Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

Ciclo Superior de Transporte

e Loxística

MODULAR - A DISTANCIA

SOLICITUDE

ACCESO

MÓDULOS OFERTADOS

Escolle os módulos que prefiras

  • Comercialización do transporte e a loxística

  • Loxística de aprovisionamento

  • Organización do transporte de mercadorías

  • Organización do transporte de viaxeiros/as

  • Xestión administrativa do transporte e a loxística

Asistencia non obrigatoria


Dende calquera lugar

  • Co grado superior de Comercio Internacional

  • Co título de Bacharelato

  • Co grado medio de Comercio ou afín

  • Coas probas de acceso a CS

Novo

Do 25 de xuño ao 5 de xullo (13:00)

Info