Want to make creations as awesome as this one?

integrirana nastava s knjižnicom

More creations to inspire you

Transcript

POREMEĆAJI PREHRANE

U ČASOPISIMA

ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kako pomoći djeci i mladima da razviju zdravu sliku tijela i vlastitog izgleda, unatoč medijima i nerealnim idealima ljepote (razvoj medijske pismenosti)

- ANOREKSIJA, BULIMIJA, PRETILOST
- ČASOPISI KAO IZVORI INFORMACIJA
- UTJECAJ MEDIJA NA MLADE

02 PONAVLJANJE

PROBAVNI SUSTAV

03 ČASOPISI

NA RAZLIČITIM MEDIJIMA

04 MEDIJSKA PISMENOST

UTJECAJ MEDIJA

05 ZADATCI

ISTRAŽIVANJE

06 EVALUACIJA

VREDNOVANJE SATA

01 UVOD

ISHODI UČENJA

Infografiku izradila: Suzana Pracaić, stručni suradnik školski knjižničar savjetnik

knjiznica@os-ljudevit-gaj-kr.skole.hr

OSNOVNA ŠKOLA "LJUDEVIT GAJ" KRAPINA - KNJIŽNICA

ISHODI:

BIO OŠ B.7.2. Analizira utjecaj životnih navika i rizičnih čimbenika na zdravlje organizma ističući važnost prepoznavanja simptoma bolesti i pravovremenoga poduzimanja mjera zaštite


- međupredmetne teme:

uku A.3.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.

uku C.3.4. Učenik se koristi ugodnim emocijama i raspoloženjima tako da potiču učenje i kontrolira neugodne emocije i raspoloženja tako da ga ne ometaju u učenju.

uku D.3.2. Učenik ostvaruje dobru komunikaciju s drugima, uspješno surađuje u različitim situacijama i spreman je zatražiti i ponuditi pomoć.

ikt A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima

ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju

osr A.3.3. Razvija osobne potencijale.

osr B.3.2.Razvija komunikacijske kompetencije i uvažavajuće odnose s drugima

osr B.3.4. Suradnički uči i radi u timu.

zdr A.3.2.A Opisuje pravilnu prehranu i prepoznaje neprimjerenost redukcijske dijete za dob i razvoj.

zdr B.3.2.A Prepoznaje utjecaj razvojnih promjena na emocije.

zdr B.3.1.B Razlikuje i vrednuje različite načine komunikacije i ponašanja


ZADATCI SATA :

  • upoznati različite časopise i načine njihove uporabe u svrhu proširivanja znanja
  • doživjeti časopise kao izvore znanja
  • znati izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa (na različitim medijima) pri oblikovanju informacije
  • poštivati intelektualno vlasništvo (usvojiti pojam autorstva i autorskog prava)
  • znati citirati, pronaći citat
  • usvojiti citiranje literature, izvora znanja (prema pravilu Hrvatskog pravopisa)
  • razvijati medijsku pismenost (sposobnost pristupa, analize, kritičkog promišljanja, vrednovanja, korištenja i stvaranja medijskih sadržaja)