Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

הכשרה לבניית קורסים פנים אל פנים בלמידה מרחוק מקוונים ומרוכזים

בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור (הרב קוק)

היכנסו
לסרטון הסבר


לסגל מרצי שאנן

מרצי שאנן מוזמנים

אפשר גם

מוזמנים להצטרף לקבוצת הווטסאפ של הלמד"ן

חזרה לדף הבית

מרצי שאנן מוזמנים

13:15-12:30 מליאת פתיחה

15:30-15:00 מליאת סיום:
- חדר מציאות מדומה בשאנן -
האם מציאותי?
- דברי סיכום

14:45-13:15 סדנאות בסבב:

15:00-14:45 הפסקה

מציאות מדומה

משחק דיגיטלי

שיח קבוצתי

מי שלא יכול להגיע למכללה
מוזמן להשתתף בזום

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

לפרופ' אבי לוי, נשיא המכללה
ולד"ר אסתר כלפון, סגנית הנשיא
על התמיכה, העידוד והאמונה

תודה לצוות הלמד"ן המופלא
ד"ר יניב ביטון
ד"ר כרמית גל
ד"ר מירה טנצר
גב' מרים דהב


תודה גדולה

בשם השם נעשה ונצליח

תודה לד"ר גלעד הר-שפר על הליווי ולכל העוסקים במלאכה