Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BIODIVERSITAT

I ESPAIS VERDS

01

ENERGIA

TREBALLEM PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE
I RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT

02

MOLLET DEL VALLÈS

PROMOCIÓ

AMBIENTAL

05

AIGUA

04

GESTIÓ
DE RESIDUS

03

Mobilitat i Qualitat de l’aire

06

L’any 2015 la ciutat de Mollet va ser guardonada per la Unió Europea amb el premi European Green Leaf per la seva trajectòria i el seu compromís envers el desenvolupament sostenible de la ciutat.

https://youtu.be/biVhADf2NwE


L'arbrat de Mollet

Mollet del Vallès disposa l'any 2020 d'un patrimoni d’arbori de més de 14.500 exemplars amb més de 190 espècies d’arbres diferents, situats en carrers, places i jardins de la ciutat, dels quals es fa un seguiment i manteniment acurats per a la seva conservació i gaudi per part de tothom, cada veí i veïna. Mollet, en la seva aposta per ser una ciutat verda i que lluita contra l'emergència climàtica, està concebuda com una ciutat on predominen les zones verdes, essent que cada molletà i molletana viu a menys de 200 metres d'una.

https://www.molletvalles.cat/continguts/la-ciutat/llocs-i-edificis-dinters/parcs-i-jardins/arbres-singulars/

https://youtu.be/IiirsT-0jMc


Els ocells

BIODIVERSITAT

I ESPAIS VERDS

01

Gallecs és un Espai d’Interès Natural essent una zona rural, agrícola i boscosa de gran valor paisatgístic i natural pels molletans i molletanes.

https://www.molletvalles.cat/continguts/la-ciutat/turisme/medi-natural-i-verd-urb/espai-rural-de-gallecs/

El parc dels Pinetons es troba a l'extrem oest del teixit urbà, un espai sensible on la ciutat es fon amb el paisatge periurbà i constitueix un dels accessos de la ciutadania de Mollet al medi natural que envolta la ciutat, protegit com a zona verda al Pla d'Ordenació Urbanística de la ciutat (POUM). Aquest indret, aprofita les tècniques i mètodes utilitzats tradicionalment pels pagesos per donar forma al parc i crear un mosaic de plantacions, conreus i boscos que creixen a mesura que els ciutadans se'l van fent seu.


Mollet disposa de més de 50 àrees de jocs infantils per destinades al joc infantil concebudes per fomentar la sociabilitat i el lleure, la motricitat i la manipulació, l’experimentació sensorial i els hàbits de vida saludables en un entorn segur.

Per fer-ho possible es porten a terme inspeccions visuals setmanals, trimestralment verificacions funcionals i anualment treballs de pintura, a més a més d’altres inspeccions de seguretat. Aquests treballs es tant en els propis elements de joc com als paviments i tanques.

https://www.instamaps.cat/instavisor/52a1a5da405a9a950d8180472341cb48/Jocs_Infantils_de_Mollet_del_Valles_.html

Mollet del Vallès té més de 800.000 m2 de zones verdes urbanes, entre parcs, jardins i places (sense comptar Gallecs) repartides per tota la ciutat.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/espais-verds/


https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/24543_GUIA-PARCS-I-JARDINS.pdf

L'abril de 2016 Mollet del Vallès va ser reconeguda amb la distinció de Vila Florida i d'ençà ha obtingut la màxima distinció donada, 4 flors d'honor. Aquest projecte busca posar en valor la protecció dels espais verds, la conscienciació social vers les polítiques sostenibles o el desenvolupament d'economies de proximitat a través de l'atractiu de parcs i jardins. L'any 2021 el jurat de Viles Florides distingeix amb le reconeixement de la Flor d'or Pere Cabot el municipi de Mollet del Vallès per la feina feta en la millora dels espais verds del municipi i per la seva contribució en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/mollet-vila-florida-2/

