Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bezpieczny Internet – działajmy razem

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w pierwszej połowie lutego. Powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 r. Obecnie świętowany jest na całym świecie. W Polsce organizatorem wydarzenia od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Chodzi przede wszystkim o inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. Założeniem jest również łączenie zaangażowania wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Człowiek jest najsilniejszym a zarazem najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Dotyczy to także naszych rodzin, znajomych, przełożonych czy współpracowników.

W obecnej sytuacji niezbędne jest podnoszenie świadomości społecznej

np. poprzez kształtowanie odpowiedzialnych postaw użytkowników Internetu czy budowanie środowiska sprzyjającego edukacji z zakresu IT i bezpieczeństwa w sieci. Przygotowany przez NCBC, SG WP oraz SKW materiał porusza m.in. tematy dotyczące: oszustw w Internecie, używania i konstruowania haseł, zabezpieczania urządzeń przenośnych czy plików cookies.

Cyberprzemoc -(inaczej:Cyberbullying) zachowanie, które przy użyciu technologii komunikacyjnych i informacyjnych, ma na celu skrzywdzenie danej osoby bądź grupy osób

To, co usypia czujność w przypadku cyberprzemocy to złudzenie, że skoro obie strony nie mają kontaktu fizycznego to zagrożenie jest mniejsze.

Co to jest cyberprzemoc?

Prawda jest taka, że cyberprzemoc niesie ze sobą równie zgubne konsekwencje, jak przemoc ze świata realnego, tyle że tym razem dzięki technologii znalazła nowy sposób wyrazu.

To, co charakteryzuje ją, to szybkość z jaką rozpowszechniana może być krzywdząca informacja bądź kompromitujące zdjęcie. To sprawia również, że osoba doświadczająca przemocy ma wrażenie ciągłego wystawienia na kolejne ataki. Niezależnie od tego, jaka jest pora dnia i gdzie faktycznie znajduje się ofiara w świecie wirtualnym "nagonka na nią" może nadal się toczyć.

 • Cyberprzemoc to bardzo rozległy temat, przyjmuje wiele form, a z racji na to, że rozwija się z taką samą prędkością jak technologia niedługo będzie trzeba rozszerzyć ich listę.
 • Do najczęstszych i najpopularniejszych form należą:
 • rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew czyjejś woli;
 • publikowanie cudzych zdjęć i filmów bez zgody;
 • rozsyłanie fałszywych informacji, które maja za zadanie skompromitować bądź zawstydzić dana osobę;
 • nękanie, ośmieszanie, poniżanie czy wręcz prześladowanie za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego;


Formy cyberprzemocy

Bywa tak, że sprawca z premedytacją chce wyrządzić szkodę drugiej osobie, jednocześnie próbując ugrać w tej sytuacji coś dla siebie. Często tym co nim kieruje, jest potrzeba uznania w danym środowisku, np. rówieśniczym, czasem naśladuje zachowania innych, przyłączając się do już zaistniałego aktu agresji. Bywa też tak, że lęk przed zostaniem ofiarą skłania do postawienia siebie w roli sprawcy.

Rozważając motywację sprawców w przypadku dzieci i młodzieży warto wziąć pod uwagę normy rozwojowe. Dzieci często maja trudność z zauważeniem, jak krzywdząca dla innych może być ich aktywność w świecie wirtualnym.

Sprawcy cyberbullyingu

Jak najszybsza reakcja na nawet łagodne przejawy agresji oraz edukowanie i modelowanie właściwych zachowań w kontekście nowych technologii to najskuteczniejsza metoda minimalizowania szkód, jakie może ze sobą nieść cyberstalking.

Jeżeli jesteś świadkiem cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej, staraj się nie pozostawać obojętnym. Pomyśl o zorganizowaniu wsparcia dla osoby pokrzywdzonej, która w tej sytuacji może czuć się bezradna. Warto zademonstrować jasne stanowisko w sprawie, nie rozpowszechniać przemocowych treści i zgłosić sprawę np. administratorowi danej strony czy forum. Ważne, aby sprawca nie dostał akceptacji społecznej, powinien usłyszeć, że krzywdzenie kogoś nie jest nieszkodliwym żartem.Jak reagować?

 1. Naruszenie dóbr osobistych
 2. Zniewaga/Zniesławienie
 3. Włamania
 4. Groźby
 5. Nękanie
 6. Grooming-działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później je seksualnie wykorzystać. Jest to także mechanizm używany, by nakłonić dziecko do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej.

Kategorie prawne cyberprzemocy:

Cyberprzemoc jest takim samym przestępstwem jak każde inne, mimo że specyfika kontaktów zapośredniczonych przez narzędzia elektroniczne nadaje jej pozór czynu niejako wirtualnego. Świadomość reperkusji prawnych będących następstwem stosowania cyberprzemocy jest jednym z warunków przeciwdziałania jej dynamicznej ekspansji, z którą mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat.

 1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12
 2. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111, strona internetowa: www.116111.pl
 3. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci - tel. 800 100 100, strona internetowa: www.800100100.pl
 4. Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - punkt, w którym można zgłaszać nielegalne treści w internecie - adres e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl

Gdzie zwrócić się o pomoc?

Źródła:

1. https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne

2. https://pl.wiktionary.org/wiki/grooming

3. https://www.saferinternet.pl/images/stories/pdf_IV_konferencja/podlewska_justyna_28.09.2010.pdf

4. https://opornografii.pl/article/dzien-bezpiecznego-internetu-2021-dzialajmy-razemAdipiscing elit neque ante

5. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-bezpiecznego-internetu-2021

6. https://ncbc.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/cyberhigiena/

7. https://sprzedajemy.pl/cyberprzemoc-lublin-2-85b084-nr62592502

Maja Zwolińska 1D

Diękuję za uwagę!