Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Write a subtitle here

Mateusz Rzewuski
organy

6 wraeśnia 2020r. godz 18:00

Sponsorzy

Sponsorzy

ks.Marcin Sadowski komentarz

Krzysztof Grzybowski klarnet

Partnerzy

Koncert im. Tekli Bądarzewskiej
2.10.2021r. godz. 17:00
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II Stopnia w MŁawie

Organizatorzy

Dr Mateusz Rzewuski urodził się w 1991 roku w Łukowie. Ukończył cztery wyższe uczelnie muzyczne: w Polsce – studia magisterskie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego, w Niemczech – studia magisterskie w Musikhochschule w Lubece w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera, we Francji – studia podyplomowe z gry na organach oraz improwizacji
w Konserwatorium Regionalnym w Paryżu w klasie solowej prof. Christophe Mantoux’a otrzymując dyplom „Concertiste” oraz w Szwajcarii – studia podyplomowe w zakresie muzyki dawnej w Scholi Cantorum w Bazylei, w klasie mistrzowskiej prof. Wolfganga Zerera.

Stopień doktora sztuki muzycznych w dziedzinie artystycznej – instrumentalistyka – uzyskał w 2018 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy dotyczącej muzyki organowej Marcela Duprégo oraz Oliviera Messiaena oraz płyty CD zarejestrowanej na historycznych organach Aristida Cavaillé-Colla w katedrze Św. Krzyża w Orleanie we Francji.

Koncertował w ramach międzynarodowych festiwali na czterech kontynentach:
w 21 krajach Europy, USA, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Hongkongu
i Rosji, wykonując recitale w wielu prestiżowych miejscach. Brał także czynny udział
w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Guy Boveta, Pitera van Dijka, Hansa Fagiusa, Oliviera Latry, Ludgera Lohmanna, Michaela Radulescu, Daniela Rotha i innych.

Mateusz Rzewuski jest również laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych: w Rumii w 2011 r., w Legnicy w 2013 r., w Bardzie w 2013 r.
(I nagroda), w Wilnie na VII Międzynarodowym Konkursie organowym im. Čiurlionisa
w 2015 r. (II nagroda), oraz w Białymstoku w 2017 r. (I nagroda).

Jest stypendystą prezydenta miasta Warszawy oraz Rektora UMFC
w Warszawie. Otrzymał także stypendium Ministra Nauki oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na magisterskie studia w Niemczech.

Od 2013 roku zajmuje się również działalnością managerską i animacją kultury. Mateusz Rzewuski jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali muzyki organowej i kameralnej: w Łukowie, Białej Podlaskiej, Włodawie oraz na Pradze Południe w Warszawie.

Krzysztof Grzybowski należy do grona najwybitniejszych polskich klarnecistów młodej generacji. Jako jedyny Polak ukończył z wyróżnieniem studia mistrzowskie u legendy klarnetu Sabine Meyer (Musikhochschule Lübeck). Po studiach mistrzowskich kontynuował studia kameralne pod kierunkiem prof. Wolfganga Meyera oraz prof. Eduarda Brunnera (Hochschule für Musik Karlsruhe). Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Białymstoku w klasie prof. Mirosława Pokrzywińskiego.

Swoją grą oczarowuje autorytety muzycznego świata. Kompozytorzy tacy jak Paul Patterson oraz Krzesimir Dębski powierzyli mu do wykonania swoje koncerty klarnetowe. Dał się poznać jako znakomity solista i kameralista. Jest regularnie zapraszany na prestiżowe festiwale w całej Europie takie jak np.: „Kissinger Sommer” Bad Kissingen, Mecklenburg Vorpommern Festspiele, „Appen classic” Hamburg, „ISA Wien Musikfestival”, „Max Reger Musiktage” Weiden. Jako solista występował między innymi z: London Gala Orchestra, Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej, Harmonia Nobile Chamber Orchestra, Flensburger Bach Ensemble oraz wieloma orkiestrami symfonicznymi w Polsce. Mimo swojego młodego wieku występuje z artystami najwyższej światowej klasy. Wśród nich można wymienić chociażby: Sabine Meyer, Wolfgang Meyer, Igor Levit, Karl Leister, Danjulo Ishizaka, Andrei Ioniţă, Fill Liotis, Krzesimir Dębski, Mateusz Rzewuski, Łukasz Długosz, Michał Klauza, Jurek Dybał.

Jest pomysłodawcą i założycielem zespołu Amadeus Wind Ensemble, utworzonego z myślą o upamiętnieniu 225. rocznicy śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta, w którego skład wchodzą członkowie jednej z najlepszych orkiestr świata, London Symphony Orchestra, najwybitniejsi polscy instrumentaliści, soliści oraz członkowie najlepszych polskich orkiestr. Koncert inaugurujący działalności zespołu odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej 4 grudnia 2016 roku. Zespół zyskał ogromną aprobatę Sir Neville Marrinera, który był od początku bardzo zaangażowany w projekt i z ogromną chęcią przyjął zaproszenie do Polski.

Ks. Marcin Sadowski – jest prezbiterem diecezji płockiej, muzykiem, muzykologiem i liturgistą. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Mławie w klasie organów (2002), studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (2006), muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2018) oraz studia specjalistyczne z dziedziny liturgiki również na KUL (2020). W diecezji płockiej odpowiada za sprawy muzyki liturgicznej pełniąc funkcję diecezjalnego referenta ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich oraz kieruje Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku.

Michał Jerzy Tyczyński – pianista, ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jako solista występował i prezentował swoje umiejętności w kraju i za granicą, m.in.: w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, Musikverein w Wiedniu, w Zamku Kapituły Warmińskiej, Muzeum Nowoczesności i Parku Centralnym w Olsztynie, podczas Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, na Zamku w Kętrzynie, podczas Wieczorów Muzycznych w Bazylice w św. Lipce, Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic, w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Jest organizatorem Festiwalu Pianistycznego im. Izy Garglinowicz w Olsztynie. Dodatkowym obszarem jego działalności muzycznej jest zgłębianie twórczości polskich kompozytorów mniej obecnych w świadomości kulturowej i wykonawczej, m.in.: Juliusza Zarębskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Tekli Bądarzewskiej - Baranowskiej. Działa również na rzecz popularyzacji twórczości fortepianowej Stanisława Moniuszki i Feliksa Nowowiejskiego.

Do jego zainteresowań należy również poezja. Należy do Gdańskiego Klubu Poetów, a ponadto od wielu lat współpracuje ze Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.