Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

OBRAZOVNI PROGRAMI I UVJETI UPISA

projekti

Dobrodošliu Srednju školu Slunj

Srednja škola Slunj smještena je na adresi Školska 22 u gradu Slunju. Školske godine 2020. / 2021. pohađa ju 148 učenika o kojima se brinu 49 djelatnika, među kojima je 36 nastavnika. Škola ima ukupno 16 učionica od kojih je 12 općih učionica, 1 informatički kabinet, 2 specijalizirane učionice (praktikum za strojarstvo i praktikum za elektrotehniku) i 1 školska športska dvorana izgrađena 2008. godine. Tijekom proteklih godina opremljene su radionice za održavanje praktične nastave iz područja elektro i strojarske struke te je uređen kabinet za fiziku, kemiju i biologiju. Škola se postupno osuvremenjuje nabavkom računalne opreme za nastavno i stručno osoblje, a posebno je nabavljeno 10 računala za potrebe nastave elektro-struke i ostalih programa koji se realiziraju u školi.

OPĆA GIMNAZIJAGimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Gimnazijski programi prvenstveno pripremaju za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u gimnazijskim programima stječu se široka opća znanja i niz vještina (poput jezične, matematičke i informatičke pismenosti, vještine u komunikaciji, aktivnoga sudjelovanja u društvu, samostalnog učenja i sl.).

EKONOMISTRad ekonomista bazira se na poslovima knjigovodstva, marketinga, računovodstveno - financijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma i sl. Ekonomist može raditi u bankama, osiguranju, turizmu, trgovinama, u različitim državnim institucijama, a može se baviti i privatnim poduzetništvom. Od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Posao ekonomista može biti izrazito dinamičan, a obilježava ga: rad u uredu, česti odlasci na poslovne sastanke, sudjelovanje na seminarima i konferencijama te rad na terenu u svrhu istraživanja. Za uspješno obavljanje posla nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke statističke obrade.

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVOTehničar za računalstvo sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje, te priprema i pomoćni materijal (vodove za priključak, ispravljače i sl.). Tehničar za računalstvo održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl. Za održavanje računalnih uređaja nužna su stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja -Algoritmi i programiranje, Osnove elektrotehnike, Građa računala, Baze podataka, Računalne mreže, Web programiranje.Važno je stalno stručno usavršavanje.

VODOINSTALATERVodoinstalater izrađuje, montira i popravlja elemente instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila. Radi na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju, obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija, poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadnih voda. Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, nadzire uređaje tijekom rada te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

TOKARRadi na poslovima održavanja i rukovanja tokarskim strojem i izrađuje elemente za strojeve i alate (osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr). Osim izrade elemenata za strojeve i alate, može se specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. dijelovi za ograde, namještaj i sl.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta. U svom radu koristi različite materijale (željezo i njegove legure, čelik, obojene metale, plastične mase i drvo). U radu se služi alatima za rezanje i tokarskim strojevima za obradu vrlo složenih predmeta (konusi, vanjski i unutarnji navoji). Manje složene predmete obrađuje glodalicama, bušilicama i brusilicama. U novije vrijeme, tokar koristi strojeve za CNC tokarenje – numerički upravljane alatne strojeve.

STROJOBRAVARSastavlja nove strojeve i uređaje te održava postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Sastavlja elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost. Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkad ih i samostalno izrađuje. Prema planu održavanja, strojeve ponekad djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj. Radi u sustavu održavanja proizvodnih pogona (vrši remont strojeva, proizvodnih linija i drugo.)

e-Twinning šk. god. 2020./2021.Školske godine 2020./2021. stručne suradnice su započele s provođenjem e-Twinning projekata Visual diary of corona days i Cultural transfer project, koji se provode s učenicima drugog razreda ekonomskog smjera i trećeg razreda opće gimnazije. Sva interakcija učenika više zemalja svijeta odvije se preko platforme e-Twinning, gdje učenici razmjenjuju svoje stavove, iskustva i razmišljanja na zadane teme.KLIKNITE OVDJE:Lokalne izrekeVideouradak o lokalnoj hraniCultural transfer project - materijaliVisual diary of corona days - materijali

VIRTUALNI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKIU e- Twinning projektima sudjeluju učenici završnog razreda ekonomskog smjera, zajedno sa svojim strukovnim profesorima, a naziv njihovog projekta je Virtualni sajam vježbeničkih tvrtki. Učenici četvrtog razreda ekonomskog smjera ponose se dvjema vježbeničkim tvrtkama pod nazivom Starburger VT i La Ven Dee VT čiji rad možete pratiti i na društvenim mrežama.KLIKNITE:VT Starburger d.o.o.VT La Ven Dee

SOELASrednja škola Slunj može se pohvaliti s raznim aktivnostima i projektima koje provode unutar redovne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Jedan od projekata kojim se SŠ Slunj izrazito ponosi je projekt SOELA u kojem su učenici strukovnog zanimanja zajedno uz pomoć svojih mentora izradili solarni automobil i sudjelovali na utrci solarnih vozila.