Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ "WIEM I DZIAŁAM"

2

1

4

SPIS TREŚCI

Filmik 1

Filmik 2

2

3

Słownik 2

Słownik 1

Słownik 3

4

5

6

Filmk 3

Plakat 1

Plakat 2

7

8

9

Dziękujemy

Filmik 4

Koniec

10

11

12

Wstęp

1

Samorząd Uczniowski wraz ze społecznością szkolną zakończył udział w projekcie edukacyjnym Polskiej Akcji Humanitarnej – WIEM I DZIAŁAM – mądre pomaganie.​

Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie: ​
Jak reagować na kryzysy humanitarne na świecie spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne.

Dzięki udziałowi w programie wiemy już: ​
- Co to jest pomoc humanitarna​
- Co takiego się dzieje na świecie, że pomoc jest potrzebna​
- Czy każda pomoc jest dobra​
- Co możemy zrobić​

"Uwaga, uwaga"

1

"Jak mówić o większości świata?"

2

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ "WIEM I DZIAŁAM"​

POMOC HUMANITARNA ​

- działania prowadzone w celu udzielenia pomocy ludności cywilnej podczas kryzysu humanitarnego, zwłaszcza gdy odpowiedzialne władze i służby nie mogą albo nie chcą takiej pomocy udzielić. Jest to pomoc z zewnątrz -udzielają jej inne kraje i organizacje pozarządowe. Pomoc z zewnątrz nie oznacza, że lokalne organizacje i społeczności nic nie robią -wręcz przeciwnie! Jednak często potrzebują wsparcia. Pomocy, która nie jest bezrefleksyjną litością, lecz stanowi odpowiedź na ich potrzeby. ​
Działania pomocy humanitarnej skupiają się najczęściej na: ​
odbudowie domów i zapewnieniu tymczasowych schronień,​
udzieleniu pomocy medycznej,​
zapewnieniu dostępu do żywności i wody, ​
budowie toalet, ​
zapewnieniu dzieciom miejsca do nauki.​
dostarczeniu przedmiotów pierwszej potrzeby,​
odbudowie dróg, wodociągów i sieci energetycznej. ​
Niezależnie od ich typu, pomoc humanitarna ma na celu ratowanie życia i zdrowia bez względu na to, kim są cierpiący ludzie -jakiego są wyznania czy narodowości, jakie mają poglądy polityczne czy wygląd. ​

PRACOWNICY HUMANITARNI
- to osoby, które zawodowo zajmują się pomocą humanitarną. ​
Ponad połowa Polaków myśli, że dla pracownika humanitarnego wykonywana praca to hobby, a nie zawód wymagający odpowiednich kwalifikacji. Nic bardziej mylnego! Praca humanitarna to zawód, który wymaga umiejętności i przygotowań i w praktyce ma niewiele wspólnego z celebrytami bądź niewykwalifikowanymi wolontariuszami, którzy są kojarzeni z tego typu działalnością.

1

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ "WIEM I DZIAŁAM"​

PRAWA CZŁOWIEKA ​
-to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. ​
W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy m.in.„Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską". Źródłem tych praw jest godność każdego człowieka. Dlatego z prawnoczłowieczego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka blisko nas, jest Polakiem, Polką, Europejczykiem, Europejką, chrześcijaninem czy też nie. W równym stopniu mamy obowiązek pomagać i zapewniać te potrzeby wszystkim ludziom. ​

KATASTROFA NATURALNA/KLĘSKA ŻYWIOŁOWA - to zjawisko związane ​

z działaniem sił natury, które powoduje szkody na terenie objętym tym zjawiskiem. Do katastrof naturalnych zaliczyć można m.in.: ​
powódź, huragan, tornado, tsunami, obfite opady śniegu, lawiny i osuwiska, ekstremalne mrozy i upały, susze,pożary, trzęsienie ziemi i wybuch wulkanu. ​

2

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ "WIEM I DZIAŁAM"​

KRYZYS HUMANITARNY ​

ma miejsce, gdy dzieje się coś nagłego i nieprzewidywalnego.​
Zaliczają się do niego:​
klęski żywiołowe/katastrofy naturalne, konflikty zbrojne lub epidemie. ​
Zagrożone jest życie, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi, a sytuacja ta nie dotyczy jednej osoby, lecz dużej grupy. Gdy tak się dzieje, niektóre regiony radzą sobie z takimi sytuacjami gorzej niż inne i dlatego potrzebują wsparcia w postaci pomocy humanitarnej. Dlaczego radzą sobie gorzej? Najczęściej z uwagi na to jak wygląda lub wyglądała ekonomia, historia i polityka danego regionu, miejsca te mają mniej zasobów, co skutkuje brakiem dostępu do systemów ostrzegawczych, odpowiednio przystosowanej infrastruktury i architektury. ​
Kryzys odczuwalny jest silniej również wtedy, gdy trwa długo lub gdy cyklicznie się powtarza. Podczas kryzysu ludzie pozostają bez środków do życia, mieszkania, opieki zdrowotnej, jedzenia i wody, tracąc jednocześnie perspektywy na ich zdobycie. Brakuje im nie tylko rzeczy materialnych, ale i poczucia bezpieczeństwa, żyją w niepewności, boją się o najbliższych i swoją przyszłość. ​

3

CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY WESPRZEĆ POTRZEBUJĄCYCH?​

SPÓJRZ NA PLAKAT!​

"Sztuka pomagania"

3

ZANIM WYŚLESZ PACZKĘ, SPÓJRZ NA PLAKAT!​ZANIM WYŚLESZ PACZKĘ, SPÓJRZ NA PLAKAT!​

"Nie odwracam wzroku"

4

Koordynowanie projektu:

Samorząd Uczniowski SP7 wraz z opiekunami:

Renatą Gawin ​i Beatą Luty​

Prezentacja: Wiktor Wysocki​

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE

WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE WIEM ​I DZIAŁAM​

POMAGAMY?​ TAK! ZAWSZE!​

3

2

1

4

WIKTOR WYSOCKI

KONIEC!