Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jak zbadać potrzeby uczniów w szkole – skąd wiemy o tym, co powinien robić samorząd w naszej szkole?

członkowie i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego XXI LO

Podczas przygotowań do debaty poprosiliśmy uczniów o wybranie tematu, który wg nich powinien się znaleźć na niej znaleźć

Wybór Tematu

Następnie

Wysłaliśmy materiały do zapoznania się z tym tematem w celu jak najlepszego przygotowania się.

Ogólne zasady debaty uczniowskiej przygotowane przez CEO

informacje szczegółowe do przygotowania się przed debatą umieszczone na dysku google

Zasady debaty

- jedna osoba mówi, reszta słucha,

- słowo prowadzącego (np. odebranie głosu) jest ostateczne,
- mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii,
- krytykujemy wypowiedzi, a nie osobę,
- nie mówimy o sprawach osobistych,
- nie traktujemy krytyki osobiście,
- szanujemy siebie nawzajem,
- mówimy krótko i na temat, maksymalny
czas na wypowiedź to 2 min.

Czym jest samorząd i jaki jest jego cel?

Głównymi celami samorządu są:
- Decydowanie w różnych sprawach,
- Debatowanie na określone tematy,
- Wyrażanie opinii,
- Wykonywanie zadań.

Samorząd - niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.


Obecnie Samorząd Uczniowski prowadzi ankietyzację jako formę badania potrzeb uczniów. Organizujemy akcje i konkursy, które mają zachęcić, jak największą liczbę uczniów i zmotywować klasy do działania.

Jak zbadać potrzeby uczniów w szkole ?

Dlatego dziś debatujemy, aby jeszcze bardziej wyjść na przeciw oczekiwaniom!

DEBATA

W tym czasie odbywają się dwie rzeczy:
1) odpowiadacie na pytania prowadzącego (przykładowe są w scenariuszu)
2) bierzecie udział w aktywności "Kto bada" (opis przebiegu w scenariuszu)

PYTANIA

W tym czasie odpowiadacie na ewentualne pytania widowni/gości

Podsumowanie

Tutaj możecie się zastanowić nad podsumowaniem, co prawda przeprowadzi je prowadzący, ale pewne wnioski warto mieć wcześniej lub wyciągnąć podczas debaty

Dziękujemy za udział w debacie !