Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

V zábavnom parku

V zábavnom parku

Otvor okienko. Hľadaj vhodný preklad do slovenčiny.

Pravda, alebo nie? Označ správnu odpoveď.

Pracuj na základe textu.

Po oslave sme ostali celý víkend v Bratislave. V nedeľu sme sa vybrali do zábavného parku. So sesternicou, ktorá je o rok staršia ako ja, sme vyskúšali trampolíny, horskú dráhu, šmýkačky, lezeckú stenu a letový simulátor. Môj brat a bratranec sa tešili na kolotoče, na skákacie hrady a na jazdu na poníkoch. V popoludňajších hodinách sme spoločne nasadli na vyhliadkové koleso, a potom sme hrali minigolf. Cítili sme sa veľmi dobre.

Doplň správne slovo do dialógu.

Skontroluj svoju prácutlačidla "Válaszok Beküldése".

3

Spoj vety správne.

//--- DISPARITION FENETRE ---- honteusement piqué sur S'Cape setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //declaration des variables nécessaires var leCompteur = document.getElementById("compteur"); var gagne = document.getElementById("gagne").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var erreur = document.getElementById("erreur").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var monCanevas = document.getElementById("leCanvas"); var ctx = monCanevas.getContext("2d"); //reinitialisatation des variables de départ sessionStorage.setItem("caller","nobody"); sessionStorage.setItem("reponse",""); //changement du contenu des boutons gauche par n'importe quoi sauf un "x" pour les reutiliser var pointU = document.querySelectorAll(".universalPoint"); for (var i=0;i

/* c'est dans la variable solution qu'il faut rentrer les consignes séparées par des virugles par exemple si le point 0 doit être connectée au point 2 on écrira "P0P2" , les guillemets sont indispensables, ensuite on sépare les réponses par des virgules */ var solution = ["P0P1","P2P3","P4P5"]; // actions adéquate sur les boutons //comportement différent selon que les lignes excedentaires soient problématiques var gagne = document.getElementById("gagne").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var erreur = document.getElementById("erreur").parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (!empecherLesLignesEnTrop) { if (score==solution.length) { erreur.style.display="none"; gagne.style.display="block"; } else { erreur.style.display="block"; } } else //partie avec les lignes en trop considérées comme erreur { if (tableauReponse.length > solution.length) { let qte=tableauReponse.length-solution.length ; affichage.innerHTML = qte + textePourEnTrop; affichage.style.display = "block"; erreur.style.display="block"; } else if (score==solution.length) { erreur.style.display="none"; gagne.style.display="block"; } else { erreur.style.display="block"; } }

//--- DISPARITION FENETRE ---- honteusement piqué sur S'Cape setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; var monCanevas = document.getElementById("leCanvas"); var ctx = monCanevas.getContext("2d"); sessionStorage.setItem("caller","nobody"); var reponseLettree = sessionStorage.getItem("reponse"); if (reponseLettree!="") { var tableauReponse = reponseLettree.split("|"); ctx.clearRect(0,0, 1200,675); var derniereEntree=tableauReponse[tableauReponse.length-1].split("P"); var point1=document.getElementById("P"+derniereEntree[1]); point1.value--; var point2=document.getElementById("P"+derniereEntree[2]); point2.value--; var taille = point1.width; taille = taille/2; reponseLettree=""; tableauReponse = tableauReponse.slice(0,-1); if (tableauReponse.length>0) { for (var i=0;i

Dovidenia

Dovidenia