Want to make creations as awesome as this one?

EDUCACIÓN

Transcript

ADEUS CO CORAZÓN PRIMARIA........OLA, SECUNDARIA!!

Orientadora: Mónica Domínguez Casáis

1.PRESENTACIÓN

3.PRIMARIA Vs E.S.O.

4.CARACTERÍSTICAS E.S.O.

6. CÓMO AXUDAR? ASPECTOS SOCIOEMOCIONAIS

7. CÓMO AXUDAR? HÁBITOS DE ESTUDO

GRAZAS

2. SISTEMA EDUCATIVO

5. CAMBIOS NA ADOLESCENCIA

ÍNDICE

8. CITAS PARA PENSAR

3

1

2

Unha de entre tantas funcións dunha orientadora é a de informar, orientar e acompañar aos alumnos/as e as súas familias en momentos de tránsito, en especial, o paso cara a E.S.O.

Como pais debedes acompañalos/as durante o camiño para que se enfronten a travesía da mellor maneira posible.

Nesta "guía" encontraredes información sobre o cambio de etapa educativa e algúns consellos para axudar aos vosos fillos/as a percorrer o cambio.

2. SISTEMA EDUCATIVO

INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

PRIMARIA

SECUNDARIA

Centro pequeno e coñecido.Unha aula.Menor horario (25h semanais)Titor/a, menos mestres/as6 áreas e relacionadasTodos/as pasan a sencundariaMoito traballo na aula

Centro grande e descoñecido.Varias aulas.Maior horario (30h semanais)Moitxs profesores/as entre eles/as un titor/a.Moitas asignaturas e pouco relacionadasNon todos acaban secundaria.Traballo na aula, pero tamén na casa.

4. CARACTERÍSTICAS DA E.S.O.

ETAPA OBRIGATORIA DOS 12-16 ANOS. DURACIÓN CATRO CURSOSNOVAS ASIGNATURAS E OPTATIVAS EN CADA CURSOCADA CURSO PÓDESE REPETIR UNHA VEZ E EN TOTAL SÓ PODES REPETIR DÚAS VECES. PERO NON CHE FARÁ FALTA!CADA CENTRO ADAPTA AS SÚAS NORMAS E ESTÁN REFLEXADAS NAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (NOFC)MÁIS AUTOCONTROLNOVOS E MÁIS COMPAÑEIROS/AS.

É UNHA ETAPA DE TRANSICIÓN QUE SUPÓN UN GRAN ESFORZO DE ADAPTACIÓN: ENTENDAMOS ESE ESFORZO (PEDÍMOSLLE COMO ADULTOS E Á VEZ TRATÁMOLOS COMO NENOS/AS).

5.CAMBIOS NA ADOLESCENCIA.

COMO PODEMOS AXUDARLLE

Comprender todos os cambios físicos e psicosociais que se acompañan con paciencia e positividade, estando alerta frente a sinais que indiquen posibles dificultades.

ACOMPAÑALOS NOS CAMBIOS

O aspecto físico e a comparación cos seus iguais, cobra demasiada importancia. Poñer o foco nas conductas positivas e evitar comparacións axudarlle a aceptarse a sí mesmo.

FOMENTO DA AUTOESTIMA

Entendamos o conflicto como algo inherente ás relacións entre iguais, como unha oportunidade de enfrentarse ao conflicto e aprender a resolvelo de maneira positiva, recoñecer as nosas emocións, xestionalas positivamente e ser asertivos.

RESOLUCIÓN POSITIVA DOS CONFLICTOS

Fomentar a responsabilidade en aspectos relacionados co estudo e as tarefas da casa, a administración da súa economía e os seus tempos de ocio e tempo libre. Isto levaralles a ser autosuficientes e aumentar a súa capacidade para tomar decisións.

RESPONSABILIDADE

6. CÓMO PODEMOS AXUDARLLE

CONTACTO CO CENTRO

MOTIVALO E VALORAR O ESFORZO

NOVAS TECNOLOXÍAS

HÁBITOS DE ESTUDO

- Os pais debedes estar informados da marcha do voso fillo/a e non esperar os resultados das avaliacións.- Solicitade titoría cando que sexa necesario e acudide sempre que vos chamen.- A colaboración entre a familia e o IES é indispensable nestas idades: se rompedes as relacións cos educadores/as, estaredes perdendo un importante aliado na educación do voso/a fillo/a.

- Axudade ao voso fillo/a a que elabore un horario de adicación aos estudos.- Aínda que pode haber momentos de ocio, sen embargo, ao longo da semana o estudo será a actividade principal.- Non é só facer deberes escolares, tamén terá que dedicar tempo a realizar repasos, preparar resúmes ou adiantar traballo.- A misión da familia é supervisar o estudo e garantizar as condicións axeitadas.

- Nestas idades poden aumentar significativamente o uso e abuso da Internet, sobre todo nas redes sociais.- Dende o comezo, marcade uns horarios, unhas normas estrictas sobre o seu uso e supervisádeo. Os abusos neste aspecto, soen ser ao principio un fracaso nos estudos.

- Non basar só os premios e castigos nos resultados das calificacións.- Desgraciadamente os mozos/as que teñen unha dedicación adecuada aos estudos durante a Secundaria, reciben poucos reforzos e estímulos; ao contrario, soen atoparse con máis problemas e obstáculos que o resto, por cumprir co seu deber.- O apoio da familia, as palabras de ánimo, alento e reforzo serán fundamentais.

“No es que sea muy listo, es que me quedo durante más tiempo trabajando en los problemas”. Albert Einstein.

“Todos podemos bailar si encontramos la música que nos inspira”. Giles Andreae. “La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas”. Jim Ryun.“Cuanto más trabajo, más suerte parezco tener”. Thomas Jefferson.

GRAZAS