Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Liste în html !

Liste ordonate, neordonate, de tip definiție

Ele pot fi

 • Ordonate;
 • Neordonate;
 • de tip Definiție.

În paginile de internet se găsesc adesea liste.

Sunt incluse între marcajele <OL> și </OL>;

- Fiecare element (item) al listei este precizat cu <LI>.

a) Listele ordonate:

Exemplu de listă ordonată:

 • <HTML>
 • <HEAD>
 • <TITLE> exemplu liste </TITLE>
 • </HEAD>
 • <BODY>
 • <H1> 2 iunie 2021 </H1>
 • <OL> O pagina web contine:
 • <LI>imagini
 • <LI> sunete
 • <LI> link-uri
 • <LI>bannere publicitare
 • </OL>
 • </BODY>
 • </HTML>

- type="1/A/a/I/i"

Opțiunea implicită a listei ordonate este cu "1", iar în cazul încare dorim celelate tipuri de numerotări trebuie să aadăugav opțiunea type cu varianta dorită.
Comanda ar fi: <OL type="A">

Opțiunile comenzii <OL>

- start="nr"

Cu opțiunea start alegem ca lista să înceapă cu poziția specificată de număr.
Comanda ar fi: <OL type="A" start="4">

OBS.: În acest caz lista ar începe cu litera "D", adică a 4-a poziție din listă.

Opțiunile comenzii <OL>

- Sunt incluse între marcajele <UL> și </UL>;

- Fiecare element (item) al listei este precizat cu <LI>

b) Listele neordonate:

Exemplu de listă neordonată:

 • <HTML>
 • <HEAD>
 • <TITLE> exemplu liste </TITLE>
 • </HEAD>
 • <BODY>
 • <H1> 2 iunie 2021 </H1>
 • <UL> O pagina web contine:
 • <LI>imagini
 • <LI> sunete
 • <LI> link-uri
 • <LI>bannere publicitare
 • </UL>
 • </BODY>
 • </HTML>

- type="disc/circle/square"

Opțiunea implicită a listei ordonate este cu "disc", iar în cazul încare dorim celelate tipuri de numerotări trebuie să aadăugav opțiunea type cu varianta dorită.
Comanda ar fi: <uL type="circle">

Opțiunile comenzii <UL>

- Sunt incluse în marcajele <DL> și </DL>;

- Termenul definit este inclus între <DT> și </DT>;
- Definiția termenului o precizam între <DD>.


c) Listele de tip definiție:

Exemplu de listă de tip definiție:

 • <HTML>
 • <HEAD>
 • <TITLE> exemplu liste </TITLE>
 • </HEAD>
 • <BODY>
 • <H1> 2 iunie 2021 </H1>
 • <DL>
 • <DT> O pagina web contine:
 • <DD>imagini, sunete, link-uri, bannere publicitare
 • </DL>
 • </BODY>
 • </HTML>