Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Como preparar a entrada dos nosos/as fillos/as, na Educación Infantil. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Empezar

ÍNDICE

1. Qué é a Educación Infantil?.2. Obxectivos.3. Áreas.4. Mestras/es de Educación Infantil.5. Qué é o periodo de adaptación?.6. Qué reaccións pode provocar?7. Factores que poden influir.8. Cómo poden os pais colaborar co Centro. a. Antes de que comece o curso.b. Unha vez que xa comenzou o curso.

QUÉ É A EDUCACIÓN INFANTIL?

- É unha etapa educativa (non asistencial) con identidade propia. - Atende a nenos/as de 0 a 6 anos. - Ordénase en dous ciclos:1º ciclo de 0 a 3 anos 2º ciclo de 3 a 6 anos. - Ten carácter voluntario.

OBXECTIVOS

-- COÑECER O SEU PROPIO CORPO E O DOS OUTROS, AS SÚAS POSIBILIDADES DE ACCIÓN E APRENDER A RESPETAR AS DIFERENZAS. - OBSERVAR E EXPLORAR O ENTORNO FAMILIAR, NATURAL E SOCIAL. ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE AUTONOMÍA NAS SÚAS ACTIVIDADES HABITUAIS. -DESENVOLVER AS SÚAS CAPACIDADES AFECTIVAS PARA MADURAR CONVENIENTEMENTE E RELACIONARSE COS DEMÁIS.- ADQUIRIR PROGRESIVAMENTE PAUTAS ELEMENTAIS DE CONVIVENCIA E RELACIÓN SOCIAL.

- EXERCITARSE NA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS.- DESENVOLVER HABILIDADES COMUNICATIVAS EN DIFERENTES LINGUAXES E FORMAS DE EXPRESIÓN. - INICIARSE NAS HABILIDADES LÓXICO-MATEMÁTICAS, NA LECTOESCRITURA E NO MOVEMENTO, NO XESTO E NO RITMO.

ÁREAS

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL.

ÁREA DO COÑECEMENTO DO ENTORNO.

ÁREA DAS LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN.

MESTRAS/ES DE EDUCACIÓN INFANTIL

Son profesionais da educación con estudos universitarios.

A súa opinión, consellos e orientacións que nos faciliten deben ter un peso moi relevante, xa que veñen dun profesional especializado e non se pode equiparar nin a opinión dos amigos e familiares, nin as apinións que poidamos encontrar na Internet.

O periodo de Adaptación é o tempo que o neno/a necesita para adaptarse ao centro escolar.

O comezo da escola supón un gran cambio para o neno/a. Sae do seu entorno familiar e entra nun espazo novo. Relacionase con adultos que non coñece e con nenos/as novos.

QUÉ É O PERIODO DE ADAPTACIÓN?

Rechazo ante os intentos de axuda das mestras/es

Conductas de ansiedade.

1. Morderse as unllas.2. Temblores.

Conductas para recuperar a figura do apego

1. Ansiedade ante os sons.2. Choros fuertes.3. Intentos de huída.4. Aferramento a obxectos traídos da casa.

Conductas regresivas

. 1. Descontrol de esfínteres.2. Succión do polgar.3.Trastorno do sono e a alimentación.

NINGUNHA

QUÉ REACCIÓNS PODE PROVOCAR?

FACTORES QUE PODEN INFLUIR

IDADE

FAMILIARIDADE CO LUGAR

COÑECEMENTO PREVIO DA TITORA/OR

PRESENCIA DE IRMÁNS

ASISTENCIA A ESCOLA INFANTIL

tipo de relación coa figura de apego:- relación exclusiva- sobreprotección

CÓMO PODEN OS PAIS COLABORAR CO CENTRO?

ANTES DE QUE COMECE O CURSO.

-Preparalo/a psicolóxicamente.-Falar da escola pero non agobiar.- Non lle digades que na escola vai ser todo marabilloso.- Non amenaces que na escola se castiga.-Non describir a mestre/a como un "ogro/a".- Non decirlle " que a gusto me vou quedar cando ti vaias ao colexio".SIMPLEMENTE CONTARLLES AS COUSAS BOAS QUE HAI NO COLEXIO.

UNHA VEZ QUE COMECE O CURSO.

-Preparalo/a psicolóxicamente.-Falar da escola pero non agobiar.- Non lle digades que na escola vai ser todo marabilloso.- Non amenaces que na escola se castiga.-Non describir a mestre/a como un "ogro/a".- Non decirlle " que a gusto me vou quedar cando ti vaias ao colexio".SIMPLEMENTE CONTARLLES AS COUSAS BOAS QUE HAI NO COLEXIO.

-Preparalo/a psicolóxicamente.-Falar da escola pero non agobiar.- Non lle digades que na escola vai ser todo marabilloso.- Non amenaces que na escola se castiga.-Non describir a mestre/a como un "ogro/a".- Non decirlle " que a gusto me vou quedar cando ti vaias ao colexio".- Control de esfinteres.SIMPLEMENTE CONTARLLES AS COUSAS BOAS QUE HAI NO COLEXIO.

