Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PEPLI

La Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és el referent normatiu a través del qual s'estructura l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües curriculars. Allí es determina que tots els centres sostinguts amb fons públics han d'aplicar el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

PLURILINGÜISME
1r ESO

ASSIGNATURES EN CASTELLÀ

ASSIGNATURES EN ANGLÉS

+ info

Matemàtiques

Educació Física

Religió

OPTATIVES

Cultura Clàssica / Taller Matemàtiques / Informàtica


+ info

Biologia i Geologia

Geografia i Història

Tecnologia

Valors Ètics


OPTATIVES

Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial

Educació Plàstica i Visual

+ info

MÚSICA

ASSIGNATURES EN VALENCIÀ