Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

לבחור נכון

הקדמה למורים

סרטוןלמחשבה

יוצרים

אמת או חובה

חוברת לתלמיד

כתיבה חופשית

מחוונים

לפני סיום

יוצאים לחופש הגדול

בטוחיםברשת

1

3

בס"ד

4

2

5

תלמידים יקרים,כולנו מודעים למעלות הרבות שיש ברשת, מה היינו עושים בלעדיה? ידע זמין, מהיר, נגיש, קניות, זומים, ספרים דיגיטליים, סרטונים, התכתבויות, תִּכְנוּת, קשרים עם אנשים בקצה העולם, חדשות, מתכונים ומה לא...במסע זה ניפגש גם עם הצדדים האפלים שהרשת מזמנת לנו. במהלך המסע תוכלו לחקור, ליצור ולשתף בתובנות שלכם, הדור הצעיר.בסיום המסע תגישו תוצר שיסייע לנוער להתמודד עם הסכנות ברשת. אנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע בחגורת בטיחות. בהצלחה ,צוות עברית

6

יוצרות המסע: מירב לוי - קריית חמ"ד אמית שדרות, עטרה דדון - רכזת אמית טכנולוגי אשקלון, תאיר לוי -אמית באר שבע ,דינה בטיטו- אמית טכנולוגי אשקלון , אניה סול תשובה- אמית טכנולוגי אשקלון

אמת או חובה- עבר את הגבול או לא?

נפתח במשחק קצרמה הגבול שלנו?האם אנו מציבים גבולות לעצמינו?האם אנו מודעים לסכנות כאשר חוצים את הגבול?

מתחילים

סובבו את הבקבוקבחרו אמת או חובהאמת- ענו על השאלה- האם עבר את הגבול?חובה- ספרו לנו על מקרה אמיתי על פי ההנחיות.

הזמנה ללמידה

1

מי מחליט היכן נמצא הקו האדום בהתנהלות ברשת? מה עלולות להיות התוצאות של התנהלות ללא גבולות ברשת? איך נוכל לשלוט בהתנהלות שלנו ברשת?

סיימתם את מטלה מספר 1..עברו למשימה 2 סרטון למחשבה

סרטון למחשבה

1. איזה חלק בסרטון הכי עורר בכם רגשות?2. מה המסר שרצו להעביר בסרטון?3. האם לדעתכם הסרטון מציג מציאות אמיתית או מוקצנת?4. כתבו כמה שיותר סכנות העלולות להתרחש ברשת.

סיימתם את מטלה מספר 2..עברו למשימה 3 כתיבה חופשית

2

צפו בסרטון וענו על השאלות:

בחרו תמונה אחת מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים? מה תשאלו?

3

כתיבה חופשית- רואה חושב שואל

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

3

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

3

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

3

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

3

בחרו תמונה מבין התמונות.תנו שם לתמונה.כתבו מה אתם רואים? מה אתם חושבים?

3

לבחור נכון

4

תכנים ברשת

קשרים ברשת

הונאה ברשת

זמן מסך

בריונות ברשת

בחרו נושא אחד שמעניין אתכם.היכנסו לקישור וחקרו אותו בעזרת השאלות המנחות.

בריונות ברשת

צפו בסרטונים ובמקורות המידעוענו על השאלות בקישור זה.

1. מהי בריונות ברשת?2. האם נתקלת בתופעה של בריונות ברשת בבית ספרך?3. צפה בסרטון המצורף, מדוע ילדים שחווים בריונות ברשת וחבריהם נמנעים לשתף את ההורים?4. קרא את המאמר, ברשת אורט בחרו לטפל בתופעת הבריונות ברשת בעזרת "שומרי מסך", האם היית ממליץ לבית ספרך ליצור תוכנית דומה? הסבר את תשובתך.5. אילו באחת מקבוצות הוואטספ שאתה חבר בהן, חברי הקבוצה החלו לצחוק על אחד מהמשתתפים ולכתוב לו מילים פוגעניות. כיצד היית פועל?6. כיצד ניתן לדעתך להפחית את תופעת הבריונות ברשת?

