Want to make creations as awesome as this one?

Diagnoza klas pierwszych maj 2021

Transcript

Diagnoza klas I

rok szkolny 2020/2021

Wyniki ogólne

Uczniowie klas pierwszych uzyskali średnie wyniki:

Z edukacji polonistycznej - 14,3 pkt. co stanowi 79,5%

Z edukacji matematycznej - 13,4 pkt. co stanowi 74,5%

Z edukacji społeczno-przyrodniczej - 14,2 pkt. co stanowi 79,25%

wyniki ogólnopolskie

Edukacja polonistyczna - 72%


Edukacja matematyczna - 73%

Edukacja społeczno-przyrodnicza - 76%

Porównanie

e.polonistyczna

Porównanie ogólnych średnich wyników

z maja 2021r., września 2020r.
oraz ogólnopolskich.


Polska - 72%

maj 2021r. - 79,5%

wrzesień 2020r. - 78%

skala staninowa

e.polonistyczna

Wyniki niskie wynoszą 12 %

Wyniki średnie wynoszą 34%
Wyniki wysokie wynoszą 53%

Wyniki Szczegółowe

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej obejmowało 3 obszary: czytanie, kształcenie językowe, pisanie.

W zakresie czytania szkoła osiągnęła wynik 86,25%. Wynik ogólnopolski - 83%.

W zakresie kształcenia językowego szkoła osiągnęła wynik 78,25%. Wynik ogólnopolski - 71%.

W zakresie pisania szkoła osiągnęła wynik 73,25%. Wynik ogólnopolski - 63%.
WNIOSEK:
Uczniowie SP 48 osiągnęli wyższe wyniki niż średnie wyniki ogólnopolskie.

Porównanie wyników


Porównanie

e.matematyczna

Polska - 73%


maj 2021r. - 74,5%

wrzesień 2020r. - 79%

skala staninowa

e.matematyczna

Wyniki niskie wynoszą 24%.

Wyniki średnie wynoszą 30%.

Wyniki wysokie wynoszą 44%.

Wyniki szczegółowe

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji matematycznej obejmowało 3 obszary: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, stosowanie umiejętności matematycznych w praktyce.


W zakresie sprawności rachunkowej szkoła uzyskała wynik 77,5%. Wynik ogólnopolski - 76%.

W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji szkoła uzyskała wynik 66%. Wynik ogólnopolski - 66%.

W zakresie stosowania umiejętności matematycznych w praktyce szkoła uzyskała wynik 80,25%. Wynik ogólnopolski - 76%.

WNIOSEK:
Uczniowie SP 48 uzyskali równe lub wyższe wyniki od średnich wyników ogólnopolskich.

Porównanie wyników

Porównanie

e. społeczno-Przyrodnicza

Polska - 76%


maj 2021r. - 79,25%

wrzesień 2020r. - 81%

skala staninowa

e.społeczno-przyrodnicza

Wyniki niskie wynoszą 21%.

Wyniki średnie wynoszą 25%.

Wyniki wysokie wynoszą 54%.

wyniki szczegółowe

e.społeczno-przyrodnicza

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej obejmowało 3 obszary: środowisko przyrodniczo-geeograficzne, zdrowie i bezpieczeństwo, świadomość społeczno-historyczna.


W zakresie znajomości środowiska przyrodniczo-geograficznego szkoła uzyskała wynik 72,25%. Wynik ogólnopolski - 72%.

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa szkoła uzyskała wynik 86,75%. Wynik ogólnopolski - 83%.

W zakresie świadomości historycznej szkoła uzyskała wynik 78,25%. Wynik ogólnopolski - 74%.

WNIOSEK:
Uczniowie SP 48 uzyskali wyniki wyższe od średnich wyników ogółnopolskich.

porównanie wyników

wnioski do dalszej pracy

1. Zaleca się rozwijanie i utrwalanie umiejętności stosowania zasad poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w zakresie: uzupełniania zapisów nazw geograficznych wielką literą; wpisywania właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu różnego typu zdań; stawiania przecinków w zdaniu przy wyliczaniu.

2. Zaleca się wyrównanie i kształcenie umiejętności przepisywania zdania z zachowaniem właściwego kształtu liter (głównie: j, J, g, G, f, F, h, H) i połączeń międzyliterowych.


3. Zaleca się rozwijanie i utrwalanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi w zakresie: rozpoznawania kwadratów i trójkątów w różnych wielkościach wśród innych figur geometrycznych; wyznaczania kierunku drogi względem wskazanych obiektów.

Wnioski do dalszej pracy:


4. Zaleca się wyrównywanie i kształcenie umiejętności dobierania i rysowania symetrycznej połowy rysunku.


5. Zaleca się wyrównywanie i kształcenie umiejętności orientowania się w przestrzeni geograficznej w zakresie: rozpoznawania na mapie położenia głównych miast Polski oraz wskazywania krajobrazów charakterystycznych dla miejsc zaznaczonych na mapie.

Dziękuję

za uwagę