Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PEPLI

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

PLURILINGÜISME 1r ESO

ASSIGNATURES EN CASTELLÀ

ASSIGNATURES EN ANGLÉS

+ info

MatemàtiquesEducació FísicaReligióOPTATIVESCultura Clàssica/Taller Matemàtiques/ Informàtica

+ info

Biologia i GeologiaGeografia i HistòriaTecnologiaValors ÈticsOPTATIVESIniciació a l’Activitat Emprenedora iEmpresarialEducació Plàstica i Visual

+ info

MÚSICA

ASSIGNATURES EN VALENCIÀ