Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Empeza unha nova aventura cos CROODS no IES Neira Vilas.

INTRODUCIÓN

PERSONAXES

MISIÓNS

@majose1b

EMPEZAR

Lourdes Otero RodríguezIES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

NECESITAMOS A TÚA AXUDA

Os Croods perdéronse nos tempos de MariCastaña e non saben chegar ó Neira Vilas. Cada membro da familia quedou restrobado polo camiño. Están máis perdidos con pulpo nun garaxe. Hai que buscar a maneira de xuntalos. Eres capaz de axudarlles?

ATRÁS

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Personaxes

Eep Crood

Ugga Crood

Grug Crood

Sandy Crood

Thunk Crood

Guy

Gran Crood

ATRÁS

A túa misión será tocar cada unha das pedras que te levará ás diferentes etapas da Prehistoria e Historia. En cada unha delas agárdanche grandes retos. Se os superas axudarás á Familia Croods a xuntarse no INSTITUTO Neira Vilas. ¡APUNTA A COMBINACIÓN!

ATRÁS

POR oNDE VAS A EMPEZAR A VIAxAR?

En cada etapa terás que pasar unhas probas para conseguir abrir a "Porta do Tempo".Unha vez aberta, levarate a unha caixa forte donde hai que meter unha combinación secreta.Moite sorte!

NEOLÍTICO

IDADEMETAIS

IDADEANTIGUA

IDADEMEDIA

IDADEMODERNA

IDADECONTEMPORÁNEA

ATRÁS

NEOLÍTICO

VIAxANDO ó

Thunk Crood atópase no Neolítico e non pode voltar, a non ser que sexas capaz de superar estas probas. Antes de empezar abre o sobre coas pistas

EMPEZAR

ATRÁS

pistas

Idea original de

A ESO

HORARIO

CUALIFICACIÓNS

ORGANIZACIÓN DE LA ESO

MATERIAS DA ESO

MATERIAS OPTATIVAS

SAÍDAS ESCOLARES

PLAN PLURILINGÜE

ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO

COMO PASO DE 1º DE ESO A 2º

Estas pezas do puzzle serán clave para resolver as probas.

Este curso non houbo tantas por mor da Covid

FUENTES DE INFORMACIÓN

Cantas materias Terás que cursar en 1º de ESO?

11

Igual que en Primaria

12

Escolle a resposta correcta

PODO PASAR A 2º DE ESO SE SUSPENDO LINGUA CASTÁ E BIOLOXÍA

PODO PASAR A 2º DE ESO SE SUSPENDO LINGUA GALEGA E MATEMÁTICAS

PODO PASAR A 2º DE ESO SE SUSPENDO LINGUA CASTELÁ E MATEMÁTICAS

CAL É A CORRECTA?

CO TÍTULO DA ESO PODO CURSAR UN CICLO DE FP DE GRAO SUPERIOR

CO TÍTULO DA ESO PODO CURSAR UN BACHARELATO

CO TÍTULO DA ESO PODO IR Á UNIVERSIDADE

ATA QUE ANOS COMO MÁXIMO PODO ESTAR CURSANDO A ESO?

19 ANOS

16 ANOS

17 ANOS

CANTOS CICLOS TEN A ESO?

2 CICLOS DE DOUS CURSOS CADA UN

4 CICLOS DUN CURSO CADA UN

DOUS CICLOS: 1º CICLO EQUIVALE A 1º-2º-3º DE ESO E 2º CICLO CORRESPONDE CON 4º DE ESO

parabéns!

O NÚMERO DESTA ÉPOCA É7

VOLTAR ÁSPEDRAS

THUNK CROOD ESTÁ ESPERANDO VOLVER Ó SEU FOGAR.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

idadedOS METAiS

VIAxANDO á

Epp Crood perdeuse na Idade dos Metáis e non sabe como voltar. Resolve estes retos para axudala. Como sempre antes de seguir abr o sobre coas pistas

EMPEZAR

ATRÁS

PISTAS

Idea original de

Nº DE ALUMNOS e PROFES

EQUIPO DIRECTIVO

USO DE TELÉFONOS MÓBILES

TAQUILLAS

ALGUNHAS NORMAS

PROFESORES DE GARDA

MOBILIARIO DE CLASE

PÁXINA WEB DO INSTITUTO

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

OUTROS DATOS IMPORTANTES

Agora toca resolver outro enigma con este puzzle.

