Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

najświętsze serce

Pana Jezusa

Modlitwa


Mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca prosze Cię całego, miej w opiece mnie małego, naucz mnie żyć tak jak trzeba,
i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

Serce jest bardzo ważne, bo dzięki

niemu możemy żyć i kochać. Serce
jest symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na kartkach lub laurkach
z życzeniami, a potem dają je komuś bardzo drogiemu i kochanemu. Pan Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek, też miał swoje serce, które bardzo umiłowało ludzi.

Bez niego żyć nie dasz rady,

Najlepiej, aby było bez wady.

Stuk –puk , stuk-puk bije wielce,

A nazywa się …

Dziś opowiem Wam o dobrym sercu Jezusa. Pamiętacie na pewno, że Pan Jezus z miłości do ludzi niósł ciężki krzyż i oddał na nim życie za nas wszystkich. Po śmierci Jezusa...

„jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.

Pan Jezus przyszedł na świat, ponieważ bardzo nas kocha. Z miłości do ludzi narodził się w szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ich, brał dzieci na kolana. Z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża. Żołnierz przebijając bok Jezusa, przebił jednocześnie Jego serce, z którego wypłynęła krew i woda.

Czerwiec - Miesiąc Serca Jezusowego

Na pewno pamiętasz, że w maju w szczególny sposób oddawaliśmy cześć Matce Bożej.


W czerwcu praktykujemy nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego.

Zachęcam Cię do pójścia na czerwcowe do kościoła.

Sprawdź, o której godzinie jest czerwcowe w Twojej parafii!

A może w Twojej miejscowości jest zwyczaj modlitwy przy kapliczkach z figurą Pana Jezusa?

Krótka Historia NAbożeństwa objawionego św. Małgorzacie

W 1647 roku, 22 lipca, na zamku w Verosvers we Francji, przyszła na świat dziewczynka. Otrzymała na chrzcie imię Małgorzata. Dziewczynka bardzo dobrze się rozwijała i była bardzo mądra jak na swój wiek. Gdy zdaniem swoich opiekunów zbyt żywo się bawiła, ganili ją słowami "to się Panu Bogu nie podoba" i dziewczynka od razu się uspokajała. W wieku czterech lat potrafiła modlić się bez ruchu na klęcząco przez tabernakulum, bo powiedziano jej, że tam ciągle przebywa żywy Pan Jezus. Jej dziecięce serce rozumiało czym jest grzech i brzydziła się nim od początku.

Niestety, wkrótce spotkało ją ogromne cierpienie - umarł jej Tatuś, a mama nie dała rady sama wychowywać dzieci. Małgorzata trafiła więc do opiekunów: najpierw były to siotry zakonne, które dopuściły dziewczynkę do wczesnej Komunii św. Jednak tam Małgorzata poważnie zachorowała, wróciła na chwilę do matki, a gdy odzyskała zdrowie trafiła z resztą rodziny po opiekę ciotek, które były oschłe i surowe dla niej.

Figura Serca Pana Jezusa przy domu w Jadownikach (Małopolskie)

Do tego stopnia było jej ciężko, że musiała np. pożyczać sukienkę od przyjaciółki by pójść do kościoła. A nawet gdy już była bliska wyjścia na Mszę św. jedna ciotka zakazywała jej krzycząc na nią, mimo iż wcześniej inna pozwoliła.

Wtedy już zaczął objawiać się jej Pan Jezus, który pocieszał ją w bólu i mówił, że dopuszcza cierpienia, aby stała się do Niego podobna.
Wreszcie, po latach prób i cierpień we własnym domu, Małgorzata mogła spełnić swoje głębokie pragnienie: wstąpiła do zakonu. Miała wtedy 24 lata.
Tam ciągle czuła obecność Pana Jezusa obok siebie, bez względu na to, co robiła: modliła się, pracowała, towarzyszyła siostrom w rekreacji. Pan Jezus był stale obecny.
Tylko jej spowiednik ją rozumiał. Inni żartowali z niej, często nazywając "marzycielką".

Jeden z wizerunków św. Małgorzaty Marii Alacoque

Tajemnicę swego Najświętszego Serca Pan Jezus objawiał św. Małgorzacie 4 razy.

Podczas tych spotkań ukazywał jej Swoje Serce otoczone koroną cierniową, przebite i płonące ogniem.
Tłumaczył, że Jego miłość do ludzi jest tak wielka i żarliwa, że dosłownie spala Jego Serce. A zarazem grzechy ludzi tak Go ranią, że ciągle towarzyszy Mu korona cierniowa.
Prosił, by św. Małgorzata mówiła o tym ludziom i zachęcała do nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca. Obiecał wiele łask dla każdego, kto będzie spowiadał się i Komunię św. przyjmował w pierwsze piątki miesiąca, czcił obraz Serca Jezusa oraz odmawiał Litanię do Najświętszgo Serca Jezusowego.

Pan Jezus objawia św. Małgorzacie swoje Najświętsze Serce.

Do najważniejszego z objawień doszło 19 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości.
A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". Podczas tego objawienia Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wizerunki św. Małgorzaty i Pana Jezusa

Na co wskazuje dłonią Pan Jezus?

Jakie znaki są namalowane wokół serca Pana Jezusa?

Co mogą one oznaczać?

Wokół serca Pana Jezusa narysowane są: płomień, światło, ciernie, krzyż i promienie.

Serce Pana Jezusa i płomień oznacza, że bardzo nas kocha. Ciernie i krzyż oznaczają, że jest to serce, które bardzo cierpiało.

Pan Jezus dłonią wskazuje swoje serce.

Serce Jezusa,

dobroci i miłości pełne.

Serce Jezusa,

włócznią przebite.

Serce Jezusa,

aż do śmierci posłuszne.

Serce Jezusa,

włócznią przebite

Serce Jezusa,

gorejące ognisko miłości.

Serce Jezusa,

hojne dla wszystkich

Sprawdź, ile pamiętasz!

I to już właściwie koniec!

Zapraszam Cię do modlitwy Litanią Do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

Z Panem Bogiem!

Jeśli chcesz poznać cały życiorys św. Małgorzaty i historię objawień Serca Pana Jezusa, kliknij całe zdanie!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, kliknij te zdanie!