Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

?איך בוחרים ספר

תפקידי ההורים

שינויים בתקופת המעבר

טיפים להורים

אתרים מומלצים למשחק ולימודוספרים מומלצים

המעבר מהגן לבי"סהצעות ונקודות למחשבה

כלים והמלצות לקראת המעבר לכיתה א

'אתר מוכנות לכיתה א

משחקים לילדים

מוכנות לכיתה א'- מידע להורים

משחקי צביעה והנאה

'דפים לקראת כיתה א

'משחקים ופעילויות כמוכנות לכיתה א

:'אתרים בנושא מוכנות לכיתה א