COMUNICACIÓN (PLN)¿Dónde serelaciona con otras personas u organizaciones? ¿Qué canales usa? ¿Cuándo y cómo lo hace?

Este curso o alumnado terá que deixar a cadeira enriba da mesa para facilitar as labores de limpeza

SE FAGO USO DAS TAQUILLAS PARA GARDAR AS MIÑAS COUSAS, DEBO DE TER PREPARADO O MATEIRAL PARA...

1 CLASE

TODA A MAÑÁN

2 CLASES

PEZAS CONSEGUIDAS:

Nunca

Sempre

PODO FACER USO DO MÓBIL NO INSTITUTO?

Co permiso dun profesor

PEZAS CONSEGUIDAS:

PEZAS CONSEGUIDAS:

ENTRE CLASE E CLASE TEÑO QUE:

Esperar na aula a que veña ó seguinte profesor

Saír ó corredor ata que veña o profesor seguinte

As dúas respostas anteriores son correctas

PEZAS CONSEGUIDAS:

Cantas veces soa o timbre cando se inicia a xornada?

Dúas veces

Só unha vez

Só soa candoremata a xornada

PEZAS CONSEGUIDAS:

Como se chama o director do Instituto?

Fernando Vidal

Agustín Fernández

Xosé Antón Rodríguez

COMPLETA A SECUENCIA

ESCOLLE A FIGURA CORRECTA TENDO EN CONTA AS PEZAS CONSEGUIDAS:

PEZAS CONSEGUIDAS:

PARABÉNS!

O NÚMERO DESTA ÉPOCA É3

VOLVER A LAS PIEDRAS

EPP CROOD ESTÁ ESPERANDO VOLVER Ó SEU HOGAR.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

IDADE ANTIGA

VIAXANDO Á

Grug Crood apareceu na Antiga Roma. Todos os seus intentos por regresar ó seu tempo fracasaron. Axúdalle!

EMPEZAR

ATRÁS

Pistas

COMO SE CHAMA A ORIENTADORA DO INSTITUTO?

Pilar

Lourdes

DÓNDE ESTÁ O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN?

Planta baixa

Primeira planta

BUSCA A SAÍDA

BEN...

BUSCA A CHAVE

BUSCA

BUSCA

CAL É O BLOG DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN?

https://iesneiravilas.es

http://orientateenperillo.blogspot.com/

BUSCA A SAÍDA

BUSCA A CHAVE

BUSCA

BUSCA

BUSCA

PARABENS!

O NÚMERO DESTA ÉPOCA É9

VOLVER ÁS PEDRAS

GRUG CROOD ESTÁ ESPERANDO VOLVER Ó SEU FOGAR.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

A IDADE Media

VIAXANDO Á

UGGA CROOD CHEGOU ATA A IDADE MEDIA E ESTÁ ESPERANDO AXUDA PARA PODER REGRESAR A CASA COA SÚA FAMILIA. Lembra abrir o sobre antes de dar comezo.

EMPEZAR

ATRÁS

PISTAS

CALES SON AS CLAVES MÁIS IMPORTANTES PARA APROBAR AS MATERIAS NO INSTITUTO?

Estudar entre 5 ou 6 horas ó día

Prohibido xogar á consola

Levar a miña axenda ó día, caderno e actitude (ACA)

Que significado lle dás a expresión "axenda vacía"?

Cerebro caótico

Axenda sen anotacións

Axenda esquecida

En que consiste a técnica do "home invisible" ?

Non ir ó Instituto durante 2 días

Ter boa conduta mínimo 2 ou 3 semanas

Non facer preguntas ó profeesor

Como se chama a técnica para cado tes demasiados traballos?

Divide e vencerás

Empezarei cando teña tempo

Facer traballos non é tan importante

Que interpretación ten a incrible "chuleta debuxo"?

Non me fai falta estudar coas chuletas

Estudar=imaxinar=dibuxar=esquema

Se fago chuletas de debuxo non preciso memorizar

parabéns!

O NÚMERO DESTA ÉPOCA É1

VOLTAR ÁS PEDRAS

UGGA CROOD ESTÁ ESPERANDO VOLTAR Ó SEU FOGAR.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

LA IDADE MODERNA

VIAXANDO Á

GUY TRAS SEPARARSE DE SÚA NOVA FAMILIA CHEGOU ATA A IDADE MODERNA E AINDA SEGUE ALÍ ESPERANDO A TÚA AXUDA.

