Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 27

Temat: Panie spraw, abym przejrzał

MODLITWA

SŁOWO BOŻE

WIARA POMIMO CIEMNOŚCI

OCZY PEŁNE ŚWIATŁA

WIDEO

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

PIEŚŃ

MODLITWA

MODLITWA

Słowo Boże

Kiedy [Jezus] zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Je­zusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!». Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Da­ wida, ulituj się nade mną!». Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?». On od­ powiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.Ewangelia według św. Łukasza 18, 35-43

Wiara pomimo ciemności

Niewidomy żebrak dla ludzi wokół jest nieszczęśnikiem. Ciemność, w której żyje, jest biblijnym symbolem grzechu. On jednak dostrzega to, w co inni wątpią. Woła do Jezu­sa słowami proroków: „Synu Dawida!”. Zwraca się do Niego „Panie”. Tak wyznaje wiarę, że Jezus jest Mesjaszem, i uznaje Jego Boskość. Głęboko wierzy, że oto przechodzi koło niego Zbawiciel: ktoś więcej niż uzdrowiciel, który ulży jego cierpieniu. Niewidomy najpierw uwierzył i dlatego usłyszał: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Osobiste spotkanie z Je­zusem przemienia jego życie i staje się źródłem światła dla zgromadzonych wokół ludzi.

„Jasne światło” – to znaczy imię młodej Włoszki, bł. Klary „Luce” Badano. Trudności często gaszą radość, jasność życia. Klara w cierpieniu zajaśniała najbardziej. Kochała taniec, sport i spotkania z przyjaciółmi. Gdy nowotwór zaatakował jej kości, przyjęła cierpienie jak ukrzyżowanego Jezusa. Tyl­ko raz zapytała: „Jezu, dlaczego?”. Potem uśmiech nie znikał z jej twarzy – mimo bólu i rosnących ograniczeń. Jej lekarz powiedział o niej: „Udowad­nia swoim uśmiechem i wielkimi jaśniejącymi oczyma, że śmierć nie istnieje. Jest tylko życie”.Chociaż słaba, opiekowała się leżącą w sali obok dziewczyną w depresji. Towarzyszyła jej wszędzie. Mówiła: „Później będę miała czas na spanie”. Jej przyjaciele wspominają: „Myśleliśmy, że odwiedzamy ją, aby podtrzymać ją na duchu, ale szybko zrozumieliśmy, że to my jej potrzebu­ jemy. Za każdym razem, gdy wchodziliśmy do jej sali, pojawiała się radość. Nie mówiła rzeczy nad­zwyczajnych. Ona po prostu kochała”. Na podstawie: Michele Zanzucchi, „«Mam wszystko...». 18 lat życia Chiary Luce”

OCZY PEŁNE ŚWIATŁA

Zdjęcie z portalu misyjne.plhttp://bityl.pl/J1Fj4

Ważna wiadomość

Ewangeliczny niewidomy mimo trudności widzi Boga. Prosi Jezusao pomoc i oddaje Mu się całkowicie – idzie za Nim.Pan Jezus dostrzega każdego potrzebującego. Uczy tej wrażliwości także nas.Właściwą odpowiedzią człowieka, który „przejrzał” i rozpoznał Boga, jest postawa uwielbienia.

Zadanie 1

Title 2

Przygotujcie w grupach krótką relację telewizyjną z miejsca uzdrowienia niewidomego. Uwzględnijcie zachowanie niewidomego oraz tłumu przed zdarzeniem i po nim oraz postawę Jezusa.

Jak niewidomy zwraca się do Jezusa? O czym świadczą jego słowa? W odpowiedzi może ci pomóc tekst „Wiara pomimo ciemności”.

Zadanie 5

Zadanie 3

Zadanie 2

Czym różni się wyznanie „Wierzę w Ciebie, Jezu Chryste” od „Wierzę w cud”? Co jest najważniejsze dla tak proszących osób?

Wyjaśnij biblijne znaczenie czasownika „przejrzeć”. Możesz wykorzystać przykład bł. Klary.

Zadanie 4

Modlitwa

Panie, wierzę, że jesteś Zbawicielem. Ufam, że spotkanie z Tobą ma moc uzdrawiania. Chcę Cię odnajdywać w słowie Bożym, modlitwie i sakramentach, zwłaszcza w sakramencie pokuty. Ty masz moc nadać sens moim wysiłkom, trudnościom, nawet niepowodzeniom. Panie, spraw, abym przejrzał!