Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

start

puzzle łódzkie"zIELONO MI"

PRACOWNIA EDUKACJI REGIONALNEJ

Ile jest w Łodzi parków miejskich

01

ŁÓDZKIE PUZZLE

PONAD 30

PONIŻEJ 15

BŁĄD!!!

JAKĄ NAZWĘ NOSI NAJSTARSZY ŁÓDZKI PARK MIEJSKI?

02

ŁÓDZKIE PUZZLE

PARK SIENKIEWICZA

BŁĄD!!!

PARK ŹRÓDLISKA I

JAK ŁODZIANIE NAZYWAJĄ NAJWIĘKSZY PARK W MIEŚCIE?

03

ŁÓDZKIE PUZZLE

PARK NA ZDROWIU

PARK PODOLSKI

BŁĄD!!!

CZY WIĘKSZOŚĆ ŁÓDZKICH PARKÓW TO DAWNE, PRYWATNE OGORDY FABRYKANTÓW?

04

ŁÓDZKIE PUZZLE

TAK

NIE

BŁĄD!!!

JAK INACZEJ MIESZKAŃCY ŁODZI NAZYWAJĄ PARK STAROMIEJSKI?

05

ŁÓDZKIE PUZZLE

PARK BAŁUCKI

BŁĄD!!!

PARK ŚLEDZIA

W KTÓRYM Z ŁÓDZKICH PARKÓW, ZGODNIE Z LEGENDAMI MIEJSKIKI, MOŻNABY SPOTKAĆ DUCHA FABRYKANTA - KAROLA SCHEIBLERA?

06

ŁÓDZKIE PUZZLE

PARK ŹRÓDLISKA 2

PARK LEGIONÓW

BŁĄD!!!

JAK NAZYWAŁ SIĘ, PEŁEN ATRAKCJI I POKAZÓW, PARK, W KTÓRYM LUBIŁ PRZEBYWAĆ JULIAN TUWIM?

07

PARK NA MŁYNKU

BŁĄD!!!

PARK HELENÓW

ŁÓDZKIE PUZZLE

W KTÓRYM ŁÓDZKIM PARKU ZNAJDUJE SIĘ WIDOCZNA NA ZDJĘCIU ALTANA KONCERTOWA?

08

PARK ŹRÓDLISKA 1

PARK REYMONTA

BŁĄD!!!

ŁÓDZKIE PUZZLE

ŁÓDZKIE PUZZLE

BRAWO!

MOŻESZ RUSZAĆ NA SPACERY DO ŁÓDZKICH PARKÓW!

OD POCZĄTKU

PRACOWNIA EDUKACJI REGIONALNEJ