Rambla Pompeu Fabra: Aquest és un dels espais de la ciutat que gaudeixen d'un enjardinament més singular i vistós de la ciutat essent un molt bon exemple de jardineria sostenible. S'han escollit les espècies vegetals més adaptades al medi urbà i al clima mediterrani autòcton per tal que es desenvolupin en les millors condicions i facilitin el manteniment i conservació de l'espai. Així mateix forma un espai ideal en equilibri natural i actua com a refugi per a fauna beneficiosa permetent que es pugui dur a terme una Gestió Integrada de Plagues, de manera que es potenciïn els elements naturals de control de plagues i malalties i no sigui necessari cap tipus de tractament plaguicida. Per aquest motiu la rambla va ser guardonada pel moviment de Viles Florides com a Millor Espai Públic Florit 2016.


La ciutat te a disposició de la ciutadania el mapa d'arbrat municipal que permet conèixer les més de 190 espècies d’arbres que hi ha a la ciutat, especialment reforçant la vessant educativa i el model de gestió d’excel·lència en aquest àmbit, i en especial els 48 arbre singulars i protegits que tenim a Mollet.

https://www.instamaps.cat/instavisor/ee09b0cfee62f6e0250afe1d0bba769b/Biodiversitat:_Arbrat_municipal.html#15/41.5436/2.2105


Mollet és avui una ciutat rica en biodiversitat: plantes, arbres i animals, vida, colors i sons acompanyen el dia a dia de les persones que hi viuen.

https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/Biodiversitat-compressed.pdf

L’avifauna de Mollet està formada per més de 120 espècies regulars d’ocells que podem veure i atraure als nostres parcs i jardins. Les mallerengues alimenten els seus petits amb milers d’insectes per dia! Són reguladores infalibles de plagues en els nostres parcs i jardins. La cotxa fumada també menja insectes tot l’any i la tenim present per tota la ciutat.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/c-3637348-1-caixes_niu.html


L’any 2016 es va iniciar a Mollet el projecte MolletNius amb l’objectiu de potenciar les poblacions de ratpenats, falcons i orenetes al municipi. Fruit d’aquest projecte l’Ajuntament es va adherir al Projecte Orenetes de l’Institut Català d’Ornitologia que es basa en mantenir actualitzat el cens de població de l’oreneta cuablanca, fent el seguiment dels nius a fi de promoure la conservació d’aquesta espècie així com els seus beneficis a l’hora del control de determinades plagues com és ara la del mosquit tigre. Les escoles de Mollet participen en el projecte actualitzant anualment el cens d’orenetes.

Al 2021 Mollet del Vallès és el municipi que té censats més nius d'orenetes, un ocell insectívor estrictament protegit i de gran interès com a indicador ambiental.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/c-3637348-2-projecte_orenetes.html


Vídeo del projecte:

https://drive.google.com/file/d/1r7yzcLke0JGlT9VWrbe4eMfZmRjnn8jR/view?usp=sharing

Recorda sempre apagar el llum, procura invertir en electrodomèstics eficients i fer un ús responsable de l’aigua

ENERGIA

02

Juga i aprèn amb nosaltres

Visita les diferents estàncies d'aquest pis i busca els jocs que s'hi amaguen.

Projecte 50/50 d’estalvi d’energia

El projecte d'estalvi energètic 50/50 va començar a Mollet del Vallès el 2013 amb l’objectiu d’aconseguir un estalvi energètic a les escoles municipals de Mollet del Vallès. El concepte principal en el qual es basa aquest projecte és que el 50% del l'estalvi econòmic aconseguit en gas i electricitat fruit d'un estalvi d'energia es retorna a l’escola mentre que l'altre 50% suposa un estalvi en les factures energètiques de l'Ajuntament.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/educaci-ambiental/projecte-5050/

Vídeo del projecte:

https://drive.google.com/file/d/1LNNwUP_s_6ehUGXRH7qmk2y7SLn_By6K/view?usp=sharing