"שומרי מסך" תלמידיםלמען תלמידים ברשת

1. מהי בריונות ברשת?2. האם נתקלת בתופעה של בריונות ברשת בבית ספרך?3. צפה בסרטון המצורף, מדוע ילדים שחווים בריונות ברשת וחבריהם נמנעים לשתף את ההורים?4. קרא את המאמר, ברשת אורט בחרו לטפל בתופעת הבריונות ברשת בעזרת "שומרי מסך", האם היית ממליץ לבית ספרך ליצור תוכנית דומה? הסבר את תשובתך.5. אילו באחת מקבוצות הוואטסאפ שאתה חבר בהן, חברי הקבוצה החלו לצחוק על אחד מהמשתתפים ולכתוב לו מילים פוגעניות. כיצד היית פועל?6. כיצד ניתן לדעתך להפחית את תופעת הבריונות ברשת?

1. מהי בריונות ברשת?2. האם נתקלת בתופעה של בריונות ברשת בבית ספרך?3. צפה בסרטון המצורף, מדוע ילדים שחווים בריונות ברשת וחבריהם נמנעים לשתף את ההורים?4. קרא את המאמר, ברשת אורט בחרו לטפל בתופעת הבריונות ברשת בעזרת "שומרי מסך", האם היית ממליץ לבית ספרך ליצור תוכנית דומה? הסבר את תשובתך.5. אילו באחת מקבוצות הוואטספ שאתה חבר בהן, חברי הקבוצה החלו לצחוק על אחד מהמשתתפים ולכתוב לו מילים פוגעניות. כיצד היית פועל?6. כיצד ניתן לדעתך להפחית את תופעת הבריונות ברשת?

זמן מסך

סרטון

מאמר

צפו בסרטונים ובמקורות המידעוענו על השאלות בקישור זה.

1. כמה שעות ביום אתה יושב מול מסך?2. קרא את המאמר וצפה בסרטון- השווה בין "הילדות של פעם" לבין "הילדות בימינו"?3. רשום לפחות ארבעה נזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת למסכים.4. א. כמה שעות מומלץ לשבת מול מסך בגילך? ב. האם אתה עובר את מכסת השעות המומלצת?5. חברך לכיתה מבלה את רוב שעות היום בצפייה במסכים, ולכן אינו נפגש עם חבריו בשעות אחר הצהרים. כתוב שלוש המלצות כיצד יוכל להפחית את שעות הצפייה במסכים.

1. כמה שעות ביום אתה יושב מול מסך?2. קרא את המאמר וצפה בסרטון- השווה בין "הילדות של פעם" לבין "הילדות בימינו"?3. רשום לפחות ארבעה נזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת למסכים.4. א. כמה שעות מומלץ לשבת מול מסך בגילך? ב. האם אתה עובר את מכסת השעות המומלצת?5. חברך לכיתה מבלה את רוב שעות היום בצפייה במסכים, ולכן אינו נפגש עם חבריו בשעות אחר הצהרים. כתוב שלוש המלצות כיצד יוכל להפחית את שעות הצפייה במסכים.

1. כמה שעות ביום אתה יושב מול מסך?2. קרא את המאמר וצפה בסרטון- השווה בין "הילדות של פעם" לבין "הילדות בימינו"?3. רשום לפחות ארבעה נזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת למסכים.4. א. כמה שעות מומלץ לשבת מול מסך בגילך? ב. האם אתה עובר את מכסת השעות המומלצת?5. חברך לכיתה מבלה את רוב שעות היום בצפייה במסכים, ולכן אינו נפגש עם חבריו בשעות אחר הצהרים. כתוב שלוש המלצות כיצד יוכל להפחית את שעות הצפייה במסכים.

