Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONòMIC LLEIDACOVID19

CONTINGUTS

El municipi de Lleida en dadesERTOAturContractacionsAfiliacionsDAFO situació davant una react. econòmicaArquitectura del Pla de reactivació socioeconòmic

FONTSObservatori del Mercat de TreballIDESCATInstitut Nacional d'EstadísticaAplicació Pulso Banc de SabadellCaixabank, informe sectorial del 2020Dades Obertes de CatalunyaRegistre general de cooperativesSABIEstudis: dona, digitalització, UdL, ocupació juvenil i persones amb discapacitat.

140.403 HABITANTS

0-14 anys 21.50515 -64 anys 93.64465-84 anys 20.76485 anys i + 4.490

POBLACIÓ ACTIVA73.796 persones

El municipi de Lleida en dades

52%

PERSONES AFECTADES PER ERTO

Des del mes de gener de 2020 i fins a desembre de 2020, 16.266 persones s’han vist afectades per un ERTO el que representa el 21% del total de persones afiliades a la seguretat social

Acumulat de gener 2020 a febrer 2021

2.685

Nº ERTOS

12%

15%

POBLACIÓ ACTIVA

Afiliacions i contractacions

Evolució afiliacions del règim persones autonòmes

Evolució afiliacions del règim general

21

Descens afiliacions al règim persones autònomesgener20-gener21

98

Evolució contractació per sectors

Caiguda important dels contractes entre els mesos de març i agost de 2020 (coincidint amb els confinaments), lleugera recuperació el març de 2021. El sector serveis el més afectat amb acusades disminucions i recuperacions. L'agricultura segueix el cicle habitual.

DAFO

situació davant una reactivació socioeconòmica Covid19 a Lleida

Col·lecti us i sectors especialment afectats per la Covid19

ARQUITECTURA DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA

Regeneració específica

pROJECTES ADREÇATS A COL·LECTIUS VULNERABLES

Ajudes a la contractació i foment a l'ocupació

Contractació de persones aturades afectades per la Covid19– TREBALL I FORMACIÓ COVID19

03

Agents Covid19. Informació i sensibilització i promoció act.cíviques per la prevenció de la Covid19- MUTP

02

Servei de recol·locació municipal – MUTP

01

Nous dispositiu inserció laboral a barris afectats per la Covid19

06

Ajudes a la contractació de personal pels sectors afectats Covid - MUTP

05

Plans d’ocupació per a la realització d’activitats de prevenció de la Covid19 - MUTP

04

Assistència i suport (mentoria, aprenentatge i capacitació)

Servei de desenvolupament de competències prelaboral

09

Aprenentage i capacitació – MUTP

08

Projecte de mentoria sociolaboral per a persones majors de 30 anys en situació de desocupació

07

Catàleg de feines en transformació - nous filons d'ocupació a Lleida – MUTP

10

Suport a la creació d'empreses(Dones, joves...)

Estudi sobre l'ocupabilitat de les dones a Lleida i accions de suport a la creació empreses dones

11

FemCOOP (Formació i ajudes per a joves)

12

Regeneració específica

PROJECTES ADREÇATS A EMPRESES AFECTADES PER LA COVID19

Assistència i suport (informació, assessorament, ajudes...)

13

ORE (Oficina de recuperació econòmica)

16

15

14

17

18

19

20

Pla Impuls a la transformació Digital Comerç i Turisme “DIGITALITZA EL TEU NEGOCI"

Campanya amb bons descompte

Lleida, Ciutat Viva o Lleida Centre Comercial

Pla de reactivació d’espais comercials disponibles

APEU FASE I Diagnostic (identificació APEU's)

Compra a Lleida

Barris antics

Regeneració del comerç

Regeneració del turisme

21

Activació del programa partenariat

22

Activació del Programa LCB

23

24

Organització de trobades sectorials

Regalar xecs cap de semana a través de concursos a les xarxes

25

26

Ampliació campanya gastronòmica

Lleida pass ( descomptes )

27

27

Regeneració actiu Lleida

Acció de sensibilitació sobre els valors de al ciutat de Lleida

27

REVITALITZACIÓ SISTÈMICA

Campanyes

Incorporació dels ODS al sector comercial

29

Campanya "Per una compra responsable”

28

CLICK&COLLECT (Públic-privat)

42

APEU Impuls de la cooperació econòmica

43

Transició digital i innovacióal teixit comercial

Sensibilització transició ecològica

Sensibilització i impuls envers en temes d’eficiència energètica AGENCIA ENERGIA DE LLEIDA

34

PTT- Electricitat

30

Obrador d'oficis- fablabs d'oficis

Innovació campanya de la fruita

Campanya fruita- decàleg de bones pràctiques- sessions informatives i formació per la qualificació en la recol·lecció de fruita.

35

Promoció d'oficis tradicionals

Brigades joves Aprenentatge - Servei

32

31

Servei d'assistència a la selecció per competències a les empreses

36

Assistència dels processos de selecció

Requalificació professional

33

Requalificació professional mitjançantl'impuls de la habilitació energètica edificis -renovació urbana (nodes climàtics urbans)

Pla de definició i reactivació dels mercats municipals

37

Innovació als mercats municipals

Innovació en el sector turisme

Pla Estratègic Operatiu de Turisme LL

38

Impuls Turisme Natura i Sostenible

39

Turisme Agro intel·ligent 360 º

40

Creació de MARCA de CIUTAT

41

REVITALITZACIÓ SISTÈMICA

Espai de co-creació per a la innovació en el sector agroalimentari

Agro Living LAB PCiTAL

56

ORE - FASE 2 - , Programa “Repensa el teu negoci”

44

Assistència i suport

Empoderament ciutadania

EMPODERAMENT TECNOLÒGIC A LA CIUTADANIA. Reducció de la fractura digital i impulsar el talent digital

45

ESO-SEFED

46

La Charrette itinerant (noves metodologies d'orientació)

47

48

Programa Gardeny Stage

49

Mentoria "Tàndem"(noves metodologies d'orientació)

Empoderament sector comercial

50

Sistema de qualitat del comerç

51

Professionalització de les associacions de comerciants

52

Professionalització del sector comercial

Reforç de l'ecosistema d'emprenedoria a Lleida

53

Reforçar i posar en valor els serveis d'emprenedoria de la ciutat

Assistencia i suport a la innovació empresarial

Servei de suport a la innovació empresarial (sector agroalimentari)

54

Escola de l’Horta. Impuls de l'emprenedoria i a la incorporació de nova pagesia als vivers d'agricultors de Rufea. Fase I.

55

Nova pagesia

Cens d'activitats econòmiques