Projecte

A-prenem
el sol

Mollet del Vallès va ser seleccionada el 2020 per la Diputació de Barcelona per a formar part d’aquest projecte el qual té com a objectiu el d’aconseguir escoles més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient gràcies a la participació conjunta dels ajuntaments, les escoles i les associacions de famílies dels alumnes. El projecte va suposar la posada en marxa d’una instal·lació fotovoltaica dues plaques fotovoltaiques amb finalitats educatives a l’Escola Sant Vicenç.

https://agora.xtec.cat/escolasantvi/steam/aprenem-el-sol-lenergia-renovable-del-sant-vicenc/

https://drive.google.com/file/d/1ShMj3Sqxpb8F_PHEMduB-vdqyErC88Fg/view?usp=sharing

Anem d'exposicions?

Consulta la informació de cada banderola.

L’Ajuntament té instal·lada una superfície d’uns 875 m2 de plaques solars fotovoltaiques en cobertes municipals per a l’estalvi energètic mitjançant l’autoconsum d’electricitat. S’espera continuar invertint any rere any en noves instal·lacions.


Joc Energies renovables o no renovables

https://es.educaplay.com/juego/5298425-energies_renovables_i_no.html?idColeccion=1004710&environment=collection&state=1004710

Memory Estalvi d'energia

https://es.educaplay.com/juego/5299101-estalvi_energia.html idColeccion=1004710&environment=collection&state=1004710

L’Ajuntament aposta per la transició energètica i la millora de la qualitat de l’aire. Per exemple, mitjançant el projecte “Mollet amb energia” es pretén combatre la pobresa energètica en aquelles llars on hi viuen persones grans o vulnerables, formar a diferents actors socials i implicar actors privats, públics i ciutadania.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-energtica/

Joc Repensem pobles i ciutats

https://es.educaplay.com/juego/5576921-repensem_la_ciutat.html?idColeccion=1004710&environment=collection&state=1004710

Mots encreuats Els efectes de l’ús de l’energia

https://es.educaplay.com/juego/5589474-efectes_us_energia.html?idColeccion=1004710&environment=collection&state=1004710

Passaparaula L'ús de l'energia a casa

https://es.educaplay.com/juego/5547664-l_us_de_l_energia_a_casa.html?idColeccion=1004710&environment=collection&state=1004710

Actuem amb energia: Exposició itinerant i interactiva sobre energia i canvi climàtic.

https://view.genial.ly/5f10af3da66e1c0d25e74ee9

Treballem per una Energia Sostenible.

https://view.genial.ly/5f10af37a9b51c0d72f5d9ae

A mitjans del 2021 l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), full de ruta a seguir a l’hora de planificar les polítiques i actuacions de l’Ajuntament, amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables.


Des del 2010, l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha adherit cada any a la Setmana Europea de l’Energia organitzant diverses activitats a fi de promoure l’ús sostenible de l’energia i les energies renovables.


Podeu trobar varis punts a la ciutat de càrrega elèctrica per a vehicles.


Disposem de 3 instal·lacions municipals alimentades mitjançant calderes de Biomassa, amb un total de 250 kW de Potència, un combustible no fòssil, neutre des del punt de vista del cicle del carboni.

L’Ajuntament va actualitzant l’enllumenat públic amb la instal·lació progressiva de fanals amb tecnologia LED, apostant per augmentar la qualitat lumínica, reduir el consum d’energia i protegir el medi nocturn.


L'Hospital de Mollet ha instal·lat més de 1.300 plaques solars a la coberta amb les que cobrirà el 12,5% del consum elèctric.

3

1

2

4

5

6

2

4

3

5

8

7

1

6

9

GESTIÓ DE
RESIDUS

03

RECICLAR

REDUIR

REUTILITZAR

Websèrie per aprendre
a reduir els residus,
de maneres diferents.

Fes-ho tu mateix!

La Diputació de Barcelona posa a la vostra disposició diversos recursos en forma de joc per aprendre a reduir els residus.