1. כמה שעות ביום אתה יושב מול מסך?2. קרא את המאמר וצפה בסרטון- מהו השוני המובהק בין "הילדות של פעם" לבין "הילדות בימינו"?3. רשום לפחות ארבעה נזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת למסכים.4. א. כמה שעות מומלץ לשבת מול מסך בגילך? ב. האם אתה עובר את מכסת השעות המומלצת?5. חברך לכיתה מבלה את רוב שעות היום בצפייה במסכים, ולכן אינו נפגש עם חבריו בשעות אחר הצהרים. כתוב שלוש המלצות כיצד יוכל להפחית את שעות הצפייה במסכים.

פייק ניוז

קניות ברשת

ממה להיזהר

הונאה ברשת

צפו בסרטונים ובמקורות המידעוענו על השאלות בקישור זה.

1. הגדירו " פייק ניוז".2.האם נתקלתם במידע חדשותי שהתברר ככוזב?3. במאמרים ובסרטונים ישנן המלצות לזהות הונאות ברשת. מה הם המאפיינים הלשוניים לכתיבת המלצה? הדגימו מתוך מקורות המידע.4. בפייסבוק קיימת קבוצה "זה נכון?" מטרת הקבוצה לשתף בהונאות ברשת. האם לדעתכם זו הדרך להתמודד עם ההונאות? נמקו6. מכון דוידסון אסף בימי הקורונה כתבות פייק -בחרו אחת מהןוהסבירו מדוע הכתבה שבחרתם אינה אמינה.

לכודים ברשת

1. כמה שעות ביום אתה יושב מול מסך?2. קרא את המאמר וצפה בסרטון- מהו השוני המובהק בין "הילדות של פעם" לבין "הילדות בימינו"?3. רשום לפחות ארבעה נזקים הנגרמים כתוצאה מחשיפה ממושכת למסכים.4. א. כמה שעות מומלץ לשבת מול מסך בגילך? ב. האם אתה עובר את מכסת השעות המומלצת?5. חברך לכיתה מבלה את רוב שעות היום בצפייה במסכים, ולכן אינו נפגש עם חבריו בשעות אחר הצהרים. כתוב שלוש המלצות כיצד יוכל להפחית את שעות הצפייה במסכים.

1. הגדירו " פייק ניוז".2.האם נתקלתם במידע חדשותי שהתברר ככוזב?3. במאמרים ובסרטונים ישנן המלצות לזהות הונאות ברשת. מה הם המאפיינים הלשוניים לכתיבת המלצה? הדגימו מתוך מקורות המידע.4. בפייסבוק קיימת קבוצה "זה נכון?" מטרת הקבוצה לשתף בהונאות ברשת. האם לדעתכם זו הדרך להתמודד עם ההונאות? נמקו6. מכון דוידסון אסף בימי הקורונה כתבות פייק -בחרו אחת מהןוהסבירו מדוע הכתבה שבחרתם אינה אמינה.

1. הגדירו " פייק ניוז".2.האם נתקלתם במידע חדשותי שהתברר ככוזב?3. במאמרים ובסרטונים ישנן המלצות לזהות הונאות ברשת. מה הם המאפיינים הלשוניים לכתיבת המלצה? הדגימו מתוך מקורות המידע.4. בפייסבוק קיימת קבוצה "זה נכון?" מטרת הקבוצה לשתף בהונאות ברשת. האם לדעתכם זו הדרך להתמודד עם ההונאות? נמקו6. מכון דוידסון אסף בימי הקורונה כתבות פייק -בחרו אחת מהןוהסבירו מדוע הכתבה שבחרתם אינה אמינה.

השפעות הרשתות על הנוער

סרטון

סינון תכנים ברשת

מאמר

פגיעה נפשית בעקבות הצילומים

מחקר

הרשת שהורסת

סרטון

תכנים ברשת

צפו בסרטונים ובמקורות המידעוענו על השאלות בקישור זה.

