т. І. Аудіовізуальні системи в сценічному мистецтві : практикум / Т. І. Совгира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. режисури естради та масових свят. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. – 68 с.У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Аудіовізуальні системи в сценічному мистецтві» та основні теми до вивчення. Подано теми і матеріали лекцій, теми і завдання для практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, пакет контрольних завдань. Наведено список рекомендованої літератури.Переглянути зміст

Совгира Т. І. Продакшн та креативні технології : практикум / Т. І. Совгира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. режисури естради та масових свят. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. – 72 с.У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Продакшн та креативні технології» та основні теми до вивчення. Подано теми і матеріали лекцій, теми і завдання для практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, пакет контрольних завдань. Наведено список рекомендованої літератури.Переглянути зміст