La Deixalleria mòbil és un camió adaptat per recollir residus urbans (petites quantitats de voluminosos, poda, runa, pintures, dissolvents i aerosols en petites quantitats, olis vegetals i minerals, envasos d'olis de motor, roba i sabates, ferralla, Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEEs), fluorescents, bateries, làmpades i bombetes, radiografies i piles ) de manera separada i segura per al seu posterior reciclatge o tractament.
Des del gener de 2021 hi ha una nova targeta de la deixalleria. L’ús per part de la ciutadania de la Deixalleria Mòbil i la Deixalleria Fixa es pot comptabilitzar en les bonificacions de la taxa de recollida de residus que poden arribar fins al 20 %.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-dels-residus/deixalleria/


Fem mascaretes reutilitzables

Remeis naturals per a la relaxació

Hamburgueses de rampoines i bombons de pastanagues

La bici sempre a punt

Reparació d’electrodomèstics petitsReduïm residus en famíliaPlàstic reciclat: Un material de dissenyFuroshiki: Emboliquem amb robaProjecte de recollida d’oli usat de cuina a diversos centres educatius de la ciutat. Està gestionat per l’entitat APINDEP RONÇANA d’iniciativa social.


Memory El menjar no es llença

https://www.educaplay.com/game/7593833-memory_el_menjar_no_es_llenca.html?idColeccion=2780752&environment=collection&state=2780752

Joc Ecoetiquetes

https://www.educaplay.com/game/7593072-ecoetiquetes.html

Sopa de lletres aprofitades

https://www.educaplay.com/game/7609510-sopa_de_lletres_aprofitades.html?idColeccion=2780752&environment=collection&state=2780752


Passaparaules d’aprofitament

https://www.educaplay.com/game/7609687-passa_paraules_d_aprofitament.html?idColeccion=2780752&environment=collection&state=2780752

Quiz El menjar no es llença

https://www.educaplay.com/game/7632182-quiz_el_menjar_no_es_llenca.html?idColeccion=2780752&environment=collection&state=2780752

Kahoot Preguntes i respostes sobre la reducció de residus

https://create.kahoot.it/share/joc-de-preguntes-i-respostes-sobre-la-reduccio-de-residus/0b7eb8db-ae35-4ab5-94b5-6b50a714f4aa

Reduir la quantitat de deixalles que generem, evitant els residus innecessaris mitjançant hàbits de consum més sostenibles.

Si els productes ja no serveixen, cal separar-los de forma adequada per al seu reciclatge. En aquest procés els materials són recollits i transformats en altres materials que poden ser utilitzats com a nous productes o com a matèries primeres.

Reutilitzar els productes una vegada han complert la seva funció principal (donar-los un altre ús o retornar-los o bé reparar-los si s'han espatllat).

https://youtu.be/4ProYH2to9k

https://drive.google.com/file/d/1s_frbnxONNeG4vCYU-Zv0xxkblHA8mq_/view?usp=sharing

https://youtu.be/0P7-Pvf-5Qo

https://youtu.be/CPAEMWRe_4Q

https://drive.google.com/file/d/13PkVYXjPJ7GKLkb22V9sJbQomRuFXBaj/view?usp=sharing

https://youtu.be/KnnxupgldbY

A Mollet es recull l’orgànica, el paper, els envasos, el vidre, el rebuig i la roba a través d’àrees de contenidors que hi ha distribuïdes per tota la ciutat. Es disposa de 179 àrees completes per a fer una correcta recollida selectiva dels residus i a cada punt es poden trobar els diferents contenidors per a cada tipus de residu. Una de les claus perquè els residus es puguin reciclar bé és separar-los correctament. Tots els residus que arriben als punts de recollida equivocats generen una despesa afegida i poden perjudicar el medi ambient.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-dels-residus/

El millor residu és aquell que no es produeix.

https://view.genial.ly/5fb6fb38c48a490d2894c8d9/video-presentation-receptes-daprofitament

