Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

פיזיקה

למידה רגשית-חברתית

מצלמיםקיימות ומדע

גיאוגרפיהאדם וסביבה

ביולוגיה

תיאטרון

אזרחות

עבריתעל יסודי

S.E.L וערכים בתחומי הדעת

תרבות יהודיתישראלית

טיפוח של מיומנויות רגשיות חברתיות (SEL) Social Emotional Learning הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מתהליכי חינוך ולמידה. יכולות כמו: מודעות עצמית וחברתית, קבלת החלטות, עבודה בצוות ועוד, משתקפות בשיפור הישגים לימודיים, תפקוד חברתי חיובי,עליה במוטיבציה ובהתמודדות עם אתגרים שונים.היכנסו וראו כיצד מיומנויות רגשיות-חברתיות משתלבות בלמידת תחומי הדעת תוך עיסוק בנושאים רלוונטיים ומתן מענה רגשי לתלמידים.

תרבות יהודית ישראלית

חזרה לעמוד הבית

ביולוגיה

חזרה לעמוד הבית

וערכים בתחומי הדעת S.E.L

חזרה לעמוד הבית

עברית על יסודי

חזרה לעמוד הבית

אזרחות

חזרה לעמוד הבית

תיאטרון

חזרה לעמוד הבית

גאוגרפיה אדם וסביבה

חזרה לעמוד הבית

מצלמים קיימות ומדע

חזרה לעמוד הבית

פיזיקה

חזרה לעמוד הבית