- Ensinar rutinas e fomentar a súa autonomía.- Eliminar o chupete.-Sono.-Comida.-Iniciarse no vestido.

CONSELLOS PARA FOMENTAR A AUTONOMÍA.

ENSINAR RUTINAS: Son conductas aprendidas que se repiten frecuentemente.

Permanecer sentado

Aprender a acercarse a outros/as nenos/as.

Lavar as mans antes de comer

Pedir as cousas con educación

Horario regular de comidas

Saludar e despedirse

Deitarse sempre á mesma hora

Lavar os dentes

HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSOAL

Beneficios para a vida

Beneficios para a escola

Son tarefas da vida diaria que debemos facer todos.

Beneficios para la vida

Axudan:

Beneficios para a escola

- Organizar a súa vida.- Anticiparse ao que vai ocorrer.- Adaptar a súa conducta aos requerimentos.- Evitar conflictos, enfados e castigos.- Previr rabietas.- Aumenta a súa confianza.-Axuda a autorregulara súa conducta.

- Axuda ao desenvolvemento das habilidades motoras.- Permite a orientación no espazo.-Permite a orientación no tempo.- Amplía o seu vocabulario.-Aplica o aprendido na escola.

- Cando se automatizan requiren menos tempo.- Deixan máis tempo aos adultos.- O neno síntese maior (motivación).- Sinte que pode facer cousas só (autoestima).- Os adultos estarán máis satisfeitos co/a neno/a.- Edúcaselles para ser cidadáns e cidadás responsables.

Pincha aquí para aprender máis sobre que? e como? ensinar hábitos

Estar atentos ás sinais previas.

CONSELLOS PARA QUITAR O PAÑAL

Unha vez que estemos decididos podemos seguir estos pasos:

1. Consegue un orinal ou adaptador de cores e con forma orixinal

2. Vísteo de xeito práctico

4. Non insistas se non quere permanecer sentado

6. Se observas certo temor ou inseguridade, ditrae á/ao nena/o con un xogo.

5. Faille compaña e elóxiao. Non tires da cadea inmediatamente, véloaxúdalle a comprender o proceso.

3. Dálle exemplo para axudarlle a aprender

8. Ter en conta que non todos os nenos/as están preparados para quitarlles o pañal á mesma idade.

7. É normal que, nas primeiras semnanas, o/a neno/a advirta o estímulo demasiado tarde canso xa fixo pipí ou caca.

Así será máis doado que se familiarice con ese obxecto.

Permite que o/a teu/túa fillo/a presencie as túas prácticas hixiénicas habituais.

Hai nenos/as que non están preparados ata despois dos tres anos.

Como entende e expresa que se fixo as súas necesidades, pide que lle cambiemos, sabe para que serve o inodoro ou orinal, pode baixarse a roupa e colocarse, etc...

1. Elixe o momendo axeitado.

CONSELLOS PARA QUITAR O CHUPETE

2. Averigua se a túa/teu filla/o está preparada/o para dar este paso.

3.Unha vez decidas quitarlle o chupete á/ao túa/teu filla/o, comunícallelo

5.Escoita as súas reaccións.

4.Unha bóa idea para quitarllo é contarlles un conto

7. Ofrécelle un substituto do chupete

6. Prepárate para soportar as crisis e non ceder.

8.Cada neno/a ten o seu ritmo

9. Non te enfades con el/ela, e non lle berres ou o compares con outros nenos que xa deixaron o chupete.

Unha época na que ti teñas tempo e paciencia para apoiar á/ao túa/teu filla/o nesta difícil tarefa para ela/el.

Prepárao con tempo para este acontecemento.

Un conto, no que un día coma por arte de maxia o chupete desaparece, ou lévao un paxariño para os seus bebés.

Chegarán momentos no que o neno/a chorará e pedirá o chupete desesperadamente. Pediráo insistentemente, pero terás que ser forte, non podes volver atrás.

O/A neno/a debe de ser premiado/a con outra cousa, para demostrarlle que foi maior e merece cousas de maiores.

Cando a/o nena/o comeza a separarse da mamá e atopar satisfación noutras actividades coma o xogo, é o momento axeitado.

1. A cantidade de sono depende de:- A actividade física.-Idade.-Diferenzas fisiolóxicas.-Pautas.

CONSELLOS PARA A RUTINA DO SONO

2. Por regra xeral a media de horas que sóen durmir son as seguintes:

O máis recomendable é non suprimir asiesta despois de xantar ata os catro anos.

COMO ESTABLECER A RUTINA DO SONO

1. Fixar unha hora.

3. Non intentar agotalo.

2. Durante as horas previas, reducir: T.V., videoxogos e exercicio físico.

5. Ofrecerlle un obxecto de apego.

6. Saír da habitación cando ainda esté esperto.

4. Contar un conto.

Se se prectica o "colo" ter en conta que a decisión de deixalo ou non, é da familia, e que nesta decisión hai que condsiderar, por exemplo, a capacidade de entender e expresarse a través da linguaxe, pois isto fará máis doado que o/a neno/a empece a durmir só/sóa. É posible deixar o "colo" dun xeito "natural", cando o/a propio/a neno/a manifesta o desexo de empezar a durmir no seu propio cuarto.

