Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ITINERARISESPECÍFICS4t ESO21-22

Benvinguts a la planificació del curs.

EL SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA

Què són els ITINERARIS específics de 4t d'ESO ?

Estructura 4t ESOObjectius i finalitat

MATÈRIES COMUNES4t ESO

LLENGUA CASTELLANA 3h LLENGUA CATALANA 3LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS 3hMATEMÀTIQUES 4hGEOGRAFIA I HISTÒRIA 3hEDUCACIÓ FÍSICA 2hCULTURA I VALORS 1hPROJECTE ERASMUS 1hTUTORIA 1h 21 HORES

MATÈRIES ITINERARIS ESPECÍFICS 4t ESO

Arts Escèniques Biologia i geologia Cultura científica Economia Educació visual i plàstica Emprenedoria Filosofia Física i química Informàtica Llatí Música Segona Ll. estrangera (francès) Tecnologia Instal·lacions elèctriques

ESTRUCTURA CURRICULAR 4t ESO

+

9h3 MATÈRIES DE 3h

TOTAL 30 HORES

Cal triar

OBJECTIU

Orientar la formació de l'alumnat d'acord amb el seu perfil:PersonalAcadèmicProfessional

FINALITAT

Optimitzar la graduació a l'ESO i la seva continuïtat amb formació postobligatòriaBatxilleratCicles FormatiusAltres

Jo graduar al' ESO

Durant el curs hem treballat dos dossier d'orientació.

Ara hauré de triar tres matèries entre les 11 matèreis específiques

Les matèries A i B són fitxes i lligadesa l'itinerari específic que trii.

La matèria C, puc triar-la segons les meves preferències d'un conjunt de matèries

COM FUNCIONEN ELS ITINERARIS DE 4t D'ESO

11 matèries6 itineraris3 franges A, B, C

Arts EscèniquesBiologia i geologiaCultura científicaEconomiaEducació visual i plàsticaEmprenedoriaFilosofiaFísica i químicaInformàticaLlatíMúsicaSegona Ll. estrangera (francès)TecnologiaInstal·lacions elèctriques

01

MATÈRIA AFIXAsegons itinerari

BIOLOGIA GEOLOGIATECNOLOGIALLATÍVISUAL I PLÀSTICACULTURA CIENTÍFICAINSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

MATÈRIA BFIXAsegons itinerari

FÍSICA I QUÍMICAECONOMIAEMPRENENDORIAMÚSICAINFORMÀTICA

MATÈRIA CA TRIAR

INFORMÀTICAMÚSICAARTS ESCÈNIQUESVISUAL I PLÀSTICAFRANCÈS*

1

2

3

4

5

6

6 ITINERARIS ESPECÍFICS

CAL TRIAR UN TENINT EN COMPTEQuines matèries m'agraden més.Quines matèries tinc bons resulats.Quines matèries seran més útils per continuar la meva formació als propers anysQuines matèries m'ajudaran a graduar a l'ESO

I LOVE SCIENCIES !

Investigar al laboratori o al medi naturalM'agraden les professions relacionades amb la salut , l'esport, la nutrició

Tinc bons resultats a matemàtiques, física i química , biologia.

ITINERARI 1

Itinerari 1BIOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAINFORMÀTICAMÚSICAARTS ESCÈNIQUESFRANCÈS*

Itinerari 1Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)BIOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAINFORMÀTICAMÚSICAARTS ESCÈNIQUESFRANCÈS*

ITINERARI 2

La tecnologia i les màquines m'apasionen

Tinc bons resultats a matèries com matemàtiques, física i tecnologia.

M'agraden les màquines, els enginys , la informàtica, la robòtica

Itinerari 2Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)TECNOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAINFORMÀTICAV i PMÚSICAARTS ESCÈNIQUESFRANCÈS*

ITINERARI 3

Jo societat, cultura, dret, política, la docència, economia...

M'agrada la comunicació , la relació amb les persones, resoldre problemes i defensa el drets socials.Informar o trasmetre notícies. Gestionar xarxes de comunicació.

Tinc bons resultas a les llengües, m'interessa l'economía.M'agrada llegir i escriure.

Itinerari 3Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)LLATÍECONOMIAFILOSOFIAV i PFRANCÈS*

ITINERARI 4

Esports, salut, estètica, administració i gestió m'apassionen

Les matèries aplicades a la vida quotidiana, busco entorns professionalitzadors on pugui demostra tot alló que he après

Itinerari 4Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)CULTURA CIENTÍFICAEMPRENEDORIAINFORMÀTICAMÚSICAARTS ESCÈNIQUESFRANCÈS*

ITINERARI 5

Tinc facilitat i m'agrada:Dibuixar, interpretar, organitzar events artístics.Dissenyar roba, mobles o altres objectes.Fotografia, cinema, música

He tingut bons resulats a Visual i plàstica, música .Faig teatre o ball com extraescolars.M'interessa molt el cinema i la música.

art plàstiques, escèniques, disseny

Itinerari 5Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)VISUAL I PLÀSTICAMÚSICAARTS ESCÈNIQUESINFORMÀTICA

ITINERARI 6

La tècnologia i les telecomunicacions poden ser una opció de futur formatiu a l'Ins MarinaElectromedicina m'interessa.

He tingut bons resultats a Tecnologia, visual i plàstica.

M'interessen el funcionament de cotxes, motos, ordinadors i els aparells electrònics

Itinerari 6Matèria AMatèria BMatèria C(Cal triar-ne dues per ordre de preferència 1,2)INSTAL·LACIONS ELECTRIQUESINFORMÀTICAV i PMÚSICAARTS ESCÈNIQUESFRANCÈS*

TRIA EL TEU ITINERARI

EL TUTOR/A ORIENTADOR/A T'AJUDARAN

INFORME CONSELL ORIENTADOR ITINERARIS 4t

Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

¡Gràcies!