Des del 2011 l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’hi adhereix anualment organitzant diferents activitats amb l’objectiu de sensibilitzar a la població per a reduir la quantiat de residus que es generen.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès posa a disposició de la ciutadania el Servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells. Aquest servei es pot demanar per telèfon al 900 105 119 o emplenant un formulari que es troba al web de Mollet + Net.

http://molletmesnet.molletvalles.cat/alta_peticions.php

Es recullen sofàs, armaris, taules, cadires, matalassos, portes, persianes, aparells elèctrics i electrònics, etc. però no està no està permès deixar-hi runes, sanitaris, escombraries, roba, vidres, ni objectes procedents d'indústries i comerços. Els mobles i trastos vells cal deixar-los a la vorera, on no molestin i preferentment al costat del portal de l'habitatge. En cap cas no es poden deixar al costat dels contenidors del carrer. L’ús d’aquest servei es pot comptabilitzar en les bonificacions de la taxa de recollida de residus.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/gesti-dels-residus/voluminosos-i-trastos-vells/

L’Ajuntament de Mollet posa a disposició de la ciutadania una aplicació mòbil per a comunicar les incidències que es puguin produir a la via pública anomenada Civiwaste.

Fem bosses de roba per comprar a granel


Acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges o marges de rius. Mollet del Vallès va començar a participar-hi en l’edició 2020.
REDUÏM RESIDUS és una exposició de la Diputació de Barcelona que vol donar a conèixer la importància de la gestió dels residus per afavorir i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals.

https://media.diba.cat/diba/landings/reduim/index.html

Les minideixalleries faciliten la tasca de reciclar els residus domèstics de petit format sense haver de desplaçar-se a la Deixalleria. A la ciutat hi ha instal·lades 20 minideixalleries urbanes ubicades en els principals eixos de pas de vianants, que donen servei a tots el barris de la ciutat.

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1jwE7_sm3GYWrE74zISdavi_U_wxeux8C&hl=es&ll=41.54496189138033%2C2.212987799999979&z=15

AIGUA

04

Jocs d'aigua

3

5

2

1

4

6

2

7

1

5

3

4

8

4

2

3

1

Mar

Potabilització


Riu Besós

El senyor Riu

https://youtu.be/SV6owUfvqQY

8

3

5

7

6

2

6

1

2

4

Captació

Potabilització

Dipòsits

Mollet

Depuració

Depuració

Barri de

Lourdes

CICLE URBÀ DE L'AIGUA A MOLLET

Clavegueram

Polígon Industrial

Can prat

Experiments

amb aigua en família

Clavegueram

7

Distribució

Consum

Riu Ter

Unes gotes d'història

Retorn al medi

El Parc de les Pruneres s'abasteix d'aigua de pous subterranis.

L’aigua per moure coses

https://youtu.be/ck7LfC5q2SU


Jocs d’aigua

https://youtu.be/xKLe-cCVDKA

El clepsidra o rellotge d’aigua

https://youtu.be/Nxa8zzes1uc

Transportar aigua d’un lloc a un altre

https://youtu.be/yIa4mpShoes


https://youtu.be/yIa4mpShoesL'aigua que es consumeix a Mollet es capta del riu LLobregat/Ter.

L'aigua es potabilitza a la planta de Cardedeu-ATLL i a la de Stripping de Mollet situada al polígon industrial de Can Prat.

L'aigua es potabilitza a la planta de Cardedeu-ATLL i a la de Stripping de Mollet situada al polígon industrial de Can Prat.


Transport i emmagatzematge – L'aigua potable provinent d’ATLL i de la impulsió de la planta de Stripping s'emmagatzema als dipòsits de Pinetons per després distribuir-la per gravetat a tot Mollet.

L'aigua consumida al barri de la Casilla va a la depuradora de Montornès i desprès s'aboca al riu Besòs.

