Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Groeien vanuit geborgenheid

VrijdagbarWeekend voor medewerkersFeesten in januari en juniBezoek kathedraal, synagoge, moskee3-urenloopMiddagactiviteitenSporten met de leerlingenVisie en missieWaarderend coachen

MedewerkersbarometerGemeenschappelijke pedagogische studiedagHerdenken evaluatiesysteemLeerlingenbarometerRedicodismaatregelen opstellenPeter-meterwerking

Onderwijsinnovatie

StudiekeuzebegeleidingProjecten met externenVisie digitale ondersteuningLeerlijn mediawijsheidSchoolbezoek rond digitale ondersteuningsmiddelen

Lerende organisatie

Overlegmomenten voor collega’s organiserenCo-teachingOpleiding nieuwe autoriteitVisie nieuwe autoriteitVisie implementeren in schoolwerking

Schooloverstijgende klasbezoekenInformeren BS en SEC rond hervormingenBasisleerstof en verdiepingEvaluatie- en rapporteringssysteem ontwikkelenOriënteringsadviezen ontwikkelen

Schoolorganisatie

Overleg SLCTraject hervorming SOExtern communicatieplanWebsite, Facebook, InstagramPromotieplan SLASmartschoolVisualisatie toekomstplanNieuw logo

650

Follower Growth

Infrastructuur

Inventariseren beschikbare ruimtesRuimtes herinrichten voor zinvoller gebruikDynamisch groenplan makenSpeelplaats herinrichten, dossierklimaatbewuste schoolJaarlijkse klusdag

Groenteam + infrastructuurteamGroenzones aanpakkenIT-voorzieningen in de lokalenPerformant netwerkSysteem voor aanpak acute ICT-problemen

Groeien vanuit geborgenheid

Waarderend coachenWaarderend coachen is een professionaliseringsinitiatief dat in onze basisschool werd gelanceerd in 2019. Hierbij leren we elk teamlid de waarderende basisvaardigheden aan om als coach te kunnen functioneren op leerkracht- en leerlingniveau. Waarderend coachen kent zijn basis in de principes van appreciative inquiry en richt zich op de sterktes en vaardigheden van elk individu of team. Vanuit deze waardering kan men dieper gaan om in te zoomen op eventuele belemmeringen en hulpbronnen om je professionele groei een boost te geven.De focus ligt niet enkel op het coachen van elkaar en de leerlingen. We stimuleren de feedbackcultuur in het team en op de klasvloer. We leren van en met elkaar! Daarnaast verwerven we inzichten in onze energiehandleiding om een evenwichtig work- en life balance uit te bouwen. We streven naar een duurzaam welbevinden en betrokkenheid in onze job!Dit klavertje vier symboliseert de vier pijlers van waarderend coachen: GRrOW gesprekken, energiehandleiding, feedbackcultuur en toelaten van gevoelens.

KlusjesdagAl twee jaar op rij hebben we een fijne klusdag met ouders en leerkrachten kunnen organiseren. Het was steeds een bruisende en actieve dag waar resultaten meteen zichtbaar werden. Verbinding troef tussen ouders en leerkrachten tijdens deze dag! Samen werken aan een mooie plek voor onze leerlingen.

Onderwijsinnovatie

Zin In Leren! Zin In Leven!“Zin in …” draagt een dubbele betekenis in zich. Enerzijds verwijst het naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, optimisme in de toekomst, geloof in groei en ontwikkelbaarheid van dingen, verwachtingsvol en nieuwsgierig uitkijken naar het nieuwe, leerhonger hebben. Anderzijds verwijst “zin in …” ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen. We hopen dat onderwijs ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.Vanuit cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkeling organiseren we in de basisschool activiteiten om onze leerlingen tot een harmonieuze ontwikkeling te laten komen. We bekijken de noden van het kind en passen waar nodig en waar haalbaar aan. Kinderen krijgen de kans om op eigen tempo te ontwikkelen, uiteraard rekening houdend met de leerplandoelen en de eindtermen die op het einde van het 6de leerjaar moeten behaald worden in functie van het behalen van een getuigschrift.

Mediakundige ontwikkeling De voorbije jaren hebben we in de basisschool geïnvesteerd in materialen om de leerlingen wijs met media te laten omgaan. Jong geleerd is oud gedaan. Door middel van speelse activiteiten leren onze leerlingen werken met PC, tablets en in de 3de graad met chromebooks en google classroom. Ook de bee-bot is een vaste waarde geworden in de kleuter- en lagere school. Om mee op de kar te springen van de digisprong in het onderwijslandschap werken we een duidelijke visie en beleid uit.

Lerende organisatie

BINGELBINGEL is het nieuwe online platform voor leerlingen en leerkrachten. Leerlingen krijgen uitdagende oefenstof op maat aangeboden. Leerkrachten gebruiken dit platform voor administratieve doeleinden en om leerlingen op te volgen via het zorgdossier. Alle informatie verzameld op één overzichtelijke plaats. Volgende stap: evaluatie.Bingel - Uitgeverij VAN IN basisonderwijs (viavanin.be)

Positieve mindset op gedragPositieve mindset op gedrag is een verandertraject dat in samenwerking met het onderwijsnetwerk van de Stad Antwerpen een optimistische, hoopvolle en sterke basiszorg in de kleuterschool installeert. Het is een zoektocht en tegelijkertijd een experimenteerfase waarbij we de werkende principes van de methodieken als Raket, Executieve functies en Toverbos gaan filteren om in te zetten in onze eigen klaspraktijk. We zetten stevig in op het preventief werken rond sociaal en emotionele vaardigheden, de zelfsturing (autonomie in de werkhouding) en het verbindend tot spel komen bij de kleuters. In een participatieve schoolcultuur werken we een visietekst uit en positief geformuleerde klasafspraken die de basis zullen vormen van onze speelplaatswerking. Het schoolteam gaat creatief aan de slag om tools en ondersteunende materialen te ontwerpen die gericht ingezet kunnen worden bij emotieregulatie en zelfsturing van onze kleuters. Positieve mindset op gedrag kent als project een groot vooruitgangsoptimisme: elke inspanning van onze kleuters en leerkrachten leiden tot groeikansen en ditluktmenognietjes. Deze insteek is het verlengde van onze prioriteit waarderend coachen en zal op termijn bij de kleuters en het team een waarderend leerklimaat en fijn groepsgedrag installeren tot op de klasvloer!

Schoolorganisatie

Infrastructuur

Vernieuwde gevel H-bouwNieuwe luifel G- en H-bouwPannaveldje op de voetbalspeelplaats

Groeien vanuit verbondenheid

Bereikte doelenWaarderend coachenTeambuildingsactiviteitenSamen vierenCommunievieringOpenluchtklassenKindcontacten bij elk rapport

Onderwijsinnovatie

Bereikte doelenChromebooks + tablets = digisprongTaalbeleidEngagement via vasten of adventLeren programmerenAandacht voor techniek

Lerende organisatie

Bereikte doelenGebruik van digitale platformen: Google classroom en TEAMSZin in leren, zin in leven!Keuzesystemen in de kleuterschool: kiesboom, armbanden

Schoolorganisatie

Bereikte doelenUniform: Hoodie’sStrategieën voor zelfsturend lerenZelfstandig werkGebruik van alle ruimtes op school

Infrastructuur

Bereikte doelenBouw turnzaalNieuwe fietsenstallingNieuwe speelplaats