Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Cestujeme k starej mame Kupujeme cestovný lístok

Kartičky so slovenskými výrazmi posuň do správneho prázdneho políčka.

Na základe údajov z informačnej tabule vyber správnu odpoveď.

Z pomiešaných slov vytvor vetu. Ak je slovo na správnom mieste, zmení sa jeho farba a objaví sa fajka.

x

x

Igor cestuje do Popradu. , Lucka cestuje do Bratislavy. , Igorova krstná mama prichádza z Popradu. , Igorova krstná mama prichádza osobným valakom.Lucka cestuje s rodičmi osobným vlakom. , Igorova krstná mama prichádza rýchlikom. , Lucka cestuje do Popradu. , Lucka má pred sebou krátku cestu.

4

Na základe textu urči, či je veta vo vlaku pravdivá alebo nie. Zelenú margarétku presuňte k pravdivej a červenú margarétku k nepravdivej vete. Dialóg Igora (I) a Lucky (L)I: Ahoj, Lucka! Kam cestujete?L: Ahoj, Igor! Cestujeme k starej mame do Bratislavy.I: Tak máte pred sebou dlhú cestu.L: Áno, je to tak. Cesta trvá 5 hodín aj keď cestujeme rýchlikom. A kam cestuješ ty?I: Ja necestujem, len som prišiel s mamičkou po moju krstnú mamu. Bude tu o chvíľočku. Prichádza z Popradu osobným vlakom. Už ju vidím! Ahoj, Lucka! Prajem Vám príjemnú cestu!L: Ďakujem, Igor! Pozdravujem tvoju mamičku!A zöld margarétáthúzd a helyes állításra, a hibásra pedig a pirosatmajd ellnőrizd le a gombbal. 3 helyes válaszadás tudsz tovább haladni.

Štastnú cestu!

x

x

Igor cestuje do Popradu. , Lucka cestuje do Bratislavy.Lucka cestuje s rodičmi osobným vlakom. , Igorova krstná mama prichádza rýchlikom.

Igor , Luckacestuje , mama

4

Pravda alebo nie?A zöld margarétáthúzd a helyes állításra, a hibásra pedig a pirosatmajd ellnőrizd le a gombbal. 3 helyes válaszadás tudsz tovább haladni. Dialóg Igora (I) a Lucky (L)I: Ahoj, Lucka! Kam cestujete?L: Ahoj, Igor! Cestujeme k starej mame do Bratislavy.I: Tak máte pred sebou dlhú cestu.L: Áno, je to tak. Cesta trvá 5 hodín aj keď cestujeme rýchlikom. A kam cestuješ ty?I: Ja necestujem, len som prišiel s mamičkou po moju krstnú mamu. Bude tu o chvíľočku. Prichádza z Popradu osobným vlakom. Už ju vidím! Ahoj, Lucka! Prajem Vám príjemnú cestu!L: Ďakujem, Igor! Pozdravujem tvoju mamičku!