1. תוכן פוגעני כולל דברי תועבה, אלימות, גזענות או הימורים. כדי למנוע חשיפה לתכנים חוקקה הכנסת חוק סינון חינם. מדוע חשוב לחוקק חוק בנושא? מדוע חינוך והסברה אינם מספיקים?2.תוכנות הסינון אינן מושלמות ואינן מכסות את כלל התכנים ברשתות החברתיות ובאפליקציות. כתבו דרכים נוספות שיסייעו להגן על הילדים והנוער ברשת.

חוק

סינון חינם

1. תוכן פוגעני כולל דברי תועבה, אלימות, גזענות או הימורים. כדי למנוע חשיפה לתכנים חוקקה הכנסת חוק סינון חינם. מדוע חשוב לחוקק חוק בנושא? מדוע חינוך והסברה אינם מספיקים?2.תוכנות הסינון אינן מושלמות ואינן מכסות את כלל התכנים ברשתות החברתיות ובאפליקציות. כתבו דרכים נוספות שיסייעו להגן על הילדים והנוער ברשת.

1. תוכן פוגעני כולל דברי תועבה, אלימות, גזענות או הימורים. כדי למנוע חשיפה לתכנים חוקקה הכנסת חוק סינון חינם. מדוע חשוב לחוקק חוק בנושא? מדוע חינוך והסברה אינם מספיקים?2.תוכנות הסינון אינן מושלמות ואינן מכסות את כלל התכנים ברשתות החברתיות ובאפליקציות. כתבו דרכים נוספות שיסייעו להגן על הילדים והנוער ברשת.

חברויות ברשת

קצת מויקיפדיה

מתקשרים בעזרת אימוג'י

צפו בסרטונים ובמקורות המידעוענו על השאלות בקישור זה.

1. יש הטוענים שהרשת מזמנת מקום לקשרים חברתיים ולגיבוש קהילות שאינם יכולים להתממש במציאות, אך מצד שני אפשר "ליפול ברשת". א. הסבירו את שתי המשמעויות לביטוי "ליפול ברשת" בהקשר למשפט.ב. איך תזהו קשרים מסוכנים ברשת?2. התקשורת ברשת נעשית בעזרת מדבקות ואימוג'י. רבים חוששים שהשפה ברשת זולה ועלולה לפגוע בתקינות השפה העברית ובאוצר המילים של בני הנוער. מה דעתך על חששות אלה?3.א. כתוב פסקת השוואה בין קשר חברי פנים אל פנים לקשר וירטואלי. התייחס לשני תבחינים.ב. כתוב מסקנה העולה מההשוואה.4. מה חשוב לך בניהול קבוצות וירטואליות בהן אתה לוקח חלק.

1. יש הטוענים שהרשת מזמנת מקום לקשרים חברתיים ולגיבוש קהילות שאינם יכולים להתממש במציאות, אך מצד שני אפשר "ליפול ברשת". א. הסבירו את שתי המשמעויות לביטוי "ליפול ברשת" בהקשר למשפט.ב. איך תזהו קשרים מסוכנים ברשת?2. התקשורת ברשת נעשית בעזרת מדבקות ואימוג'י. רבים חוששים שהשפה ברשת זולה ועלולה לפגוע בתקינות השפה העברית ובאוצר המילים של בני הנוער. מה דעתך על חששות אלה?3.א. כתוב פסקת השוואה בין קשר חברי פנים אל פנים לקשר וירטואלי. התייחס לשני תבחינים.ב. כתוב מסקנה העולה מההשוואה.4. מה חשוב לך בניהול קבוצות וירטואליות בהן אתה לוקח חלק.

