Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wiosnaoczami dziecka

Spring througha child's eyes

Spis treści

1.Wstęp/The Introduction.

2.Galeria zdjęć/The Photogallery.

3.What a wonderful world...

4.Zakończenie/ The Ending.

Wstęp

Serdecznie witamy uczestników Międzynarodowego Przeglądu Fotograficznego "Wiosna oczami dziecka" zorganizowanego przez Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie.Do przeglądu zgłosiło się 76 uczestnikówz 13 szkół i przedszkoli z Polski, Słowacjii Włoch.Organizacji przeglądu fotograficznego przyświecałycele, takie jakindywidualne spojrzenie na uroki wiosny,rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i sztukę fotografii; oraz integracja środowiska lokalnego i przedszkoli europejskich.Na zakończenie prezentacji serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej interpretacji muzycznej najsłynniejszego utworu muzycznego Louisa Armstronga w wykonaniu grupy "Słoneczka".

We cordially welcome the participants of the International Photographic Review "Spring through the eyes of a child" organized by Kindergarten No. 110 in Warsaw.76 participants from 13 kindergartens and schools from Poland, Slovakia, and Italy took part in the review.The main aims are anindividual view of the beauty of spring,developing sensitivity to nature and the art of photography; andintegration of the local community and European kindergartens.We cordially invite you to watch a short presentation of Louis Armstrong's song performed by the group "Słoneczka".

THE Introduction

Galeria zdjęć

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej online przygotowanej przez najmłodszych fotografów świata.

We cordially invite you to view the online photo exhibition prepared by the world's youngest photographers.

THE Photo gallery

What a wonderful world...

Zakończenie

Przedszkole Miejskie nr 13, Olsztyn, Polska.Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek, Warszawa, Polska.Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86,Warszawa, Polska.Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki, Warszawa. Polska.Przedszkole nr 233 "Zielony Domek", Warszawa, Polska.Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia", Warszawa, Polska.Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka", Warszawa, Polska.Przedszkole nr 428, Warszawa, Polska.Przedszkole nr 437, Warszawa, Polska.Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, Warszawa, PolskaSzkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha, Warszawa, Polska.Szkoła Podstawowa nr 218 im. M. Kajki, Warszawa, Polska.Základná škola, Hronské Kľačany, Slovensko.3° Circolo Didattico "R. Cotugno", Andria, Italia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Międzynarodowym Przeglądzie Fotograficznym "Wiosna oczami dziecka".Życzymy podopiecznym europejskich przedszkoli i szkół, aby fotografia jako dziedzina sztuki stała się inspiracjądo obserwowania niezwykłych rzeczyw codziennym życiu.

We would like to thank all participants for participating in the International Photo Review "Spring through the eyes of a child".We wish the pupils of European kindergartens and schools that photography as a field of art would become an inspiration to observe unusual things in everyday life.

The Ending

LISTa placówek:

Do zobaczenia!

See you soon!