Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Počítame s lienkou

Ahoj lienka, čo robíš? -spýtal sa slimák. Lienka si poletovala pred zrkadlom. Som smutná - odpovedala lienka. Farby už poznám, viem, že chrbát mám červený a na krídlach mám čierne bodky, ale neviem koľko!Slimák sa začudoval.Nič sa neboj lienka ja Ťa naučím počítať! - povedal slimák. Lúka je plná margarétiek. A tak aj bolo. Začali spočítať lupienky margarétok: -jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Lienka si všetky čísla viackrát zopakovala a potešila sa, že počítať je jednoduché.

Počúvaj a zopakuj. Koľko bodiek má lienka?

Lienka má dve bodky.

Lienka má šesť bodiek.

Lienka má päť bodiek.

Lienka má štyri bodky.

Lienka má tri bodky.

Lienka má jednu bodku.

Prilož toľko lienok ku margarétkam koľko počuješ.

Nájdi správnu odpoveď-Nesprávne odpovede oprav na správnu.

Spájaj dvojice, ktoré spolu súvisia.

Spočítaj koľko lupienok má margarétka a priraď toľko lienok.

Priraď obrázky na správne miesto.

Dovidenia!