1. יש הטוענים שהרשת מזמנת מקום לקשרים חברתיים ולגיבוש קהילות שאינם יכולים להתממש במציאות, אך מצד שני אפשר "ליפול ברשת". א. הסבירו את שתי המשמעויות לביטוי "ליפול ברשת" בהקשר למשפט.ב. איך תזהו קשרים מסוכנים ברשת?2. התקשורת ברשת נעשית בעזרת מדבקות ואימוג'י. רבים חוששים שהשפה ברשת זולה ועלולה לפגוע בתקינות השפה העברית ובאוצר המילים של בני הנוער. מה דעתך על חששות אלה?3.א. כתוב פסקת השוואה בין קשר חברי פנים אל פנים לקשר וירטואלי. התייחס לשני תבחינים.ב. כתוב מסקנה העולה מההשוואה.4. מה חשוב לך בניהול קבוצות וירטואליות בהן אתה לוקח חלק.

יוצרים

לקראת היציאה לחופש הגדול אתם מתבקשים לסייע לבני הנוער לשמור על הבטיחות ברשת.1. בחרו קושי איתו מתמודדים בני נוער ברשת.2. חשבו יחד על רעיונות להתמודד עם קושי זה.3. שכללו את הרעיוןלתוצר .4. יחד תכננו את התוצר הכינו רשימת משימות חלקו את המשימות בין חברי הקבוצה .שימו לב, כדי לקבל תוצר איכותי כדאי לערוך אותו יחד שיתוף פעולה דינמי לאורך זמן בתהליך העבודה ישפיע על איכות התוצר משותף.

מאה ועשרים תוצרים אפשרייםדיבייטעיצוב אופנהגרפיטיסרטאנימציהמסיבה, קרנבלהקמת מרכז העשרהאתר אינטרנטחולצות טיחוברת תובנותדיסק מוסיקהפיסולפוסטרעיצוב מוצרעיצוב גרפיארכיטקטורהמחזה (כתיבה, הפקה, עיבוד)בנייה בלגותיאטרון בובותלוגוספר הדרכהבאנר לקירקמפיין בחירותעיצוב כובעדף פייסבוקאמנהפרויקט מחזוראיסוף תרומותתחנת רדיו, תכנית רדיובניית מכשיר חשמליסיפורי ילדיםקליפפעילות לכיתות אחרותהופעה מוסיקליתפינת חישיפוץ מבנה ציבוריתפאורהמסע בזמןתלבושותשיפוץ מבנהקיוסק בית ספריהקמת מסעדהעיצוב חדר, חללחפירה ארכיאולוגיתפסל סביבתיהקמת מועדוןיריד שעשועיםדוכנים בשוקסלוגןספר חוקיםפרסומתצילום סרטאמנות בחולפיסול בטבעחוברתעיתוןתוכנהלומדההצגהתחרות, טורניר, אולימפיאדהדיון רב משתתפים, פאנלתערוכת ציוריםרהיטיםמודלים תלת ממדייםספר לימודתבשילים ומאכליםתערוכת צילומיםשמיכת טלאיםמבוךמסלול מכשוליםפאזלריקודקומיקסתכשיטיםשירות לקהילהמשחקי קבוצהמערך שיעורתיקיםמשחק מחשבמסיבת יומולדתמרכז למידה בנושאגן חיות, גן בוטנישרטוט אדריכליכנס, יום עיוןיום הפעלותניסויכמוסת זמןאירוע תרומה לקהילהספר (עיוני, חידות, סיפורים, שירים)עיר העתידגינהטיול, סיורמצגתשירמתקן, מכשיר, פטנטחידהבדיחהחיבורראיוןכתיבת חזון או "אני מאמין"דיון פרלמנטריעתירה לבית משפטנייר עמדהתוכנית תחקיריםשימוע ציבוריתערוכת קריקטורותמשפט ציבוריסאטירה חברתיתקמפיין חברתיסיור אזרחיסיור ספרותיתסריט לסדרת טלוויזיהתכנית ריאליטי בספרות/תנ"ך/ היסטוריהתכנון שכונהבניית גשרייזום מוצרמודל בית ספר אידיאלימוצר עתידנילוח מודעותותמיד יש עוד אחד....

