Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Hasiera

Gailuak ikastetxean

2021-2022

Hezkuntza Sailaren Programa

Ikasleen konpetentzia digitala garatzeko

Irakasleon formazioan sakontzeko

Diru-laguntzak: ikasleek gailua erosteko

Gaztelaniaz / Castellano

Programa del Departamento

de Educación

Desarrollar la competencia digital del alumnad@

Profundizar en la formación del profesorado

Ayuda económica: compra dispositivos

Euskaraz

Zergatik eta zertarako digitalizazio prozesua?

¿Por qué o para qué

la digitalización?Ikasleen konpetentziak garatzea da gure helburua

Objetivo:

Desarrollar las competencias del alumnado

IkasleeK lortu beharreko konpetentziak

Gaztelaniaz / Castellano

Competencias a adquirir por el alumnado

Euskaraz

Proiektu honekin bereziki lantzen den Konpetentzia:

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia


Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital


Competencia principal a desarrollar con este proyecto:

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua

1 Moodle plataforma (Hezkuntza Saila)

edo bestelako Ingurune Birtualak

https://elearning17.hezkuntza.net/015307/?lang=eu

2 Liburu digitalak (Liburuen Kudeaketa Solidarioa)

3 Ikasle bakoitzak bere ekoizpen digitalak argitaratzeko Portfolioa

4 Bestelako programa eta baliabideak

Proceso

enseñanza-aprendizaje

1 Plataforma Moodle (Hezkuntza Saila)

u otros Entornos Virtuales de aprendizaje

https://elearning17.hezkuntza.net/015307/?lang=eu

2 Libros digitales (Liburuen Kudeaketa Solidarioa)

3 Portfolio de los alumnos donde publican contenidos digitales por asignaturas

4 Otros programas y recursos


2016

2017

2018

2019

2017

2018

Gela pilotoa:

2. DBH

Ikastetxeko digitalizazio prozesua (1):

2. DBH osoa

3. DBH gela pilotoa

2. DBH osoa

3. DBH osoa

4. DBH gela pilotoa

Aula piloto:

2º ESO

2º ESO

3º ESO

Aula piloto 4º ESO

2º ESO

Aula piloto 3º ESO


2019

2020

Ikastetxeko digitalizazio prozesua (2):

2, 3, 4 DBH mailak

ESO 2º, 3º y 4º

DBH eta Batxilergoa: Osoa

ESO y Bachiller

2020

2021

2021

2022

Ikastetxeko digitalizazio prozesua:

Maila ertaina

(2015)

IKT Heldutasun Eredua

Helburua / Finalidad

Ikastetxeen Teknologia-heldutasuneko Eredua (IKT eredua), euskal eskolen teknologia modernizatzeko planteamendu zabalago batera jotzeko, eta bultza egiteko irakaskuntzan metodologia aldatu dadin eta irakaste-, administrazio-, informazio eta komunikazio-prozesuak digitalizatu daitezen.

Modelo de Madurez Tecnológico de los Centros Educativos (Madurez TIC) hacia un planteamiento más amplio de modernización tecnológica de la escuela vasca, impulsando un cambio metodológico en la enseñanza y en la mejora en la digitalización de los procesos docentes, administrativos y de información y comunicación.

Prozesua / Procesos

§ Irakaskuntza

§ Administrazioa

§ Komunikazioa- eta informazioa

§ Docente

§ Administrativo

§ Comunicación e Información

Heldutasun-maila /

Niveles de Madurez

3 prozesu horiek digitalizatzeko, zein mailatan gauden arabera ikastetxeek halako heldutasun-maila izango dute:

§ Oinarrizko maila: «trebatzea eta erabiltzea»:

§ Tarteko maila «ikasgelak digitalizatzea»

§ Maila aurreratua «ikastetxea birtualizatzea»

Niveles de Madurez TIC se corresponderán con la utilización de los recursos tecnológicos que los centros educativos hagan para conseguir la digitalización de esos 3 procesos:

§ Nivel básico «Capacitación y utilización»

§ Nivel medio «Digitalización del aula»

§ Nivel avanzado «Virtualización del Centro»

Maila aurreratua

lortuta
2020-2021

1 x 1

eredua

Ikasle 1 x Gailu 1

Gutxiengo baldintzak

  • RAM: 4 GB
  • Memoria: 32 GB
  • Autonomia: 8 ordu
  • Teklatua

Oreka: Ezaugarriak vs Prezioa

Aukeran eman: Gertutasuna

Ikastetxeak erreferentziazko gailua zehaztu

 • 1 alumn@ x 1 equipo
 • Equipo de referencia en el Centro
 • Características mínimas
 • Equilibrio: características vs precio
 • Cercania y comodidad

Ikastetxeak aukeratutako gailua / Dispositivo de referencia


Gailuak erosteko diru-laguntza


Deialdi berria: irailean espero da

Iazko dealdia

Gaztelaniaz / Castellano


Subvencion para la adquisición de equipos

Previsión nueva convocatoria: septiembre

Gaztelaniaz / Castellano

Convocatoria anterior

Erosketa aukera:

 • Gertutasuna - Herrikoa
 • Zerbitzu Teknikoa eta botikina

 • Proximidad - Comercio local
 • Servicio Técnico y botiquín

260

Erreserbak: 2021-06-30


Oharra: Beranduago jasotako eskaerek prezio igoera izan dezakete /

A partir de esa fecha puede haber un incremento en el precio

Berriz ikusi

Informazio gehiago /

Más información

info@durangobhi.net