Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 33Temat: Po co sakramenty ?

Ilustracja

Znaki

Grafika 1

Grafika 2

Opowiadanie YT

Sakramenty YT

Zadanie 1

Zadanie 2-4

Ważna wiadomość

Modlitwa

Modlitwa

Spis treści

MODLITWA

Poprzez konkretne znaki i postawy wyrażamy również naszą relację do Boga. To, że podczas modlitwy stoimy, to także znak naszej wiary i szacunku dla Boga. Wyciszmy się, abyśmy mogli wykonać znak krzyża świętego jako wyraz naszej miłości i uwielbienia Boga za wszystko, czym nas obdarzył.

ZNAKI

Znaki

W naszym życiu często posługujemy się symbolami i znakami. Są to np.: uśmiech, krzy­ żyk na ścianie, podanie ręki, wręczenie kwiatów, czarny strój. Za ich pomocą wyrażamy swoje emocje i uczucia, np. przyjaźń, miłość czy smutek, a także nasze przekonania. Bez symboli i znaków nie potrafilibyśmy też pokazać ludziom, kim dla nas są. Bóg także przemawia do nas przez znaki. Cały widzialny świat: ziemia i woda, światło i ciemność, wiatr i ogień, mówi nam o Bogu. Ukazuje Jego wielkość, mądrość i bliskość.Również Jezus posługiwał się znakami, którymi były Jego cuda. Ukazywały one lu­ dziom Jego samego, Jego Boską moc i nieskończoną miłość. Mówiły o Jego bezgranicznej gotowości do pełnienia woli Ojca i o pragnieniu zbawienia każdego człowieka.Po zesłaniu Ducha Świętego moc Boga działa w nas przez znaki Bożej łaski, czyli przez sakramenty Kościoła. Przez te znaki Bóg nas uświęca: daje konkretną pomoc na naszej drodze do świętości.Sakramenty tym różnią się od innych znaków, że nie tylko na coś wskazują, ale tym czymś są. Są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski – i jednocześnie są tą łaską.

ŹRÓDŁO

Opowiadanieo sakramentach

Co to jest sakrament ?

Zadanie 1.

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

a. Jakie uczucia są wyrażone przez gesty na poszczególnych zdjęciach? b. Wymień jeszcze inne gesty i znaki, za pomocą których ludzie porozumiewają się ze sobą. c. Czy są takie gesty (np. pojednania), które sprawiają ludziom trudność? Dlaczego?

Zadanie 2.

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Name Surname

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Na podstawie tekstu „Znaki” oraz schematu „Sakramenty: Bóg uzdrawia, karmi i posyła” odpowiedz:A. Przez jakie znaki Bóg przemawia do człowieka?B. Po co Bóg daje sakramenty?C. Co to znaczy: widzialny znak niewidzialnej łaski?

Zadanie 3.

Zadanie 4.

Przeanalizuj schemat „Bóg działa w sakramentach”. Powiedz,przez kogo i przez co Bóg działa w poszczególnych sakramentach.

Zaproponuj rysunkowe symbole poszczególnych sakramentów. Które sakramenty już przyjąłeś?

WAŻNAWIADOMOŚĆ

Sakramenty to ustanowione przez Chrystusa widzialne znaki Bożej łaski.Przez sakramenty Bóg daje człowiekowi siebie samego i swoje dary: wiarę, nadzieję i miłość. Liturgia siedmiu sakramentów to obrzędy: słowa i gesty, które są widzialnym znakiem niewidzialnego (nadprzyrodzonego) działania Boga w człowieku. Sakramenty są skuteczne i owocne, gdy człowiek przyjmuje je z wiarą i miłością.Znakami lub czynnościami, przez które spływa błogosławieństwo, są także sakramentalia. Podobnie jak obrzęd pogrzebu nie mają one mocy sakramentu. Sakramentaliami są przedmioty lub czynności religijne (jak choćby znak krzyża) a błogosławieństwa związane z nimi zależą od naszej wiary i zaufania Bogu.

MODLITWA

Dziękuję Ci, Panie, za łaskę wiary i nadzieję na wieczność. Nie chcę zmarnować życiai Twoich darów. Naucz mnie coraz bardziej kochać Ciebie i ludzi wokół.