מאה ועשרים תוצרים אפשרייםדיבייטעיצוב אופנהגרפיטיסרטאנימציהמסיבה, קרנבלהקמת מרכז העשרהאתר אינטרנטחולצות טיחוברת תובנותדיסק מוסיקהפיסולפוסטרעיצוב מוצרעיצוב גרפיארכיטקטורהמחזה (כתיבה, הפקה, עיבוד)בנייה בלגותיאטרון בובותלוגוספר הדרכהבאנר לקירקמפיין בחירותעיצוב כובעדף פייסבוקאמנהפרויקט מחזוראיסוף תרומותתחנת רדיו, תכנית רדיובניית מכשיר חשמליסיפורי ילדיםקליפפעילות לכיתות אחרותהופעה מוסיקליתפינת חישיפוץ מבנה ציבוריתפאורהמסע בזמןתלבושותשיפוץ מבנהקיוסק בית ספריהקמת מסעדהעיצוב חדר, חללחפירה ארכיאולוגיתפסל סביבתיהקמת מועדוןיריד שעשועיםדוכנים בשוקסלוגןספר חוקיםפרסומתצילום סרטאמנות בחולפיסול בטבעחוברתעיתוןתוכנהלומדההצגהתחרות, טורניר, אולימפיאדהדיון רב משתתפים, פאנלתערוכת ציוריםרהיטיםמודלים תלת ממדייםספר לימודתבשילים ומאכליםתערוכת צילומיםשמיכת טלאיםמבוךמסלול מכשוליםפאזלריקודקומיקסתכשיטיםשירות לקהילהמשחקי קבוצהמערך שיעורתיקיםמשחק מחשבמסיבת יומולדתמרכז למידה בנושאגן חיות, גן בוטנישרטוט אדריכליכנס, יום עיוןיום הפעלותניסויכמוסת זמןאירוע תרומה לקהילהספר (עיוני, חידות, סיפורים, שירים)עיר העתידגינהטיול, סיורמצגתשירמתקן, מכשיר, פטנטחידהבדיחהחיבורראיוןכתיבת חזון או "אני מאמין"דיון פרלמנטריעתירה לבית משפטנייר עמדהתוכנית תחקיריםשימוע ציבוריתערוכת קריקטורותמשפט ציבוריסאטירה חברתיתקמפיין חברתיסיור אזרחיסיור ספרותיתסריט לסדרת טלוויזיהתכנית ריאליטי בספרות/תנ"ך/ היסטוריהתכנון שכונהבניית גשרייזום מוצרמודל בית ספר אידיאלימוצר עתידנילוח מודעותותמיד יש עוד אחד....

מחוון להערכת איכות התוצרממדיםקריטריונים לאיכותרמה בסיסית: לא עומד בדרישותרמה בינונית עומד בדרישות באופן חלקירמה מתקדמת מצטייןקשר נושא-תוצרהתוצר מתייחס ונותן מענה לקושי איתו מתמודדים בני נוער ברשתבקיאות והבנת הנושאהתוצר משקף את כלל העובדות המרכזיות, והרעיונות והתהליכים המרכזיים הנדרשיםאיכות ביצועהתוצר יצירתי , מקורי, אסתטי ומותאם למטרה ולנמענים.מיומנות חשיבה:חשיבה ביקורתיתהתוצר מביע את המסר ומשכנעשפההקפדה על שימוש בשפה מדויקת ועשירה ומשלב לשוני ההולם את הנושא ואת התוצרמעורבות בהכנת התוצרעבודת צוות, אחריות על הלמידה, לקיחת יוזמה, הגשת עבודה במועדרפלקציהעל הקשר האישי לנושא של התוצר - מה למדתי על עצמי? איך הנושא קשור אלי? מה אני לוקח מזה הלאה?

"חופש יכול להתקיים רק במקום שיש גבולות"

ניטשה