COMO ESTABLECER A RUTINA DO SONO

1. Fixar unha hora.

3. Non intentar agotalo.

2. Durante as horas previas, reducir: T.V., videoxogos e exercicio físico.

5. Ofrecerlle un obxecto de apego.

6. Saír da habitación cando ainda esté esperto.

4. Contar un conto.

Se se practica o "colo" ter en conta que a decisión de deixalo ou non, é da familia, e que nesta decisión hai que condsiderar, por exemplo, a capacidade de entender e expresarse a través da linguaxe, pois isto fará máis doado que o/a neno/a empece a durmir só/sóa. É posible deixar o "colo" dun xeito "natural", cando o/a propio/a neno/a manifesta o desexo de empezar a durmir no seu propio cuarto.

CONSELLOS PARA A RUTINA DA COMIDA

1.Ofrecer un horario regular

3. Os nenos/as aprenden os gustos probando, pero se non existen modelos, é máis difícil que queiran probalo.

2.Come co teu fillo/a tan a míudo como sexa posible.

5. Para que o neno/a adquira o hábito, debemos ser constantes non ceder ante as peticións, porque nos resulte máis cómodo que non protesten.

6. Os nenos e nenas que comen mal prolónganse durante horas diante do plato, cando o normal e que foran capaces de comer nun tempo entre 25 e 40 min.

4. Respeta as preferencias, sen preparar comidas distintas.

7. Procurar que a alimentación conteña dende o principio alimentos sólidos tendo en conta certas precaucións.

Animar a probar facendo comentarios positivos sobre a comida.

- Tres comidas principais e dúas pequenas merenda nutritivas.- Procura que os horarios sexan sempre os mesmos e as comidas se realicen nunha mesma orde.- Establece unha rutina entorno á comida ( lavar as mans, sentar á mesa, comer, larse os dentes,...)

Mastigar favorece o desenvolvemento da fala, a osixenación do cerebro, etc.

OUTROS CONSELLOS A TER EN CONTA PARA A COMIDA

1. Debedes de elexir que comen os vosos/as fillos/as non ao revés.

4. Os/as nenos/as pequenos/as soen comer o que necesitan, non fagades que coman máis cantidade.

3. Debedes mostrar alegría cando coman todo ou proben un alimento novo

2. Debedes evitar os zumes comerciais, bollería patacas fritidas de bolsa e "chuches", xa que estes productos non alimentan en absoluto.

6. Non hai que facer ningunha alusión a que non come e, se tivemos que retirar o prato é moi importante que non picotee nada e que beba só auga.

5. Se tarda moito, empregade unha alarma, e expplicadelle ao neno/a o porqué.

O primeiro día permitiremos ata unha hora. Chegado ese momento retírase o prato. A continuación deberemos ir reducindo cinco minutos cada tres días ata chegar aos corenta minutos desexados. A comida debe de transcurrir nun ambiente distendido e sen meter prisas á/ao nena/o.

Non debedes preguntarlles que queren cear ou comer. Se queredes ofrecerllles a oportunidade de elexir, podedes darlles duas alternativas nutritivas.

"Que contenta está mamá ou papá!", "Que maior, comiches toda a verdura!", Pero intentade non premialos, "Se comes todo iremos ao parque"; ou peor ainda "como non comiches non iremos ao parque!"

CONSELLOS PARA A RUTINA DA VESTIMENTA

1. Practica con eles/as en momentos relaxados.

4. Dálles o seu tempo.

3. Axúdalles coas prendas máis difícilis e déixalles coas de menor dificultade.

2. Fai de modelo (que vexan como o fas)

5. Eloxiar os pequenos avances.

6. Coordínate co colexio para consensuar a forma de facelo. (Por exmplo: Poñerse e quitarse o abrigo, o mandilón,..

UNHA VEZ QUE COMECE O CURSO

- Respectar o tempo que se lle asigna para estar no colexio.- Os primeiros día informar ao neno/a o que vai ocorrer,- Seguir sempre a mesma rutina no momento de deixar ao neno/a no colexio.- Vestilo/a con roupa cómoda.- É moi importante asistir de forma regular.- Ser puntuais sobretodo á hora de levalos e recollelos.- Se a/o nena/o enferma non levalos ao colexio.- Valorar positivamente os seus pequenos logros.

A vósa participación é moi IMPORTANTE:Podedes participar a través de:O Consello Escolar e a Asociación de Pais e Nais.Sempre que se vos cite, acudide, é importante.Participade en: Obradoiros, excursión ou outras actividades que se organicen no colexio.

Lorem ipsum dolor sit amet

Grazas!

"O mellor legado duns pais aos seus fillos/as é un pouco do seu tempo cada día". O.A. Battista.

Lembrade: A EDUCACIÓN É COUSA DE TODOS e a vósa COLABORACIÓN no colexio é IMPRESCINDIBLE.