Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 30

Temat: WIELKA RADOŚĆ W NIEBIE

Index

MODLITWA

EWANGELIA

DWIE HISTORIE

DOBRY PASTERZ

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

Boże, daj mi serce otwarte na Ciebie i innych ludzi. Daj mi odwagę do walki ze złem. Pomóż odrzucać zło, ale szanować każdego człowieka, także tego, który mnie skrzywdzi. Daj mi siły do przebaczania.

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dzie­więciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Po­wiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzeszni­ka, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znaj­dzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca».Ewangelia według św. Łukasza 15, 1-10

Ewangelia

Tłem pierwszej przypowieści jest owczarnia z troskliwym pasterzem, który sam troszczy się o duże stado. W górach palestyńskich, między skałami, rozpadlinami i cierniami, nie­trudno było o zaginięcie owcy.Druga scena zostaje umieszczona w małym, ciemnym domku palestyńskim. Uboga kobieta nie posiada zapewne zamykanej skrzyni do przechowywania pieniędzy i nosi je stale przy sobie, ukryte – zgodnie ze zwyczajem – w fałdach zawoju na głowie. Ta przy­powieść również skupia się na poszukiwaniu zguby, a potem radosnym świętowaniu jej odnalezienia.

DWIE HISTORIE, JEDNA PRAWDA

Przepisy Prawa zabraniały Żydom przebywania z ludźmi uznany­mi w społeczeństwie za grzeszników. Odcinano się od nich, dbając o swoją „czystość” przed Bogiem. Do takich grzeszników zaliczano celników. Uważano ich za zdrajców, gdyż wysługiwali się rzymskie­mu okupantowi, zbierając podatki. Przy tym oszukiwali i zagarniali dodatkowe pieniądze dla siebie. Stąd krytyka po­ stawy Jezusa, który nie tylko spotyka się z nimi, ale wręcz szuka ich towarzystwa, by głosić im Miłosierdzie Boże. Okazuje się, że to oni słuchają Jezusa i pragną zbawienia, podczas gdy „sprawie­dliwi” uważają, że nie potrzebują nawrócenia.Jezus Dobry Pasterz każdego grzesznika trak­tuje, jakby był jedyny i najważniejszy. Ukazuje wartość nawrócenia, mówiąc o wielkiej radości aniołów w niebie z nawróconego grzesznika.

DOBRY PASTERZ

Ewangeliczne przypowieści o odnalezionej owcy i drachmie w obrazach z życia codziennego ukazują prawdę, że to Bóg szuka tych, którzy odeszli od Niego.Radość w niebie z każdego, kto się odnalazł i wrócił do Boga, jest niewyobrażalna.Jezus, „który sam szuka zagubionych”, ukazuje Bożą miłość i wzywa nas do nawrócenia.

Ważna wiadomość

Przeczytaj fragment Ewangelii według św. Łukasza 15, 1-10 oraz tekst „Dwie historie jedna prawda”. Odpowiedz na pytania:A. O jakiej „jednej prawdzie” mówi tytuł tekstu? Co łączyobydwie przypowieści?B. Co sprowokowało Jezusa do opowiedzenia tych przypowieści?Kogo obrazuje pasterz i kobieta, a kogo owca i drachma? C. Kogo Jezus przedstawia jako odpowiedzialnego za owcei drachmę? Zwróć uwagę, czy kogoś obwinia.

01

03

02

04

Na podstawie tekstu „Dobry Pasterz” odpowiedz na zarzutyfaryzeuszy i uczonych w Piśmie postawione we fragmencie Ewangelii. Kto według Jezusa potrzebuje nawrócenia? Jakie to ma znaczenie dla nas?

Na podstawie wybranej przypowieści Jezusa zaprojektuj plakat wzywający do nawrócenia. Pamiętaj, że to Bóg szuka grzeszników, by się nawrócili. Uwzględnij ostatnie zdanie obu przypowieści.

Pamiętając, że przypowieść poprzez przykład z życia codziennego ukazuje prawdę duchową, wyjaśnij sens obydwu przypowieści. Jaki jest jej związek z poniższym zdjęciem?

Panie Jezu, grzesząc, czuję się czasem jak biedna, samotna, poraniona owca. Ty dajesz mi nadzieję. Wiem, że szukasz mnie i chcesz wziąć na ramiona, by pomóc mi wrócić. W ten sposób dodajesz mi odwagi do nawrócenia.Chcę się odnaleźć, Boże.