L’aigua de la pluja i el vent

https://youtu.be/-_0E71-GTGI

Per què els vaixells suren?

https://youtu.be/UwToVVAVJHE

Per què la neu és blanca?

https://youtu.be/2EoGPclQ4ts

Per què mulla l’aigua?

https://youtu.be/9nqnCAGMll8

Quina és la diferència entre l’aigua dolça i la salada?

https://youtu.be/erQruAma1kk

La ciència de l’aigua. Què és la tensió superficial?

https://youtu.be/s45SQixXRqs

Per què a l’estiu ens banyem per refrescar-nos?

https://youtu.be/wh_GSFUXi5Q


Com viatja l’aigua des de les arrels fins a les fulles?

https://youtu.be/Zkcr_YCJXxw

Per què no cau l’ou com balla?

https://youtu.be/ytK0Xpd6F-4

L'aigua consumida a Mollet va a la depuradora de La Llagosta i desprès s'aboca al riu Besòs.

L’aigua a l’antiga Grècia

https://youtu.be/pdxwhKRnKqg

L’aigua a l’antiga Roma

https://youtu.be/0QfI0bWRKW8

L’aigua al Al-Andalus

https://youtu.be/9J7JGfeRTrs

Els jardins renaixentistes

https://youtu.be/epW9qooJep0

La distribució per tot Mollet es realitza mitjançant una xarxa de canonades de diàmetres entre 60 mm. i 250 mm. En total te una longitud d’uns 113 km.

El consum total de Mollet entre domèstic i industrial, està al voltant dels 2.500.000 de m3 anuals.

La Xarxa de clavegueram de Mollet, és majoritàriament de sistema unitari, això vol dir que la xarxa recull tant les aigües provinents dels edificis i altres equipaments i les pluvials provinents del drenatges natural del terreny. A Mollet tenim dos barris i un polígon industrial amb sistema separatiu, són els barris de Riera Seca i La Vinyota, el polígon és el de La Farinera. El futur barri de El Calderí, també està previst que sigui amb sistema separatiu.

La Xarxa de clavegueram de Mollet, és majoritàriament de sistema unitari, això vol dir que la xarxa recull tant les aigües provinents dels edificis i altres equipaments i les pluvials provinents del drenatges natural del terreny. A Mollet tenim dos barris i un polígon industrial amb sistema separatiu, són els barris de Riera Seca i La Vinyota, el polígon és el de La Farinera. El futur barri de El Calderí, també està previst que sigui amb sistema separatiu.

En l’actualitat s’està estudiant l’aprofitament de les aigües anomenades “grises”, que vindrien de la depuradora, per al serveis de neteja viària, manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram i recàrrega del aqüífers de la conca.

PROMOCIÓ

AMBIENTAL

05

Horts a les escoles

Hi ha diverses escoles municipals que disposen d’un hort a les seves instal·lacions.

https://youtu.be/u3pAS4vr8jMFesta de l'arbre i de la biodiversitat

El primer cap de setmana de març, es celebra la Festa de l’arbre i de la biodiversitat organitzada per diverses entitats culturals de la ciutat i l’Ajuntament on es convida a la ciutadania a implicar-se en la plantació de vegetació en els parcs i es transmeten els valors naturals i paisatgístics de la biodiversitat urbana.


L’oferta pedagògica de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs és un programa d’activitats d’educació ambiental que té com a eix central el coneixement de l’entorn de Gallecs. Aquestes activitats estan adreçades als escolars de tots els nivells educatius.

https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/Oferta-pedagogica-Gallecs-22-23-Mollet.pdf


El Programa Visita els Parcs i Jardins de Mollet del Vallès sorgeix de la necessitat de donar a conèixer tot el valor paisatgístic i de biodiversitat que disposa la ciutat de Mollet del Vallès i que està destinat a la ciutadania. El Programa preveu arribar a tots els molletans i les molletanes a través de visites guiades i contempla que es puguin visitar tots els Parcs i Jardins de Mollet del Vallès. El Programa es va iniciar el maig de 2021 amb visites guiades al Parc dels Pinetons destinades als alumnes de les escoles de Mollet del Vallès.


