Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 24Temat: Moc Jego Słowa

PRZEBACZENIE

MIŁOŚĆ

start

MODLITWA

BIBLIA

WITRAŻ

WIARA SETNIKA

ŻYWE SŁOWO

WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

INDEX

INDEKS

Pomyślmy teraz o naszych bliskich, którzy są chorzy. Powierzmy ich Jezusowi, tak jak ci mężczyźni, którzy przynieśli do Jezusa sparaliżowanego człowieka. Panie Jezu, wierzę, że Ty masz moc, aby nas uzdrawiać, ale przede wszystkich chcesz obdarzać nas łaską zbawienia, daj naszym bliskim chorym te dary, które są im najbardziej potrzebne. Amen.

MODLITWA

[Jezus] wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezu­sie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdro­wił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uwa­żałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Chodź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wia­ry nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.Na podstawie Ewangelii według św. Łukasza 7, 1-10

MOC JEGO SŁOWA

WITRAŻ

Setnik, dowódca oddziału rzymskich legionistów, nie był człowiekiem wyniosłym. Troszczył się o swoich podwładnych i okazywał szacunek Żydom. Prawdo­ podobnie wiedział, że Żydom nie wolno wchodzić do domu poganina i nie chciał narażać Jezusa na zarzut, że postępuje niezgodnie z żydowską tradycją. Jako do­wódca żołnierzy dobrze znał moc słowa. Wiedział, że może się ono urzeczywistnić, to znaczy uczynić to, o czym mówi. Wielu chciało Jezusa zobaczyć lub do­ tknąć – setnik prosił tylko o Jego słowo. Wierzył, że ma ono moc uzdrawiania. Szokująco wielka jest wiara set­nika, którą Jezus publicznie pochwalił.

WIARA SETNIKA

Światowej sławy pisarz katolicki Vittorio Messori, człowiek głębokiej wiary, został wychowany w ro­dzinie niewierzącej. Rodzice byli przeciwnikami Ko­ścioła i nie chcieli go wychowywać religijnie. Wpraw­dzie ochrzcili go i posłali do Pierwszej Komunii Świętej, ale tylko dlatego, że wszyscy wokół uzna­wali, iż takie praktyki chronią przed nieszczęściem. Potem młody Vittorio nie miał już kontaktu z Ko­ściołem i wiarą. Mimo że w szkole uczestniczył – jak wszyscy – w lekcjach religii, wychowywał się w śro­dowisku całkowicie obojętnym na sprawy religijne. Pewnego dnia, będąc sam w domu, wziął do ręki kieszonkowe wydanie Ewangelii, która – nie wia­domo skąd – znalazła się w starej szafie. Kiedy bez większego przekonania zaczął czytać, przeżył coś, co całkowicie odmieniło jego życie: „Z papierowych kart Słowo naprawdę stało się dla mnie ciałem, ofia­rowując mi radość i niepokój, wielki entuzjazm i bo­jaźń, zadowolenie z wypełnionej powinności i wy­rzuty sumienia z powodu niewierności”.Przyszłego pisarza dotknął żywy Bóg.

ŻYWE SŁOWO

Cuda Jezusa są znakiem, że jest On Mesjaszem, który przynosi zbawienie każdemu człowiekowi.Bóg przez swoje cuda wzywa do wiary, czyli do otwarcia się i przyjęcia Objawienia, a także przylgnięcia do Jezusa Chrystusa.Wiara jest sprawą rozumu, wolii serca – całego człowieka, którego wspiera łaska Boża.Słowo Boże jest źródłem wiary i daje moc nawrócenia.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIE 5

ZADANIE 3

ZADANIE 4

ZADANIE 1

ZADANIE 2

Czym różni się scena przedstawiona na witrażu od opisu uzdrowienia sługi setnika z Ewangelii według świętego Łukasza?

ZADANIA

Na podstawie tekstu „Wiara setnika” wymień cechy dowódcy rzymskiego. Znajdź w tekście Ewangelii cytaty na potwierdzenie tych cech.

Porównaj poniższe wypowiedzi. Wyjaśnij różnice między wiarą magiczną a wiarą rozumną, lecz płynącą z serca. Jaka była wiara setnika?A. Mam różaniec na lusterku w samochodzie, żeby mnie chronił. /Bóg mnie chroni – powierzam Mu siebie w modlitwie różańcowej.B. Chcę ochrzcić dziecko tak na wszelki wypadek / Bóg jest dlamnie ważny – pragnę, by moje dziecko wzrastało we wspólnocie wiary.

Co wyraża modlitwa, oparta na słowach setnika, wypowiadanaprzez ludzi przed Komunią Świętą?

Wyjaśnij porównanie zastosowane w zdaniu z Listu do Hebrajczyków. Uzasadnij aktualność biblijnego stwierdzenia na przykładzie życia pisarza Vittorio Messoriego (tekst „Żywe Słowo”).

ZADANIE INTERAKTYWNE

Jezus jest przy nas w każdej chwili. Poprośmy Go w myślach o to, co dla nas ważne. Spójrzcie na to, co zapisaliście na kartkach, i powierzcie swoje prośby Panu Jezusowi.

PRZYMNÓŻNAMWIARY