Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 26

Temat: Jezus Chrystus karmi głodnych

1. Modlitwa

2. Zdjęcia

3. Biblia 1

4. Biblia 2

5. Ryby i chleb

6. Żart rysunkowy

7. Pieśń

8. Wiadomość !

Indeks

10. Modlitwa

9. Zadania

Modlitwa

Panie Boże, ty znasz mnie lepiej, niż ja sam znam siebie. Wierzę, że chcesz dać mi to, czego najbardziej w życiu potrzebuję.

[Jezus] wziął [Apostołów] z sobą i udał się [z nimi] osobno w okolicę miasta, zwa­nego Betsaidą. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i podążyły za Nim. On je przyjął i mówił im o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał.Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwu­nastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!». Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszyst­kich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięć­dziesięciu!». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chle­bów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków.Ewangelia według św. Łukasza 9, 10b -17

RYBY I CHLEBGreckie słowo ICHTHYS (czyli ryba) stanowi akronim, czyli wyraz utworzony od pierwszych liter greckich słów, które znaczą: JEZUS CHRYSTUS SYN BOŻY ZBAWICIEL. Dlatego ryba wcześniej niż krzyż stała się znakiem chrześcijan. Rozmnożony przez Jezusa chleb, który wszyscy jedli do syta i którego nawet jeszcze zostało, jest zapowiedzią Eucharystii – pokarmu nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla duszy człowieka. Oba te symbole – chleb i ryba – ozna­czają zatem Chrystusa, który daje się człowiekowi. On z miłości do człowieka pozostał w swoim sło­wie i sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii.

Troszczcie się nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata.

Pieśń

Ważna wiadomość

Jezus karmi głodny lud i uczy swoich uczniów troski o człowieka.Cudowne rozmnożenie chleba, podczas którego Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią Eucharystii.Chleb Eucharystyczny jest dla człowieka pokarmem duchowym.

ZADANIE 1

Bez czego nie mógłbyś żyć? Wymień podstawowe potrzeby człowieka. Które z nich uważasz za najważniejsze?

ZADANIE 2

Przeczytaj Ewangelię według św. Łukasza i podpis pod ilustracją przedstawiającą ewangeliczne wydarzenie. Jakie potrzeby ludzkie zaspokaja Jezus?

ZADANIE 3

Na podstawie tekstu „Ryby i chleb” oraz Ewangelii według św.Jana wyjaśnij, jakie znaczenie ma dla nas cud rozmnożenia chleba.

ZADANIE 5

Przeczytaj cytaty pod zdjęciem dziecka uchodźców. Do czego zobowiązuje nas miłość, jaką Jezus okazuje, dając siebiew Eucharystii? Porozmawiajcie o tym w klasie i zaplanujcie udział w wybranej akcji charytatywnej.

ZADANIE 4

W kościele Rozmnożenia Chleba na mozaice przedstawione są tylko cztery chleby. Wiedząc, że mozaika znajduje się obok ołtarza, powiedz, gdzie artysta mógł dostrzegać piąty chleb.

ZADANIE INTERAKTYWNE

Modlitwa

Dziękujemy Ci, Jezu, że troszczysz się o nas. Dziękujemy za Twoją obecność w Eucharystii.