Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 29

Temat: CO jest naprawdę Ważne ?

Indeks

MODLITWA

EWANGELIA

NAJWIĘKSZY SKARB

CYTAT

WAŻNA WIADOMOŚĆ 1

BOGACZ I ŁAZARZ YT

ZADANIA

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ 2

Panie Boże, otwórz nasze serca na Twoje pouczenia, byśmy potrafili coraz lepiej kochać Ciebie i innych ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzo­dami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu boga­cza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i anioło­wie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abra­hama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego mię­dzy nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!». «Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słu­chają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą».Ewangelia według św. Łukasza 16, 19-31

Ewangelia

Za co bogacz zostaje potępiony? Czy za to, że posiada wiele dóbr i skwapliwie z nich korzysta? Jego życie jest dostatnie i przyjemne. Żadne troski nie psują mu humo­ru. Ubiera się modnie i drogo. Świetnie się bawi. Wydaje się, że ma wszystko, o czym ludzie marzą. Dlaczego za­tem zostaje potępiony? Problemem wcale nie jest jego bogactwo. Chodzi o to, że zaniedbuje dobro, które mógł­by z miłości uczynić ubogiemu Łazarzowi. Jako człowiek szczodrze obdarowany przez Boga ma wszystko, aby być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych. On jednak lekko­myślnie porzuca przed bramą swego pałacu najcenniej­szy skarb – możliwość pomocy drugiemu człowiekowi.

NAJWIĘKSZY SKARB

Nasze wybory w życiu decydująo naszej wieczności: potępieniu lub zbawieniu.Fundamentem wiary jest słowo Boże, a nie cuda.Gdy odwracamy się od innych, szczególnie od potrzebujących, odwracamy się od Boga.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

W każdym z nas jest mocno zakorzenione przekonanie, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. Wtedy zbawicielami czynimy samych siebie i przestajemy potrzebować Mesjasza. Tymczasem Jezus oddał życie za każdego z nas - za grzesznego i słabego człowieka, zupełnie za darmo. Wiara bez czynów, bez miłości i miłosierdzia dla drugiego człowieka jest jednak martwa. Dlatego, żeby osiągnąć zbawienie, Bóg zaprasza nas do współpracy z Jego łaską i do czynnej wiary.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Bogacz i Łazarz

04

01

02

03

Przyjrzyj się obrazowi F. Bronnikowa. Nadaj obrazowi inny tytuł związany z przypowieścią biblijną (Łk 16, 19-31). Jak artysta ukazał kontrast między bogaczem a Łazarzem?

Ile trzeba mieć, żeby móc się dzielić? Zinterpretuj cytat Matki Teresy z Kalkuty.

Na podstawie Pisma Świętego i tekstu „Największy skarb” wyjaśnij:A. Dlaczego bogacz został potępiony?B. O co prosi bogacz i dlaczego tego nie otrzymuje?C. Sformułuj przesłanie, jakie Łazarz mógłby zanieść braciom bogacza.D. Zinterpretuj słowa Jezusa: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. Jakie zalecenie dla nas jest zawarte w tej wypowiedzi?

Ułóż współczesną wersję przypowieści o Łazarzu.

ZADANIE INTERAKTYWNE

Przeczytaj teraz jeszcze raz, co napisałeś w ankiecie na początku lekcji. Pomyśl: Jaka jest twoja postawa na co dzień? Czy w swoim postępowaniu jesteś bliższy bogaczowi, czy ubogiej wdowie?Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat! Panie, serce nam daj, mężne w walce ze złem!

Modlitwa