Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Proiect didactic

realizat în cadrul Programului Național de instruire
,,Didactica utilizării bibliotecii digitale Educație online”

Date generale

1. Disciplina: limba și literatura română

4. Clasa: a VI-a

2. Profesor: Iacob Nadejda, gr. did. întâi

5. Subiect: Omonimele

3. Instituție: Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu”, mun. Strășeni

6. Durata lecției: 45 minute

7. Tipul lecției: mixtă

Unități de competență:


5.1. Aplicarea structurilor
lexicale, fonetice, gramaticale
și semantice în
diverse situații de comunicare.
5.2. Respectarea normelor
lingvistice în diverse
situații de comunicare.
5.4. Monitorizarea propriei
exprimări prin raportare
la normă.

Obiective operaționale:

O1 Să definească noțiunile ( omonime, omografe, omofone);
O2 Să aplice corect norma ortografică la scrierea omonimelor date;
O3 Să determine diferențele dintre omonime și cuvinte polisemantice;
O4 Să precizeze valorile expresive ale omonimelor, ilustrate în secvențele date;
O5 Să integreze în contexte proprii omonime.

a) forme - frontală, pe rânduri, individuală.

b) metode, tehnici, procedee- asalt de idei, argumentare orală, exerciții de lecturare si interpretare a articolelor lexicografice, exerciții de precizare a omonimelor unor cuvinte, comentarea orală a ortogramelor, aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri, exerciții de integrare a cuvintelor explicate în contexte concrete, scriere imaginativă ( produs evaluabil)
c) resurse didactice: lecțiile video indicate, caiete, dispozitiv de proiectare

Tehnologii didactice

de predare-învățare-evaluare:

Asalt de idei, argumentare orală

  • În baza imaginii propuse ( nouraș de cuvinte), se determină cuvintele-cheie ale lecției (identitate, valori, demnitate, limba, credință, respect). Elevii comentează oral conexiunea dintre cuvinte.
  • Se vizionează lecția video ,,Omonimele” și se comentează afirmația propusă ( 0:46)
  • Se determină concluzia: necesitatea de a fi un vorbitor cult, responsabil și capabil să-și cunoască propria limbă.

Evocare

NB! Se va viziona secvențial, oferindu-se posibilitatea elevilor să realizeze ei înșiși exercițiile, apoi să verifice cu variantele propuse în lecție.

Lecția video ,,Omonimele”

- Exercițiul Determină cuvântul reprezentat în imagine (1:38 - 2:48)

Elevii găsesc cuvintele, formulează oral definițiile.
Profesorul atenționează asupra articolelor lexicografice, asupra sensurilor care nu sunt legate între ele și asupra scrierii în articole lexicografice diferite. Se precizează sursa de informare ( DOOM2)
- Se audiază și se notează definițiile din lecția video - omonime, omofone, omografe (3:20 - 4:33)
Se propune elevilor să-și actualizeze cunoștințele, explicând diferența dintre sinonime și omonime, omografe și omofone ( lucrul pe variante/ pe rânduri)
It. 1 Alcătuiește enunțuri cu omofonele: odată, o dată, niciodată, nici o dată, altădată, altă dată, numai, nu mai ( lucrul pe variante/ pe rânduri). Elevii lucrează independent, se verifică rezultatul cu lecția video (4:47) Comentează oral ortogramele.


Realizarea sensului

REALIZAREA SENSULUI

It. 2 Alcătuiește enunțuri cu omografele ( acele, companie, copii). Elevii lucrează individual sau GPP, oferindu-se câteva exemple pe rânduri. Se verifică cu variantele din lecția video (7:33)

Pentru consolidare, se propune elevilor rezolvarea exercițiului online din biblioteca Educație online - Omonimele omofonele
It. 3 Completează enunțurile date cu omonimele potrivite: minte, bancă, ton. Elevii lucrează individual sau GPP, oferindu-se câteva exemple pe rânduri. Se verifică cu variantele din lecția video (8:58)
It.4 Demonstrează omonimia cuvintelor date prin plasarea lor în enunțuri: milă, trac. Elevii lucrează individual sau GPP, oferindu-se câteva exemple pe rânduri.Se verifică cu variantele din lecția video (9:56)


Pentru consolidare, se propune elevilor rezolvarea exercițiilor online din biblioteca Educație online:

1. Demonstrarea omonimiei.
2. Omonime
3. Omonime


Se atenționează elevii asupra determinării corecte a părții de vorbire, scrierii corecte a formelor omonime, dar și se propune

explicarea diferenței
dintre omonime și cuvinte polisemantice în baza
altei lecții video.

Se vizionează segmentul de lecție propus pentru actualizarea diferenței dintre omonime și cuvinte polisemantice ( 9:20-11:03)

Cuvintele polisemantice

Provocarea

Se propune elevilor întrebarea: ,, Ce rol dețin omonimele în limbajul nostru?”

Reflecția

Analiza

Exemplul

Se vizionează lecția video de la 11:25 pentru a observa analiza rolului expresiv al omonimelor.

Elevii comentează oral fragmentul din poezia ,,Marea” de N.Esinencu, api audiază fragmentul din lecția video ( 13:30).

Extinderea

Scriere imaginativă

Realizează o scriere imaginativă, de minim o pagină, în care să incluzi 5 omonime.

Demonstrează că aceste cuvinte sunt omonime ( articolele lexicografice).

Mulțumesc pentru atenție!