Des de l’Ajuntament en el marc de la per la Festa Verda i de la Biodiversitat 2021 es va dur a terme una prova pilot per aprofitar les taronges amargues dels tarongers del carrer de Santa Rosa de Mollet. Fruit d’aquesta iniciativa en va sortir un conte!

https://view.genial.ly/609968fec57d840db3d3a3de/interactive-content-contetarongessantarosa-ajuntament-mollet-del-valles


Aprofitant la Festa de la Primavera de 2016 es va iniciar el projecte de l’hort Urbà vertical del Centre Cívic de Can Borrell. Aquest és un hort comunitari, ecològic, fet amb palets reciclats i on s’hi planten verdures de temporada com enciams, cols, tomàquets, pebrots, faves, cebes, etc.

https://youtu.be/e50HevDtGIQ


El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. El compost es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com són les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, els fems, els fangs de depuradora i residus de la indústria alimentària. El compost es pot utilitzar a l’agricultura i a la jardineria, d'acord amb la legislació que regula els productes fertilitzats.


Cada any a la primavera es celebra aquesta festa al Parc de Can Borrell. Es tracta d’una festa participativa centrada en el medi ambient i en la qual s’organitzen diverses activitats i tallers destinats a la ciutadania.

https://view.genial.ly/609a2f7214359f0db7386e87/interactive-content-fest


L’avifauna de Mollet està formada per més de 120 espècies regulars d’ocells que podem veure i atraure als nostres parcs i jardins.

https://www.molletvalles.cat/assets/Documents/02-fitxa-jardins-002.pdf

La Setmana Bio per l’alimentació ecològica és un iniciativa a partir de la qual se celebren tot un conjunt d’activitats amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. L’Ajuntament de Mollet del Vallès hi participa des del 2018.

En els darrers anys s’han invertit molts esforços en dissenyar i implementar polítiques i actuacions ambientals que contribueixen en la reducció de les emissions dels GEH i en la lluita contra el canvi climàtic. Aquest compromís va culminar en la Declaració d’Emergència Climàtica per part del consistori en data 1 de gener de 2020. Aquesta declaració ha de permetre posar en marxa diverses accions destinades a la mitigació del canvi climàtic així com a l’adaptació del municipi als seus efectes.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/molletpelplaneta/

Mobilitat
i Qualitat de l’aire

06

Hi ha 460 places d’estacionament
regulat en zones d’alta demanda
d’aparcament i aparcaments dissuasius
a les entrades de la ciutat.

Hi ha 460 places d’estacionament regulat
en zones d’alta demanda

d’aparcament i aparcaments dissuasius a les entrades
de la ciutat.

Una de les primeres ciutats de l’estat espanyol en regular la velocitat màxima a 30 km/h en tot el municipi.

Des del 2007 Mollet del Vallès disposa d’una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya, situada a la zona de la Pista d'Atletisme, a partir de la qual es recullen dades sobre els nivells d'immissió dels principals contaminants i la seva evolució.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/medi-ambient/qualitat-de-laire/


La ciutat té unes mides i pocs desnivells que faciliten la mobilitat en bicicleta.

Gairebé el 80% dels desplaçaments dins de la ciutat es fan a peu.

Podeu trobar varis punts a la ciutat de càrrega elèctrica per a vehicles

S’han vianalitzat diversos carrers del centre del municipi amb l’objectiu de potenciar els desplaçaments a peu, recuperar un espai públic per la ciutadania i regenerar el teixit comercial del centre urbà.


El bus urbà te una freqüència mitja de 15 minuts i tenim 14 línies interurbanes que circulen per la ciutat i dues estacions de rodalies. Més d’un 60% de la flota municipal d’autobusos són vehicles híbrids.

https://www.molletvalles.cat/continguts/serveis-a-mollet/mobilitat/transport-pblic/


Renovació de la flota de vehicles municipals per vehicles elèctrics.


TREBALLEM PER UNA CIUTAT SOSTENIBLE
I RESPONSABLE AMB EL MEDI AMBIENT

MOLLET DEL VALLÈS