Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

Lobo ou can, ti que dis?

2

1

4

ÍNDICE

Obxectivos

Recollida de datos

2

3

Análise estatística

4

Conclusións

5

Lobo e home.

1

1

Home e lobo,
unha difícil relación

Canis familiaris

O maior amigo do home.

Canis lupus signatus

O maior

inimigo do home.

Os lobos depredan sobre o gando doméstico.

Cuestión de matices

A solución soe estar no equilibrio

Atacan especialmente a individuos enfermos ou vellos.

Play

Moitas veces ouvín decir que os lobos non atacan ás persoas. E isto non é certo. O segredario de Caldas foi comido por iles cando voltaba da feira de Viana. Algús dixeron que o mataran por arroubalo, e que despois o comeran os lobos; mais a douscentos metros de ondia o comeran foi atopado un lobo morto coa gorxa afuraiada por unha bala. Á lus do candil. Ánxel Fole

2

Obxectivos
Sabemos distinguir un lobo dun can?

Somos capaces de distinguir un lobo dun can?

No medio natural

Somos capaces de distinguir un lobo dun can?

Na casiña

Kahoot

Os nosos avós tiveron máis oportunidades de ver lobos

Haberá diferenzas atendendo a ...

A idade

Nunca se sabe onde está o sesgo

O sexo

Nas cidades non hai lobos

O lugar

3

Recollida de datos

3

1

5

Deseño do cuestionario

Etapas na recollida de datos

6

4

2

Documentación

Busca de imaxes

Lanzamento do cuestionario

Control

Peche da enquisa

Documentación
Socrative

Sen descargas

Multiplataforma

Con imaxes

Fácil de usar

Descarga de datos

Documentación

R Comander

Documentación

Sobre lobos

Sobre cans

Deseño do cuestionario

Idade?

Cidade ou rural?

Lobo ou can?

20 Imaxes libres de dereitos

Home ou muller?

Lanzamento, promoción e peche da enquisa

Carteis nos comercios locais, redes sociais, blog do Club de Ciencias, radio do escolar...Tras dez días pechamos a enquisa

4

Análise estatística e interpretación de resultados

Filtrado de datos

Eliminamos as entradas con:

  • Máis de 5 respostas en branco
  • Respostas múltiples
  • Sexo: Prefiro non responder


924
860

R Comander

Precisamos un seminario de formación para ter un uso moi básico do programa.

Foi preciso transformar variables en factores...

Resultados

Media
Desviación típica
Rango intercuartílico

Datos por rangos de idade

Ata 15 anos

De 16 a 30 anos

De 31 a 50 anos

De 51 a 70 anos

Máis de 70 anos

139

16,26%

274

32,08%

336

39,30%

92

10,76%

14

1,64%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Homes

Mulleres

349


41,85%

485


58,15%.

VS

Datos por sexo

Cidade

Rural

290


33,8%

568


66,2%.

VS

Datos por procedencia

14 respostas acertadas

A metade dos participantes acertou 14 ou máis respostas

Calculamos a mediana

70% de respostas correctas

Análise de datos segregando resultados


Por sexo


Por idade


Por procedencia

Análise de respostas acertadas

14 Lobo (96,47%) 15 Can (90,09%)

Análise de respostas acertadas

8 Lobo (43,34%) 19 Can (27,76%)

5

Conclusións

Distinguimos un lobo dun can?

Non

Na casiña, tranquilos, con tempo, con luz...

Análise de datos por sexo


Por idade


Por procedencia

Mellorar a análise estatística

Aumentar os datos urbanos

Fallos na hipótese de partida

Liñas de mellora

R Comander

16-30 anos

30-50 anos

3

GRAZAS!

2

1

4

Play

Club de Ciencias do IES Eduardo Pondal

Martín

Yanira

Tomás

Brenda

Elena

Salva

Club de Ciencias do IES Eduardo Pondal

Tomás

Elena

Martín

Brenda

Yanira