EMPEZAR

ATRÁS

PRESTA ATENCIÓN Ó VÍDEO.DESPOIS TERÁS QUE RESPONDER ALGUNHAS PREGUNTAS

EMPEZAR

¿Que é eso de terapia de choque para cando non tes ganas de estudar ?

Ter o móbil enendido por se chegan whatsapps do grupo de clase.

Estudar concentrado 25 minutos e descansar 5

Poñer música para estudar

¿Cuántos años de historia tiene la ciudad de Córdoba?

O sitio de estudo non ten porque ser sempre o mesmo.

O meu lugar de estudo debe de ser silencioso e con son.

Non é tan importente estudar sempre á mesma hora.

Cales son as mellores técnicas para estudar ?

Debo de utilizar o subliñado para destacar o importante

A

Os esquemas non sempre son útiles

A primeira lectura pode ser rápida. Xa me paro máis nas seguintes

parabéns!

O NÚMERO DESTA ÉPOCA É0

VOLTAR ÁS PEDRAS

GUY ESTÁ ESPERANDO VOLTAR Ó SEU FOGAR.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

SANDY E GRAN PERDÉRONSE XUNTAS E APARECERON NA IDADE CONTEMPORÁNEA.Ó MELLOR ATA AS ATOPAS POR AÍ. NECESITAN AUUDA E RÁPIDO PORQUE O TEMPO ACÁBASE.PARA RESOLVER OS ACERTIXOS TERÁS QUE VOLVER A LER ALGUNHAS DAS PISTAS QUE LLE DEIXEI A THUNK CROOD.VEÑA!! ABRE O SOBRE AXIÑA!!

ATRÁS

EMPEZAR

IDADE CONTEMPORÁNEA

VIAXANDO Á

PISTAS

Idea original de

Nº DE ALUMNOS e PROFES

EQUIPO DIRECTIVO

USO DE TELÉFONOS MÓBILES

TAQUILLAS

ALGUNHAS NORMAS

PROFESORES DE GARDA

MOBILIARIO DE CLASE

PÁXINA WEB DO INSTITUTO

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

OUTROS DATOS IMPORTANTES

VOLVE A LER MELLOR AS PISTAS

COMUNICACIÓN (PLN)¿Dónde serelaciona con otras personas u organizaciones? ¿Qué canales usa? ¿Cuándo y cómo lo hace?

Este curso o alumnado terá que deixar a cadeira enriba da mesa para facilitar as labores de limpeza

CANTO DURA O TEMPO DE LECER NO INSTITUTO?

Necesitamos que contestes acertadamente esta pregunta e as que veñen despois para poder salir de aquí.

Boto moito en falta a miña nai!!!

20 minutos

Media hora

25 minutos

QUE OPCIÓNS ACADÉMICAS TEÑO CANDO REMATE A ESO?

FP de Grao Superior

Bacharelato e FP de Grao Medio

Universidade

CALES SON AS MATERIAS OPTATIVAS EN 1º DE ESO?

Oratoria e Educación Financieira

Hábitos de vida saudable e xadrez

Investigación e Tratamento da Información e Programación

FÍSICA E QUÍMICA

bioloxía e xeoloxía

CAL DAS SEGUINTES MATERIAS NON SE CURSA EN 1º DE ESO?

educación plástica e visual

PARABÉNS!

CONSEGUICHES ABRIR A PORTA DO TEMPO PARA CHEGAR Ó INSTITUTO.

ALGO DEBEU DE IR MAL!

VOLVE A INTENTALO

VOLVE A EMPEZAR

PULSA A COMBINACIÓN SECRETA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

-----

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

*----

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

**---

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

***--

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

ATRÁS

PULSA A NUMERACIÓN CORRECTA

2

1

3

4

5

6

7

8

9

0

****-

ATRÁS

ALGO DEBEU DE IR MAL!

DEBES VOLVER a intentalo

VOLVE A EMPEZAR

POR FIN XUNTOS!

OS CROODS ESTÁN MOI AGRADECIDOS

SIGUE

VEÑA VAMOS ENTRAR

parabéns!

GRAZAS POLA TU AXUDA.A FAMILIA XA ESTÁ A SALVO.XA PODEMOS IR XUNTOS Ó INSTITUTO