Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Prezentacja prac klas 4a i 4B

Prace zebrał i ciekawostki opracował Bartosz Sikorski

Dowiesz się więcej o motylach, klikając interaktywny element,znajdujący się przy rysunkach.

Podział motyli ze względu na wielkość to podział na małe i większe. Macrolepidoptera (motyle większe) i Microlepidoptera (motyle mniejsze).

Motyle to zwierzęta, które uznawane są za jedne z najbardziej rozwiniętych pod względem ewolucyjnym owadów na świecie.

Na całej powierzchni czułków rozmieszczone są receptory, które odpowiedzialne są za rozpoznawanie zapachów.

U tych motyli, których loty są długie, skrzydła są wąskie, długie i zakończone w ostry sposób.

U niektórych motyli, głównie w przypadku samców, występują też łuski zapachowe.

Najszybsze wśród motyli mogą osiągać prędkość nawet do 55 km na godzinę.

Motyle, które w ciągu swojego życia są zmuszone do dokonywania szybkich uników i zwrotów, mają skrzydła szerokie i zaokrąglone na końcach.

U samic motyli na końcu odwłoka znajduje się pokładełko teleskopowe, które umożliwia im składanie jaj.

Szkielet motyla z chityny jest początkowo bardzo miękki i plastyczny, jednak z czasem staje się coraz bardziej twardy i suchy. Jego ostateczna postać jest twarda i wytrzymała, choć jednocześnie jest też plastyczna i giętka.

Pierwszym pokarmem dla gąsienicy zwykle jest chorion, czyli otoczka jaja, z którego właśnie się wykluła.

Gąsienica, czyli larwa motyli, wykluwa się z jaja. Gąsienica ma miękkie ciało wraz z silnie schitynizowaną głową oraz aparat gryzący. Głowa ta jest wyraźnie oddzielona.

Głowa motyli jest kulista i oddzielona od odwłoka, a powstała na skutek zrośnięcia się ze sobą 6 różnych segmentów. Na tej głowie znajdują się również inne elementy, takie jak ssący aparat gębowy, para czułków oraz para oczu złożonych.

U niektórych gatunków na odnóżach znajdują się receptory chemiczne, które pozwalają na wychwytywanie bodźców.

Motyle posiadają dwie pary skrzydeł o dwu warstwach, które składają się z błony, która rozpięta jest między warstwami żyłek.

Aparat gębowy motyli to typ ssący. Zdecydowana większość wśród gatunków motyli odżywia się nektarem, co umożliwia właśnie taki typ aparatu gębowego.

Ssawka jest swego rodzaju rurką, która jest rozwijana i zwijana pod spodem głowy. Oprócz pozyskiwania pokarmu dla niektórych gatunków służy ona jako coś, za pomocą czego można pić wodę.

Zawisakowate, czyli jedna z rodzin motyli, mają jedne z najdłuższych ssawek, które u niektórych gatunków są nawet dłuższe od ich ciała.

Oczy złożone są stosunkowo duże i składają się z mniejszych oczek, które zwane są ommatidiami. Ich postrzeganie świata to swego rodzaju mozaika obrazów i barw. W porównaniu do człowieka widzą bardzo niewyraźnie.

Motyle dzienne, takie jak np. paź królowej, wykonują ok. 300 ruchów skrzydłami na minutę.

Masywniejsza budowa motyli, jak na przykład w przypadku ciem, sprawia, że zwierzęta te muszą wykonywać średnio o wiele więcej uderzeń.

Samce przekazują swoim partnerkom spermatofor, który pozostaje w ciele samicy aż do momentu złożenia przez nią jaj.