Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Zanurzeni w miłości Boga.Chrzest święty.

KATECHEZA 34

Na chrzcie świętym Bóg powiedział nad każdym z nas: „Oto moje ukochane dziecko”. Tak jest. Uwierz w to. Wiara, że jesteś kochany przez Boga Ojca, i zaufanie do Niego pomoże ci przejść przez najtrudniejsze chwile życia i pozostać kimś szczęśliwym.Niech nas ogarnie łaska Panie Twa.Duch Twój Święty niech dotknie nas.

Modlitwa

UWIERZ W TOGdy Jezus przyjął chrzest w Jordanie, zstąpił na Niego Duch Święty i dał się słyszeć głos Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 17, 5).Podobnie i my podczas chrztu otrzymaliśmy Ducha Świętego. Także nad nami Bóg Oj­ ciec wypowiedział słowa: „Oto moja córka umiłowana!”, „Oto mój syn umiłowany!”. My również możemy poznawać w swoim życiu miłość oraz moc Boga i przyjmować Ducha Świętego, aby w nas działał. Wierzysz w to?

NIE ZOSTAWIĘ WAS SIEROTAMIKiedyś rodzice przynieśli nas do kościoła, żeby nas ochrzcić. Chcieli nam dać to, co po­znali jako najważniejsze i najlepsze. Dobrze rozumieli, że sami nam nie wystarczą, że przyjdą w naszym życiu momenty, które przerosną ich możliwości. Chcieli więc, byśmy mieli jeszcze Ojca w Bogu i Matkę w Kościele. Nigdy nie zostaniemy sierotami!Na podstawie: ks. Grzegorz Ryś (fragment homilii)

Miłosny list Pana Boga do Ciebie ...

Być może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o tobie wszystko.... [Psalm 139:1Znam każdy twój krok.... [Psalm139:3].Bo stworzyłem cię na Moje podobieństwo..... [1 Mojżeszowa 1:27].Znałem cię jeszcze zanim się począłeś..... [Jeremiasza 1:4-5].Ja zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żył.... [Dzieje Apostolskie 17:26].Jesteś wspaniale, cudownie stworzony.... [Psalm 139:14].Lecz Ja nie jestem zły, nie odległy, jestem obrazem miłości..... [1 List Jana 4:9-10].Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode Mnie.... [Jakuba 1:17].Ponieważ umiłowałem cię wieczną miłością.... [Jeremiasza 31:3]Bo jesteś tym, co mam najdroższego.... [2 Mojżeszowa 19:5].Jeśli będziesz Mnie szukał z całego serca, znajdziesz Mnie..... [5 Mojżeszowa 4:29].Mogę zrobić dla ciebie więcej niż możesz sobie wyobraźić.... [Efezjan 3:20].Jestem twoim ojcem i kocham cię tak mocno jak Mego Syna, Jezusa.... [Jana 17:26].Jezus umarł abyś mógł dostąpić pojednania.... [2 Koryntian 5:18-19]. Jego śmierć była najwyższym wyrazem Mojej miłości.... [1 List Jana 4:10].Oddałem wszystko co kochałem, by zyskać twoją miłość.... [Rzymian 8:31-32].A teraz chcę zapytać ciebie; CZY CHCESZ ZOSTAĆ MOIM DZIECKIEM ?.... [Jana 1:12- 13].Czekam na ciebie.... [Łukasza 15:11-32].

NOWE ŻYCIEPolanie wodą chrztu daje nowe życie. Przez chrzest umarł w nas człowiek obciążo­ny grzechem pierworodnym i narodziliśmy się do nowego życia. Zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jezusa i z Nim zmartwychwstaliśmy, oczyszczeni z grzechu i napełnieni życiem Bożym. Jesteśmy złączeni z Chrystusem! Wszystko zostało nam w Nim dane! Musimy je­dynie powierzać Mu codziennie na nowo nasze życie.

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest za­ nurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? [...] po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu − jak Chrystus powstał z mar­twych dzięki chwale Ojca.Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.Na podstawie Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 6, 3. 4b. 11

Słowo Boże

Chrzest gładzi grzech pierworodny, ale nie usuwa jego skutków. Człowiek nadal jest skłonny do dokonywania złych wyborów. Z pomocą łaski Bożej może jednak tę skłonność przezwyciężać, żyć zgodnie z Ewangelią i uświęcać się.

Ważna wiadomość

Jezus powiedział: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).Osobę, która udziela sakramentu, nazywamy szafarzem. Prawdziwym szafarzem sakramentów jest Jezus Chrystus, który działa przez ludzi.Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie, wejściem do Kościoła i początkiem głębokiej więzi z Bogiem.Chrzest gładzi grzech pierworodny oraz grzechy osobiste popełnione przed chrztem. Daje łaskę uświęcającą. Wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię.

Co to jest Chrzest ?

Na podstawie tekstów „Uwierz w to” i „Niezostawię was sierotami” powiedz, jaki jest związek chrztu Jezusa w Jordanie z naszym chrztem.

Na podstawie tekstu „Nowe życie” i fragmentu Listu do Rzymian odpowiedz, jak należy rozumieć temat katechezy „Zanurzeni w miłości Boga”.

Zapytaj rodziców, dlaczego cię ochrzcili. Podaj jego datę i miejsce (pod jakim wezwaniem był kościół) oraz imiona chrzestnych.

Zadania

ZADANIE 1

ZADANIE 3

ZADANIE 2

ZADANIE 5

Podczas obrzędów chrztu świętego ksiądz pyta rodziców dziecka: „O co prosicie Kościół?”. Rodzice zazwyczaj mówią: „O chrzest”, ale mogą także odpowiedzieć: „O wiarę”, „O łaskę Chrystusa”, „O przyjęcie do Kościoła” lub „O życie wieczne”. Jaki związek mają te odpowiedzi z chrztem świętym? Którą odpowiedź wybrałbyś ty? Dlaczego?

ZADANIE 3

Korzystając z „Ważnej wiadomości” i schematu na s. 99, odpowiedz:A. Kto może udzielić chrztu?B. Co jest potrzebne, aby udzielić chrztu?C. Jak udziela się chrztu świętego?D. Jakie są widzialne znaki chrztu świętego? Co oznaczają?E. Jakie słowa muszą być wypowiedziane podczas chrztuświętego?F. Jakie są skutki chrztu świętego?

Czy pamiętasz, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga?Od dnia chrztu świętego nigdy nie jesteś sam. Przypominaj to sobie często,a szczególnie w trudnych chwilach.Boże, moje życie należy do Ciebie. Ty mnie znasz i wołasz po imieniu. Proszę, ogarnij mnie swoją miłością. Uwolnij od lęku i prowadź do tego, co dobre. Amen.

Modlitwa