Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

PEPLI

ASSIGNATURES EN VALENCIÀ

+ info

+ info

+ info

ASSIGNATURES EN ANGLÉS

ASSIGNATURES EN CASTELLÀ

PLURILINGÜISME 1r ESO