Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Тимощук Оксана Михайлівнаметодист

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Красилівський професійний ліцей"

"Кожен день, який ви не поповнили хоча б маленьким, але новим для вас шматком знання...вважайте безплідним і марним для себе"

К.С.Станіславський

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО:

Анкетні дані

Дата народження: 08.05.1987 року
Освіта: вища, Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Спеціалість: соціальна педагогіка
Кваліфікація: Соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, практичного психолога у закладах освіти
Стаж роботи: 12 років
Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст І категорії"
e-mail: oksanakrasliv@gmail.com

Курси підвищення кваліфікації

У 2018 році пройшла КПК за напрямом "Методисти ПТНЗ" на базі НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Інформальна освіта

Інформальна освіта

Інформальна освіта

Інформальна освіта

Інформальна освіта

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ:

Науково-аналітична діяльність

- Діагностика рівня професійного росту педагогів, вивчення їх запитів та інформаційних потреб.
- Аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій.
- Формування банку методик (педагогічних, психологічних, соціологічних тощо).
- Створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій, проблем підвищенн кваліфікації, перспективного досвіду.
- Організація поточного та перспективного планування методичної роботи з педагогами та її здійснення.
- Організація і координація розробки навчально-методичної документацї.
- Здійснення систематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу, роботою з обдарованими учнями, аналіз їхньої діяльності, повідомлення про результати аналізу адміністрації ліцею.
- Забезпечення своєчасного складання звітної документації, контроль правильного і своєчасного ведення педагогами документації.

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА.

Перші сходинки до майстерності

2018-2019 н.р. - Сходинками творчої майстерності. Впровадження в практику роботи сучасних інноваційних педагогічних технологій.
2019-2020 н.р. - Сучасний педагог. Основні риси сучасного педагога.
2020-2021 н.р. - Самоосвіта - невід'ємна складова професійного зростання. Ефективні форми, методи та засоби організації дистанційного навчання.

Навчальні семінари та семінари-практикуми

1. «Підвищення якості навчального процесу через впровадження ІКТ як елементу продуктивного навчання» - 2019 р.;
2. «Навчально-методичне забезпечення підготовки кваліфікованих робітників на засадах модульно-компетентнісного підходу» - 2019 р.;
3. «Реалізація компетентнісного підходу на уроках професійного циклу»
4. «Інформаційна культура педагога» - 2020 р.;
5. «Професійне вигорання педагогів та профілактика шляхом збереження професійного здоров'я» - 2020 р.;
6. «Виховання патріотизму та національної свідомості учнів шляхом використання ІКТ» - 2021 р.;
7. «Використання інформаційних технологій з метою стимулювання креативності учнів» - 2021 р.

ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

- “Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе” - 2018 р.
- "Запровадження в навчально-виробничий процес педагогіки толерантності як запорука побудови демократичного, стабільного, заможного, громадянського суспільства" - 2019 р.
- "Нова освітня реальність: які виклики ставить карантин" - 2020 р.
- «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» - 2021 р.


КОНФЕРЕНЦІЇ

- “Особливості гендерної рівності в освітньому процесі” - 2018 р.

- "Інформаційна гігієна як складова успішності сучасного педагога" - 2019 р.
- "Нова освітня реальність: які виклики ставить карантин" - 2020 р.
- «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» - 2021 р.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТРЕНІНГИ

- “«Професійне та емоційне вигорання педагога»” - 2018 р.

- "«Стереотипи у свідомості педагога та етичні установки щодо їх подолання»" - 2019 р.
- "Техніка релаксації для педагогів: як швидко розслабитись і відновитися" - 2020 р.
- «Комфортні умови навчання як умова розвитку творчої особистості» - 2021 р.

2018-2019 н.р. написання, отримання гранту та реалізація проєкту "Створення багатопрофільного регіонального центру професійної освіти"

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2019 р. "Створення Центру професійної досконалості", за сприянням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;;

2020 р. - "Створення Інформаційно-ресурсного Центру професійної досконалості", за сприянням Міністерства ррегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

2021 р. - написання та реалізація проєкту "Благоустрій об’єкту архітектури та містобудування другої половини ХІХ ст. «Маєток та паркова зона Сапєг-Маньковських»", за кошти Красилівської ОТГ.

У 2020 році подавала інформацію щодо організації роботи методичного кабінету в ЗП(ПТ)О для наповнення дистанційної платформи курсів підвищення кваліфікації для методистів ЗП(ПТ)О

Участь у наповненні дистанційної платформи курсів підвищення кваліфікації ІПП ПРИ НМЦ ПТО ПК У хмельницькій області

РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДИЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ

- видавнича діяльність: друк статей у Науково-методичному віснику "Професійна освіта";

- участь у Міжнародних та всеукраїнських конференціях, друк статей у збірниках;

- виступи на засіданнях методичних комісій, Школі молодого педагога, Школі передового педагогічного досвіду, методичних радах, педагогічних радах;

- активна участь у грантових програмах - освітніх проєктах.

І на завершення хочеться процитувати слова В.Сухомлинського:

Ніколи не можна зупинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання"

Дякую за увагу!