Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szalone zakupy

gra MAtematyczna

SUSPENS1

SUSPENS4

SUSPENS3

SUSPENS

SUSPENS5

SUSPENS2

Tukliknij

Tukliknij

Tukliknij

Tukliknij

Tukliknij

Tukliknij

Źródło: www.gwo.pl

ZASADY GRY 1. Losujemy maksymalnie 6 kart z rysunkami towarów oraz z ich cenami. 2. Gracze podczas rozgrywki nie mogą przekroczyć kwoty 20 zł. 3. Gracz, który rozpoczyna rozgrywkę, bierze po jednej karcie ze stosu i dodaje ceny wylosowanychprzez siebie towarów. Celem jest zebranie kart z cenami na łączną sumę jak najbardziejzbliżoną do kwoty 20 zł. Osoba, która przekroczy tę kwotę, odpada z gry i w następnych kolejkach nie bierze udziału w losowaniu. Każdy sam decyduje, kiedy zakończyć zakupy. Jeżeli umówiona kwota nie zostanie przekroczona, gracz oblicza różnicę między tą kwotą a kwotą wydaną na zakupy. 4. Gracze rozgrywają umówioną liczbę kolejek. Wygrywa ta osoba, która nie została wykluczonaz gry i uskładała najmniejszą sumę różnic.

Oblicz, ile zapłacisz za zakupy

gra MAtematyczna

SUSPENS2

SUSPENS4

SUSPENS5

SUSPENS

SUSPENS8

SUSPENS7

SUSPENS7

SUSPENS3

SUSPENS1

SUSPENS6

10 dag

100 g

500 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

50 dag

10 dag

10 dag

100 g

200 g

500 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

10 dag

100 g

50 dag

500 g

10 dag

200 g

30 dag

1,5 kg

300 g

700 g

60dag

2 kg

50 dag

10 dag

200 g

2 szt

10 szt

9 szt

8 szt

7 szt

6 szt

5 szt

4 szt

3 szt

2 szt

1 szt

10 szt

10 szt

9 szt

9 szt

8 szt

8 szt

7 szt

7 szt

6 szt

6 szt

5 szt

5 szt

4 szt

4 szt

3 szt

3 szt

1 szt

1 szt

2 szt

10 szt

9 szt

8 szt

2 szt

7 szt

6 szt

5 szt

4 szt

WAGA

SZTUKI

3 szt

1 szt

ZASADY GRY 1. Wylosuj na trzech kartach towar wraz z jego ceną. 2. W zależności od wylosowanego towaru - wylosuj wagę lub ilość sztuk. 3. Oblicz ile zapłacisz za zakupy o podanej wadze lub liczbie sztuk.