Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

nabożeństwa czerwcowe

START

Bóg Cię
kocha!

Cele lekcji:

-dowiesz się w jaki sposób przebiega nabożeństwo czerwcowe;
-poznasz zapewnienia Jezusa, dla czcicieli Jego Najświętszego Serca;
-dowiesz się jakie Jezus objawił obietnice
św. Małgorzacie Marii Alacoque;
-poznasz formy czci wobec Serca Pana
Jezusa.


Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane „czerwcowym” składa się z adoracji
Najświętszego Sakramentu, oraz śpiewu lub recytacji
Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Czerwiec jest miesiącem szczególnego kultu Serca Bożego. Prawdopodobnie dlatego czerwiec, że najważniejsze objawienie św. Małgorzacie Marii Alacogue miało miejsce właśnie w czerwcu. Wtedy też przypada
Uroczystość Serca Jezusowego.

Czym są nabożeństwa
czerwcowe?

św. Małgorzata Maria AlacoQue

Obejrzyj

Objawienia
Małgorzata Maria Alacoque

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie swe Boskie Serce, powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości". Zwrócił się też do wizytki z poleceniem: "Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenie przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawiać zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach".

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Name Surname

Kto ułożył wezwania w Litanii
do Serca Pana Jezusa?

Litanię do Serca Pana Jezusa ułożyła francuska wizytka
s. Joanna Magdalena Joly. W 1720 roku, gdy w Marsylii wybuchła wielka zaraza, aby wyprosić ratunek dla miasta, odmawiano Litanię do Serca Jezusowego, której autorką była wspomniana siostra Joanna Magdalena Joly. Następnie inna wizytka -
siostra Anna Remuzat wzbogaciła tę litanię o kilka nowych wezwań. W 1899 r.Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania licząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi.

Po lewej: Marsylia - Widok pola podczas zarazy w 1720 r. (szczegół), Michel Serre (1658-1733), Musée des Beaux-Arts de Marseille,
Po prawej: Czcigodna Anne-Madeleine Rémuzat (1696-1730);
(fot. Wikimedia Commons).

Ukrzyżowanie

W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Jezusowego Serca na krzyżu.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit convallis curabitur facilisis, at duis viverra felis auctor blandit nibh fermentum mollis, tempus ornare donec dis conubia aenean integer himenaeos vehicula. Aliquam rhoncus blandit class vehicula neque pretium morbi, nullam ad est sed mauris nam justo, vitae scelerisque per potenti id porta. Nisl molestie mi sociosqu at facilisi facilisis sagittis pulvinar, quam curabitur auctor nisi arcu non taciti, ullamcorper pellentesque curae orci penatibus lobortis mattis.


Accumsan commodo netus mollis fringilla proin mus, sodales laoreet pharetra luctus morbi. Conubia felis vivamus cubilia turpis porta dis ligula, fames mauris aliquet viverra risus ante dictum proin, sollicitudin nisl feugiat justo tincidunt luctus. Interdum parturient augue metus litora pulvinar rhoncus nunc arcu mauris, auctor maecenas curabitur class a scelerisque ac tincidunt hac, sapien vivamus nascetur taciti orci etiam tortor est.

25%

Lorem ipsum

dolor sit amet

65%

Nasza Ojczyzna

Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane 1 czerwca 1857 r. w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie.

Papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r. a sto lat później, nasz Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II ponowił ten akt podczas nabożeństwa czerwcowego odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit convallis curabitur facilisis, at duis viverra felis auctor blandit nibh fermentum mollis, tempus ornare donec dis conubia aenean integer himenaeos vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit convallis curabitur facilisis, at duis viverra felis auctor blandit nibh fermentum mollis, tempus ornare donec dis conubia aenean integer himenaeos vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit convallis curabitur facilisis, at duis viverra felis auctor blandit nibh fermentum mollis, tempus ornare donec dis conubia aenean integer himenaeos vehicula.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit convallis curabitur facilisis, at duis viverra felis auctor blandit nibh fermentum mollis, tempus ornare donec dis conubia aenean integer himenaeos vehicula.

Kiedy obchodzimy święto
Serca Pana Jezusa?

Jest to data ruchoma, ponieważ zależy od daty święta Bożego Ciała.
Przypada zawsze w pierwszy piątek
po oktawie Bożego Ciała.
W tym roku święto obchodzimy
11 czerwca.


Obietnice
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, które odnosiły się do czcicieli Jego Serca.

Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.

1 obietnica

Ustalę pokój w ich rodzinach.

2 obietnica

Będę ich pocieszał w utrapieniach.

3 obietnica

Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

5 obietnica

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

6 obietnica

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

7 obietnica

Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

4 obietnica

Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

9 obietnica

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

10 obietnica

Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

11 obietnica

Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

8 obietnica

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

9 obietnica

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

10 obietnica

Lorem ipsum dolor sit amet consequiat

11 obietnica

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

12 obietnica

Praktykę pierwszych piątków miesiąca większość z nas zaczęła wraz z Pierwszą Komunią św. Wywodzi się ona z 12 obietnicy Serca Jezusowego (tekst obok). Istotą tej praktyki jest przyjęcie z miłością Komunii św. wynagradzającej przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca.

Formy czci wobec
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  1. Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego - m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.
  2. Realizacja pierwszych piątków miesiąca.
  3. Odmiawianie Aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

  1. Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.
  2. Uczestniczenie w nabożeństwach czerwcowych.
  3. Oddawanie szacunku i czci wizerunkom Serca Pana Jezusa.
  4. Obchodzenie godziny świętej.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

impr., Nr 492/85 Kraków ks. Jan Vic. Gen

Pan Bóg!

kto cię kocha najmocniej na świecie?

Często na obrazach Pan Jezus trzyma swoje serce na dłoni i wygląda tak, jak gdyby chciał je nam oddać.
SERCE PANA JEZUSA
jest znakiem Jego miłości do każdego z nas.

W latach 1673–1689 św. Małgorzacie osiemdziesięciokrotnie ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach przebitym i opasanym koroną cierniową, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi. Co Jezus powiedział o swoim sercu?

1.Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby.

W jaki sposób okażesz jezusowi swoją miłość?


1.Przez częstą spowiedź i Komunię św.;
2.Uczestnicząc we Mszy św. w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa;
3.Odprawiając I piątki miesiąca;
4.Odmawiając w kościele lub domu rodzinnym
Litanię do Serca Jezusowego
5.Szanując obrazy i figury przedstawiające Serce Jezusa;
6.Kochając bliźnich; rodziców, rodzeństwo, kolegów .

W latach 1673–1689 św. Małgorzacie osiemdziesięciokrotnie ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach przebitym i opasanym koroną cierniową, z którego wytryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi. Co Jezus powiedział o swoim sercu?

1.Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będzie im potrzeba dla ratowania swych dusz z przepaści zguby.

Z Panem Bogiem!