Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szalone zakupy

gra MAtematyczna

SUSPENS1

SUSPENS4

SUSPENS3

SUSPENS

SUSPENS5

SUSPENS2

Tu
kliknij

Tu
kliknij

Tu
kliknij

Tu
kliknij

Tu
kliknij

Tu
kliknij

Źródło: www.gwo.pl

ZASADY GRY


1. Losujemy maksymalnie 6 kart z rysunkami towarów oraz z ich cenami.


2. Gracze podczas rozgrywki nie mogą przekroczyć kwoty 20 zł.


3. Gracz, który rozpoczyna rozgrywkę, bierze po jednej karcie ze stosu i dodaje ceny wylosowanych
przez siebie towarów. Celem jest zebranie kart z cenami na łączną sumę jak najbardziej
zbliżoną do kwoty 20 zł. Osoba, która przekroczy tę kwotę, odpada z gry i w następnych kolejkach nie bierze udziału w losowaniu. Każdy sam decyduje, kiedy zakończyć zakupy. Jeżeli umówiona kwota nie zostanie przekroczona, gracz oblicza różnicę między tą kwotą a kwotą wydaną na zakupy.


4. Gracze rozgrywają umówioną liczbę kolejek. Wygrywa ta osoba, która nie została wykluczona
z gry i uskładała najmniejszą sumę różnic.

Oblicz, ile zapłacisz za zakupy

gra MAtematyczna

SUSPENS2

SUSPENS4

SUSPENS5

SUSPENS

SUSPENS8

SUSPENS7

SUSPENS7

SUSPENS3

SUSPENS1

SUSPENS6

10 dag

100 g

500 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

50 dag

10 dag

10 dag

100 g

200 g

500 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

10 dag

100 g

50 dag

500 g

10 dag

200 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

50 dag

10 dag

200 g

2 szt

10 szt

9 szt

8 szt

7 szt

6 szt

5 szt

4 szt

3 szt

2 szt

1 szt

10 szt

10 szt

9 szt

9 szt

8 szt

8 szt

7 szt

7 szt

6 szt

6 szt

5 szt

5 szt

4 szt

4 szt

3 szt

3 szt

1 szt

1 szt

2 szt

10 szt

9 szt

8 szt

2 szt

7 szt

6 szt

5 szt

4 szt

WAGA

SZTUKI

3 szt

1 szt

ZASADY GRY


1. Wylosuj na trzech kartach towar wraz z jego ceną.


2. W zależności od wylosowanego towaru - wylosuj wagę lub ilość sztuk.


3. Oblicz ile zapłacisz za zakupy o podanej wadze lub liczbie sztuk.