Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Hasiera

Gailuak ikastetxean2021-2022

Hezkuntza Sailaren Programa

Ikasleen konpetentzia digitala garatzeko

Irakasleon formazioan sakontzeko

Diru-laguntzak: ikasleek gailua erosteko

Gaztelaniaz / Castellano

Programa del Departamentode Educación

Desarrollar la competencia digital del alumnad@

Profundizar en la formación del profesorado

Ayuda económica: compra dispositivos

Euskaraz

Zergatik eta zertarako digitalizazio prozesua?

¿Por qué o para quéla digitalización?

Ikasleen konpetentziak garatzea da gure helburua

Objetivo:Desarrollar las competencias del alumnado

IkasleeK lortu beharreko konpetentziak

Gaztelaniaz / Castellano

Competencias a adquirir por el alumnado

Euskaraz

Proiektu honekin bereziki lantzen den Konpetentzia:

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia

Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital

Competencia principal a desarrollar con este proyecto:

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua

1 Moodle plataforma (Hezkuntza Saila) edo bestelako Ingurune Birtualak

https://elearning17.hezkuntza.net/015307/?lang=eu

2 Liburu digitalak (Liburuen Kudeaketa Solidarioa)

3 Ikasle bakoitzak bere ekoizpen digitalak argitaratzeko Portfolioa

4 Bestelako programa eta baliabideak

Procesoenseñanza-aprendizaje

1 Plataforma Moodle (Hezkuntza Saila) u otros Entornos Virtuales de aprendizaje

https://elearning17.hezkuntza.net/015307/?lang=eu

2 Libros digitales(Liburuen Kudeaketa Solidarioa)

3 Portfolio de los alumnos donde publican contenidos digitales por asignaturas

4 Otros programas y recursos

20162017

20182019

20172018

Gela pilotoa:2. DBH

Ikastetxeko digitalizazio prozesua (1):

2. DBH osoa3. DBH gela pilotoa

2. DBH osoa3. DBH osoa4. DBH gela pilotoa

Aula piloto:2º ESO

2º ESO3º ESOAula piloto 4º ESO

2º ESOAula piloto 3º ESO

20192020

Ikastetxeko digitalizazio prozesua (2):

2, 3, 4 DBH mailak

ESO 2º, 3º y 4º

DBH etaBatxilergoa: Osoa

ESO yBachiller

20202021

20212022

Ikastetxeko digitalizazio prozesua:

Maila ertaina(2015)

IKT Heldutasun Eredua

Helburua / Finalidad Ikastetxeen Teknologia-heldutasuneko Eredua (IKT eredua), euskal eskolen teknologia modernizatzeko planteamendu zabalago batera jotzeko, eta bultza egiteko irakaskuntzan metodologia aldatu dadin eta irakaste-, administrazio-, informazio eta komunikazio-prozesuak digitalizatu daitezen. Modelo de Madurez Tecnológico de los Centros Educativos (Madurez TIC) hacia un planteamiento más amplio de modernización tecnológica de la escuela vasca, impulsando un cambio metodológico en la enseñanza y en la mejora en la digitalización de los procesos docentes, administrativos y de información y comunicación. Prozesua / Procesos § Irakaskuntza § Administrazioa § Komunikazioa- eta informazioa § Docente § Administrativo § Comunicación e Información Heldutasun-maila / Niveles de Madurez 3 prozesu horiek digitalizatzeko, zein mailatan gauden arabera ikastetxeek halako heldutasun-maila izango dute: § Oinarrizko maila: «trebatzea eta erabiltzea»: § Tarteko maila «ikasgelak digitalizatzea» § Maila aurreratua «ikastetxea birtualizatzea» Niveles de Madurez TIC se corresponderán con la utilización de los recursos tecnológicos que los centros educativos hagan para conseguir la digitalización de esos 3 procesos: § Nivel básico «Capacitación y utilización» § Nivel medio «Digitalización del aula» § Nivel avanzado «Virtualización del Centro»

Maila aurreratualortuta2020-2021

1 x 1

eredua

Ikasle 1 x Gailu 1

Gutxiengo baldintzak

RAM: 4 GBMemoria: 32 GBAutonomia: 8 orduTeklatua

Oreka: Ezaugarriak vs Prezioa

Aukeran eman: Gertutasuna

Ikastetxeak erreferentziazko gailua zehaztu

1 alumn@ x 1 equipoEquipo de referencia en el CentroCaracterísticas mínimasEquilibrio: características vs precioCercania y comodidad

Ikastetxeak aukeratutako gailua / Dispositivo de referencia

Gailuak erosteko diru-laguntza

Deialdi berria: irailean espero da

Iazko dealdia

Gaztelaniaz / Castellano

Subvencion para la adquisición de equipos

Previsión nueva convocatoria: septiembre

Gaztelaniaz / Castellano

Convocatoria anterior

Erosketa aukera:

Gertutasuna - HerrikoaZerbitzu Teknikoa eta botikina

Proximidad - Comercio localServicio Técnico y botiquín

260

Erreserbak: 2021-06-30

Oharra:Beranduago jasotako eskaerek prezio igoera izan dezakete /A partir de esa fecha puede haber un incremento en el precio

Berriz ikusi

Informazio gehiago /Más información

info@durangobhi.net