Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Opis prostopadłocianu

Figury przestrzenne

Temat:

Start

figury przestrzenne - wprowadzenie

WALEC

+ info

+ info

+ info

STOŻEK

KULA

bryły obrotowe

Przedmioty w kształcie walca np.

Przedmioty w kształcie stożka np.Przedmioty w kształcie kuli np.

GRANIASTOSŁUP - bryła przestrzenna, która ma dwie takie same podstawy w kształcie wielokąta ułożone w zględem siebie równolegle. Ściany boczne są prostokatami.

Do graniastosłupów zaliczamy PROSTOPADŁOŚCIAN i SZEŚCIAN.

WIELOŚCIANY
GRANAISTOSŁUPY

OSTROSŁUP - bryła przestrzenna, która ma jedną podstawę w kształcie wielokąta.
Ściany boczne są trójkątami.

WIELOŚCIANY
OSTROSŁUPY

Włóż przedmioty do odpowiednich pudełek

walec

graniastosłup

ostrosłup

stożek

kula

sprawdź

Przypisz zdanie do odpowiedniej grupy

zdania prawdziwe

zdania fałszywe

sprawdź

Podstawą walca jest trójkąt.

Podstawa ostrosłupa jest wielokątem.

Każdy ostrosłup ma dwie podstawy.

Kula to koło.

Podstawą stożka jest wielokąt.

Stożek w podstawie ma koło.

Ściany boczne ostrosłupa są trójkatami.

Graniastosłup ma dwie podstawy.

Ściany boczne graniastosłupa to prostokąty.

Walec ma w podstawach prostokąty.

BUDOWA PROSTOPADŁOŚCIANU i SZEŚCIANU

PROSTOPADŁOŚCIAN - graniastosłup, w którym wszystkie ściany są prostokątami.

Aby określić wymiary prostopadłościanu, należy podać długości trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka.

+ info

8 wierzchołków

12 krawędzi

6 ścian

PROSTOPADŁOŚCIAN

  • Wierzchołek prostopadłościanu jest punktem.
  • Krawędź prostopadłościanu jest odcinkiem.
  • Ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • W prostopadłościanie można wskazać pary ścian równoległych oraz pary ścian prostopadłych.
  • W prostopadłościanie można wskazać pary krawędzi równoległych oraz pary krawędzi prostopadłych.

SZEŚCIAN - prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami.

SZEŚCIAN

Które przedmioty mają kształy prostopadłościanu?

prostopadłościan

inna bryła

sprawdź

Uzupełnij zdania

W szare pola wstaw odpowiednie słowa.

Każdy sześcian ma dwanaście .
Bryła, która ma sześć , nie musi być prostopadłościanem.
Prostopadłościan, w którym każda ściana jest , to sześcian.
Każdy prostopasłościan ma krawędzi i wierzchołków.
Jeśli każda z sześciu ścain bryły jest , to bryła jest prostopadłościanem.

ścian

krawędzi

kwadratem

dwanaście

osiem

prostokątem

sprawdź

rysowanie prostopadłościanu

Dziękuję za uwagę :)